Khảo sát có định hướng ứng dụng thành phần hoá học một số cây thuốc Việt Nam và điều chế một số dẫn xuất, hướng tác dụng kháng oxy hóa, ức chế enzyme tyrosinase và kháng một số dòng tế bào ung thư người = Investigation of chemical constituents of Vietnamese medicinal plants and synthesis of their derivatives inhibit DPPH, tyrosinase, and human cancer cell lines / Nguyễn Kim Phi Phụng chủ nhiệm ... [và những người khác].