Đại học Quốc gia TP.HCM (418)

BROWSE BY
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 20 [/418]

 • thvnu400000507.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Đào, Tấn Thành;  Advisor: Đinh, Ngọc Thạch; Trần, Hoàng Hảo (2020)

 • Đạo đức Phật giáo nổi bật với các giá trị phổ quát nhất về lòng từ bi, đem tình yêu thương đến với mọi người, tu tâm, hành thiện và xây dựng các mối quan hệ xã hội đã định hướng cho cho lý tưởng sống con người và trở thành kim chỉ nam hướng con người đến Chân - Thiện - Mỹ. Bản chất của đạo đức Phật giáo là hướng đến giáo dục đạo đức con người với những phẩm chất cao quý: từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha. Đạo đức Phật giáo trong nội dung tư tưởng của mình có nhiều giá trị cao quý về nhân văn và thực tiễn sâu sắc như: xem con người là trọng tâm, đề cao vai trò và vị trí con người; đề cao tinh thần phản tỉnh tự giác con người; đề cao việc rèn luyện trí tuệ và giải thoát con người; góp phần g...

 • thvnu400000503.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Đào, Vĩnh Hợp;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn; Trần, Thị Mai (2020)

 • Miếu và hội quán là những thiết chế quan trọng trong đời sống của cộng đồng người Hoa ở Việt Nam. Luận án tập trung trình bày, lý giải những vấn đề lịch sử liên quan đến quá trình thành lập, hoạt động của hệ thống miếu, hội quán ở Việt Nam qua 3 thế kỷ (từ cuối thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XIX). Qua nghiên cứu cho thấy miếu, hội quán của người Hoa ở Việt Nam được xây dựng trong nhiều thời điểm khác nhau với những nguyên nhân, động lực và tiến trình phát triển khác nhau nhưng có nhiều đặc điểm chung bởi sự hiện diện đậm đặc bản sắc văn hóa Hoa. Những thiết chế này chủ yếu được xây dựng từ đầu thế kỷ XVII trở về sau, là nơi bảo lưu những giá trị về kiến trúc truyền thống, văn hóa, tín ngư...

 • thvnu400000504.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Lưu, Công Minh;  Advisor: Mai, Mỹ Duyên; Phan, An (2020)

 • Văn hóa ứng xử thể hiện bên ngoài qua các hành vi như giao tiếp trong cộng đồng xã hội và thể hiện bên trong qua các chuẩn mực, giá trị đạo đức, văn hóa. Từ lý thuyết địa văn hoá, lý thuyết chức năng và cái nhìn về giới, luận án tiếp cận văn hoá ứng xử của người phụ nữ Việt ở Tiền Giang trong vùng văn hoá Tây Nam Bộ, qua đó thấy được những đặc điểm, nét riêng tiêu biểu của họ trong mối quan hệ với gia đình và xã hội, đồng thời thấy được vai trò, vị thế của người phụ nữ Tiền Giang trong bối cảnh giao lưu và hội nhập văn hoá hiện nay.

 • thvnu400000506.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Trần, Thị Chữ;  Advisor: Lê, Hanh Thông; Nguyễn, Sinh Kế (2020)

 • Để thực hiện hiệu quả mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Đồng Nai, luận án đã đề xuất 4 phương hướng cơ bản. Cụ thể là: một là, nhận thức đúng đắn về mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển kinh tế trang trại với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; hai là, xây dựng hoàn thiện các chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp đảm bảo cho việc phát triển kinh tế trang trại gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; ba là, Phát huy mạnh mẽ những nhân tố tác động tích cực đến mối quan hệ giữa phát triển kinh tế trang trại với quá trình c...

 • thvnu400000505.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Đỗ, Quốc Dũng;  Advisor: Tào, Văn Ân; Trần, Long (2020)

 • Vọng cổ 32 là một thể điệu tiêu biểu trong âm nhạc truyền thống Nam Bộ. Nó có một vai trò và vị trí quan trọng trong nghệ thuật Đờn ca Tài tử và Cải Lương Nam Bộ. Thông qua hai loại hình này, nó có những đóng góp đáng kể cho đời sống văn hóa và tinh thần cho cộng đồng. Mục đích của luận án là nghiên cứu vai trò, vị trí, đặc trưng và giá trị của Vọng cổ nhịp 32 trong văn hóa Nam Bộ. Nhiệm vụ nghiên cứu các giai đoạn phát triển của Vọng cổ nhịp 32, những đóng góp của nó trong lý luận và thực tiễn. Đối tượng và phạm vị nghiên cứu của luận án là Vọng cổ nhịp 32 trong văn hóa Nam Bộ, về không gian, thời gian từ năm 1941 đến nay (2019), chủ thể tiêu biểu là người Việt Nam Bộ. Các phương ...

 • thvnu400000502.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Huỳnh, Tấn Hưng;  Advisor: Nguyễn, Văn Trình (2020)

 • Tác giả đã khái quát tình hình nghiên cứu, các cơ sở khoa học về kinh tế hộ gia đình nông thôn và xu hướng vận động phát triển của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua các phương pháp nghiên cứu như: biện chứng duy vật và biện chứng lịch sử; phương pháp trừu tượng hoá khoa học giúp nhận thức được sự vật và hiện tượng một cách sâu sắc, có ý nghĩa to lớn. Bên cạnh đó, luận án còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể khác để giải quyết những vấn đề của luận án đặt ra như: Phương pháp phân tích mâu thuẫn; phương pháp thống kê mô tả; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp so sánh đối chiếu; phương pháp tiếp cận điểm; phương pháp thu thập ...

 • thvnu400000501.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Đoàn, Thị Nhẹ;  Advisor: Trần, Văn Khánh; Vũ, Đức Khiển (2020)

 • Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, với diện tích tự nhiên 5045 km2, phía bắc giáp tỉnh Bình Định, phía nam giáp tỉnh Khánh Hòa, phía tây giáp tỉnh Đắc Lắc và Gia Lai, phía đông giáp Biển Đông. Đồng thời có ba mặt tiếp giáp với núi, phía bắc là dãy Cù Mông, phía nam là dãy Đèo Cả, phía tây là rìa phía động của dãy Trường Sơn; có đường bộ và đường sắt chạy từ bắc đến nam, có sân bay Đông Tác, cảng biển Vũng Rô, có đường quốc lộ 25, đường tỉnh 645 và sông Ba nối liền vùng tây Nguyên rộng lớn. Với vị trí địa lý ấy đã tạo cho Phú Yên một vị thế địa lý kinh tế văn hóa, chính trị khá riêng biệt. Kinh tế đa dạng với các loại hình nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch… vớ...

 • thvnu400000499.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Đoàn, Ngọc Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Văn Lịch; Trần, Nam Tiến (2020)

 • Luận án trình bày sơ bộ quá trình phát triển mối quan hệ chính trị Hoa Kỳ và Việt Nam từ sau chiến tranh Việt Nam (1975) đến năm 1995 khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao, song song đó luận án cũng đã trình bày một cách có hệ thống thực trạng mối quan hệ chính trị giữa hai nước từ khi hai nước bình thường hóa (1995) cho đến nay (2017). Luận án cũng đã nêu lên được sự tác động của quan hệ chính trị với tư cách là cơ sở, nền tảng pháp lý đối với sự phát triển các lĩnh vực khác trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Luận án nêu ra một số nhận xét và những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ chính trị Hoa Kỳ - Việt Nam từ 1995 đến nay

 • thvnu400000498.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Lý, Hoàng Nam;  Advisor: Phan, Xuân Biên (2020)

 • Luận án hướng đến việc phân tích, nhận định, đánh giá khái quát về sự biến đổi trong đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Để tiến hành phân tích, làm rõ mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng các lý thuyết: Thuyết phát triển của R.I.nglehart, thuyết biến đổi xã hội, lý thuyết diễn ngôn. Việc thu thập, xử lý nguồn dữ liệu luận án từ cộng đồng được thực hiện trên phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng đặc biệt là điền dã dân tộc học. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế như là tiền đề của sự biến đổi về văn hóa xã hội ở người Chăm; hướng tới sự phát triển của xã hội ở cộng đồng người Chăm từ truyền thống đến biến đổi,...

