Ứng dụng công nghệ SEWERPLUS kết hợp xử lý nước thải và rác thải sinh hoạt cho cộng đồng dân cư = Application SEWERPLUS technology for treating demestic wastewater combine with domestic waste in community / Nguyễn Phước Dân chủ nhiệm ... [và những người khác].