Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Thị Hồng Nhung-
dc.date.accessioned2019-11-28T01:36:11Z-
dc.date.available2019-11-28T01:36:11Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5562-
dc.descriptionTr. 41-53vi
dc.description.abstractKỹ năng thông tin (KNTT) là vấn đề được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Cách tiếp cận vấn đề của các tác giả/nhóm tác giả cũng có nhiều khác biệt, từ thuật ngữ (Kỹ năng thông tin, kiến thức thông tin, hiểu biết thông tin…) đến nội hàm của thuật ngữ. Trong phạm vi của tham luận này, trên cơ sở những tài liệu đã tham khảo và thực tiễn công tác, tác giả xem xét KNTT như một kỹ năng với các nội dung chính (1) khả năng nhận biết một cách chính xác nhu cầu tin của bản thân; (2) khả năng định hướng và tiếp cận được với những nguồn cần thiết để tìm thông tin thỏa mãn nhu cầu tin; (3) khả năng đánh giá, lựa chọn thông tin nhận được; (4) khả năng sử dụng thông tin có hiệu quả vào giải quyết vấn đề, nâng cao năng lực của mình.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherThư viện Trung tâm ĐHQG.HCMvi
dc.subjectDigital libraries -- Congresses.vi
dc.subjectThư viện số -- Hội nghị.vi
dc.subjectDịch vụ thông tin -- Hướng dẫn sử dụng.-
dc.titleHuấn luyện kỹ năng thông tin cho độc giả tại Thư viện Trung tâm ĐHQG – HCM thực tiễn và triển vọngvi
dc.typeTài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)vi
Appears in Collections
Đại học Quốc gia TP.HCM


  • HNHT_620000092_10.pdf
    • Size : 704,56 kB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :