Xây dựng bản đồ rủi ro ngập lụt cho TP. Hồ Chí Minh theo phương pháp tích hợp = Development of flood risk map for Ho Chi Minh City using integrated approach / Trần Thị Vân Thư chủ nhiệm ... [và những người khác].