Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Thương-
dc.date.accessioned2019-11-26T07:43:35Z-
dc.date.available2019-11-26T07:43:35Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5552-
dc.descriptionTr. 598-609vi
dc.description.abstractOER đang là xu hướng phát triển trong các cơ sở giáo dục trên thế giới trong đó có Việt Nam. Phát triển OER tại Việt Nam nói chung và tại thư viện các trường đại học Việt Nam nói riêng là một việc phải đối mặt với nhiều thách thức về vấn đề chính sách, bản quyền, năng lực thông tin, sự hiểu biết về OER, sự liên kết giữa các thư viện và hạ tầng công nghệ thông tin. Vì vậy, trước khi tiến tới phát triển OER, thư viện các trường đại học cần xây dựng những kế hoạch chi tiết, cụ thể để chỉ ra được những tồn tại, khó khăn nội tại. Đồng thời tranh thủ sự ủng hộ từ phía nhà trường, từ các chính sách của cơ quan chức năng và đưa ra các biện pháp thiết thực, phù hợp với đơn vị. Từ đó phát triển chất lượng học liệu, góp phần nâng cao năng lực và chất lượng giáo dục đào tạo Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.subjectElectronic information resources--Congresses.vi
dc.subjectOpen learning--Congresses.vi
dc.subjectTài nguyên thông tin điện tử--Hội nghị.vi
dc.subjectĐào tạo mở--Hội nghị.vi
dc.subjectOERvi
dc.titleThách thức đối với Thư viện các Trường Đại học Việt Nam trong việc phát triển OERvi
dc.typeTài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)vi
Appears in Collections
Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo khác


  • HNHT_100087513_48.pdf
    • Size : 282,86 kB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :