Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Ngọc Lanh.-
dc.contributor.advisorLê, Quang Quý.-
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Trí.-
dc.date.accessioned2019-04-18T03:31:24Z-
dc.date.available2019-04-18T03:31:24Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.other62.22.03.02-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5383-
dc.description212 tr.-
dc.description.abstractCùng với các vấn đề khác của sự phát triển xã hội như: kinh tế, chính trị, văn hóa, đạo đức, pháp luật… thì mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách an sinh xã hội đóng vai trò quan trọng đến sự hưng thịnh của mỗi quốc gia dân tộc. Đối với Việt Nam, việc thực hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách an sinh xã hội đã trở thành chủ trương xuyên suốt, thống nhất trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh luôn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10,05% (giai đoạn 1986 - 2015), cao gấp 1,66 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân cả nước, góp phần quan trọng hàng đầu, không chỉ để đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố hiện đại, mà còn làm tiền đề thực hiện chính sách an sinh xã hội bền vững góp phần cải thiện đời sống nhân dân, đời sống của người lao động. Song tăng trưởng kinh tế chưa cao và bền vững, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập chưa cao; chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm, hàm lượng khoa học - công nghệ trong giá trị sản phẩm còn thấp. Tiềm năng, lợi thế khai thác chưa đạt hiệu quả caolợi ích mang lại từ tăng trưởng kinh tế chưa cao; chất lượng lao động có chiều hướng giảm so với yêu cầu; khoảng cách giàu nghèo có xu hướng gia tăng; nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội chủ yếu dựa vào ngân sách, với diện bao phủ và mức hỗ trợ thấp, chưa được điều chỉnh kịp thời. Đây là những thách thức trong quá trình thực hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh. Những hạn chế, bất cập do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nên chưa huy động hết mọi tiềm năng vốn có của thành phố trong quá trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Chính vì vậy, tác giả luận án đã đề ra các phương hướng cơ bản làm cơ sở định hướng cho các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Tác giả luận án đã đề xuất bốn giải pháp cơ bản, bao gồm: Thứ nhất, nâng cao nhận thức về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh; Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách thực hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách an sinh xã hội bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh; Thứ ba, gắn giữa việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững với việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh; Thứ tư, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy, đội ngũ cán bộ trong việc thực hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh. Việc thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp trên sẽ là đòn bẩy để thúc đẩy thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.subjectDialectical materialism -- Chủ nghĩa duy vật biện chứng.-
dc.subjectHistorical materialism -- Chủ nghĩa duy vật lịch sử.-
dc.titleMối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay-
dc.typeLuận văn, Luận án (Theses)-
Appears in Collections
Đại học Quốc gia TP.HCM-VNUHCM


 • thvnu400000375.pdf
 • Toàn văn
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • thvnu400000375-1.pdf
 • Tóm tắt
  • Size : 487,11 kB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :