Xác định thành phần các hợp chất tạo mùi trên một số loại hình công nghiệp đặc trưng và định hướng công nghệ xử lý = Determination of odrous compounds in some types of typical industry and orientation of treatment technology / Nguyễn Thị Thanh Phượng chủ nhiệm ... [và những người khác].