Nghiên cứu chế tạo tàu đệm khí cỡ nhỏ = Design and fabrication of small-sized hovercraft / Lê Đình Tuân chủ nhiệm ... [và những người khác].