Nghiên cứu chế tạo hệ thống màng lọc kích thước lỗ micromet dùng để phát hiện tế bào ung thư vú tuần hoàn = Research on manufacturing micrometer pore size membrane systems for detecting circulating tumor cells in breast cancer / Tô Văn Vĩnh chủ nhiệm ... [và những người khác].