Huấn luyện kỹ năng thông tin cho độc giả tại Thư viện Trung tâm ĐHQG – HCM thực tiễn và triển vọng