Khảo sát thành phần hoá học và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của trái còng mù u (Calophyllum thorelii) = Chemical constituents and cytotoxicity of the fruits of Calophyllum thorelii / Nguyễn Thị Lệ Thu chủ nhiệm ... [và những người khác].