Cấu trúc phân quyền trên phần mềm mã nguồn mở Dspace với bản quyền tài liệu trong xây dựng thư viện số