 • thvnu400000497.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn Thị Hải Hà;  Advisor: Đinh, Lê Thư (2020)

 • Trong luận án này, tác giả đã vận dụng lý thuyết trường nghĩa, lý thuyết định danh, lý thuyết thuật ngữ, lý thuyết dụng học giao tiếp và lý thuyết hội thoại làm cơ sở lý luận cho các bước nghiên cứu đề tài. Luận án đã khảo sát, phân tích, miêu tả 2,822 đơn vị định danh tiếng Việt và 3,497 đơn vị định danh tiếng Anh từ 3 nguồn ngữ liệu chính.

 • thvnu400000496.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Trung Hiếu;  Advisor: Trần, Hồng Liên (2020)

 • Bửu Sơn Kỳ Hương là tôn giáo bản địa đầu tiên của Việt Nam, ra đời ở An Giang. Tôn giáo bản địa này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam Bộ và các tộc người khác. Ngoài ra, Bửu Sơn Kỳ Hương còn là nền tảng tư tưởng và nhiều phương diện khác trong sự ra đời các tôn giáo bản địa sau này như Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Phật giáo Hòa Hảo. Ở khía cạnh khoa học: Nghiên cứu về Bửu Sơn Kỳ Hương sẽ nhận diện được đời sống tâm linh, tâm lý xã hội tộc người, hệ giá trị tư tưởng tôn giáo mới ở Nam Bộ bên cạnh hệ giá trị tư tưởng truyền thống như Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo,... Ở khía cạnh thực tiễn: Nghiên cứu này sẽ là nguồn tài liệu quan trọng cho công tác quản...

 • thvnu400000494.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Vũ Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Dung; Nguyễn, Văn Lịch (2020)

 • Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với sức mạnh vượt trội, cùng với tham vọng bá quyền đã thúc đẩy Mĩ tăng cường đẩy mạnh các hoạt động nhằm mở rộng ảnh hưởng của mình trên phạm vi thế giới. Tại châu Á, với mục tiêu kiềm chế Trung Quốc và ngăn chặn ảnh hưởng của CNCS, Mĩ đã sử dụng sức mạnh của mình để xây dựng hệ thống phòng tuyến chống cộng. Trong đó, Việt Nam được Mĩ đánh giá là có vị trí chiến lược quan trọng, trở thành một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống phòng thủ Mĩ ở Đông Nam Á. Và do đó, chính sách của Mĩ đối với Việt Nam Cộng Hòa dưới thời tổng thống Dwight D.Eisenhower (1955-1961) trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Mĩ ở khu vực châu Á - Thá...

 • thvnu400000495.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Trần, Trung;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Đăng; Phạm, Hữu Đức (2020)

 • Mục tiêu của luận án là đề xuất giải pháp tạo sinh đoạn văn bản tóm tắt nhằm tóm tắt nội dung thông tin của đoạn văn bản tiếng Việt cho trước. Mô hình tóm tắt văn bản được đề xuất trong Luận án gồm hai thành phần:  Thành phần “Phân tích và Biểu diễn ngữ nghĩa văn bản tiếng Việt”. Thành phần này nhận đầu vào là đoạn văn bản tiếng Việt. Đầu ra của thành phần này là một cấu trúc biểu diễn ngữ nghĩa trừu tượng của văn bản nguồn.  Thành phần “Tạo sinh văn bản tiếng Việt”. Đầu vào của thành phần này là một cấu trúc biểu diễn ngữ nghĩa trừu tượng. Đầu ra của thành phần này, cũng là kết quả cuối cùng của mô hình, là một đoạn văn bản tóm tắt hoàn chỉnh. Luận án tập trung nghiên cứu mô hìn...

