Xây dựng phần mềm tính toán thủy lực cho nghành thủy lợi - xây dựng và môi trường = Study hydraulic computational software for water resource enggineering-civil enggineering and environmental engineering / Huỳnh Công Hoài ... [và những người khác].