Xác định mặt GEOID và độ lệch dây dọi bằng dị thường thế trọng lực theo số liệu vệ tinh