Tác động của biến đổi khí hậu đối với một số dịch bệnh đang hoành hành ở Thành phố Hồ Chí Minh = Effects of climate change on epidemics circulating in Ho Chi Minh City / Trần Công Thành chủ nhiệm ... [và những người khác].