Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phượng;  Co-Author: 2019 (Giáo dục đã và đang có một sự thay đổi sâu sắc. Tại diễn đàn về giáo dục toàn cầu do UNESCO tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc), Bà Michaëlle Jean, tổng thư ký cộng đồng Pháp ngữ đã từng nói: “Giáo dục là một thứ vũ khí xây dựng to lớn” [4]. Nâng cao chất lượng giáo dục đang trở thành ưu tiên hàng đầu và hệ thống giáo dục buộc phải tiên tiến và thích ứng với bối cảnh này. Thế giới kỹ thuật số đã tạo ra cơ hội để hình thành các thiết bị giáo dục mới cho giảng dạy và học tập có hiệu quả. Bản thân nó có thể là một chất xúc tác cho việc thay đổi các phương pháp sư phạm hiện đại. Trong bối cảnh này, điều quan trọng là giáo viên và người học cùng phải có các kỹ năng kỹ thuật số cần thiết để tận dụng lợi thế của mình trong quá trình đào tạo, học tập. Có thể thấy, sự phát triển của việc học tập kỹ thuật số là một ưu tiên cho tất cả các cơ sở giáo dục. Tại Pháp, vấn đề giáo dục mở đang ngày càng bùng nổ, nhất là sau sự kiện hội nghị thế giới về tài nguyên giáo dục mở (Open Education Resources - OER) được UNESCO tổ chức tại Paris năm 2012. Mặc dù đã manh nha về tài nguyên giáo dục mở, có sự chuẩn bị từ những năm trước, nhưng phải sau năm 2012, OER mới thực sự phát triển mạnh mẽ tại Pháp.)

  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phượng;  Co-Author: 2019 (Việc sử dụng máy tính cho đào tạo đã dẫn đến một sự thay đổi đáng kể trong giảng dạy. Sự phát triển này đã dẫn đến sự gia tăng nguồn tài nguyên học tập kỹ thuật số. Để tìm kiếm nguồn tài nguyên này một cách đầy đủ và chính xác cần có thêm sự hỗ trợ của các chuyên gia thông tin – thư viện bởi họ sẽ là người giúp cho nguồn tài nguyên này được sắp xếp, lưu trữ và phổ biến dễ dàng nhất đến người sử dụng. Trong quá trình tìm kiếm, sử dụng nguồn tài nguyên OER, để kiểm soát nội dung, để tránh nội dung trùng lặp hay để tìm một khía cạnh trong nội dung trong OER, cần thiết phải tạo cho chúng một bảng chỉ mục. Bảng chỉ mục giúp người dùng lựa chọn lĩnh vực, nội dung cần tìm.)