 • thvnu400000489.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Đinh, Văn Chiến;  Advisor: Trịnh, Doãn Chính (2019)

 • Là một trong những yếu tố quan trọng của hình thái ý thức xã hội, chính trị được hình thành khi xã hội có sự phân chia giai cấp và sự xuất hiện của nhà nước, là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của xã hội. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, trong quá trình cách mạng cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định vai trò và vị trí của chính trị, đặc biệt là về quyền lực chính trị, Đảng ta đã khẳng định: “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo” . Chính vì thế, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiê...

 • thvnu400000486.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Mai, Minh Nhật;  Advisor: Nguyễn, Văn Tiệp (2019)

 • Người Cơ ho Chil là một nhóm địa phương của tộc người Cơ ho, cư trú chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Từ đầu thập niên 1930, đạo Tin Lành bắt đầu du nhập vào cộng đồng cư dân này, cho đến nay, hầu hết người Cơ ho Chil là tín đồ Tin Lành. Từ khi du nhập cho đến nay, tôn giáo này ngày càng đóng vai trò quan trọng, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng đồng cư dân này theo xu hướng hiện đại hóa. Dưới góc độ tiếp cận của các lý thuyết nhân học, dựa trên nguồn tư liệu điền dã kết hợp với kế thừa, tham khảo các công trình nghiên cứu đã có, luận án đi sâu phân tích quá trình, nguyên nhân phát triển và tác động của đạo Tin Lành đến đời sống kinh tế, xã hội, văn h...

 • thvnu400000490.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Trọng Ân (2020)

 • Nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đông Nam Bộ, phía Tây giáp với thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước; với diện tích 5.903.940 km2, chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ; có đường bộ, đường thủy và đường không giao thông thuận tiện tới các vùng trong nước; với nguồn lao động dồi dào, cần cù, năng động và sáng tạo; và cũng là một trong những khu kinh tế năng động nhất cả nước; nơi hội tụ và giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với các vùng trong nước cũng như với các nước trong khu vực và trên thế giới; vì thế, sự phát triển kinh tế - xã hội...

 • thvnu400000488.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Trịnh, Đăng Khoa;  Advisor: Đỗ, Ngọc Anh; Trần, Ngọc Khánh (2019)

 • Giải trí là một nhu cầu cơ bản, thiết yếu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người. Nhà nước đóng một vai trò hết sức quan trọng trong phục vụ nhu cầu giải trí công cộng bên cạnh sự góp mặt của các thành phần kinh tế khác. Chính vì lẽ đó, hoạt động văn hóa ở nước ta nói chung, trong đó có hoạt động giải trí công cộng, tới nay vẫn đồng thời tồn tại cơ chế hoạt động sự nghiệp văn hóa, gắn với vai trò quản lý, điều tiết và cung ứng của nhà nước. Đề tài nghiên cứu “Hoạt động phục vụ giải trí công cộng của các đơn vị sự nghiệp văn hóa công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp bảo tàng, nhà hát, trung tâm văn hóa)” trên cơ sở áp dụng các lý thuyết về giải trí công cộng và...

 • thvnu400000487.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Trương, Phan Châu Tâm;  Advisor: Ngô, Văn Lệ (2019)

 • Với mục đích làm rõ những biến đổi văn hoá trong quá trình chuyển đổi tôn giáo ở Tây Nam Bộ, Việt Nam, luận án đã vận dụng, kế thừa nhằm lựa chọn, xác định các nguyên tắc tiếp cận, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu cho luận án, đồng thời phân tích, tường giải thực trạng, tính chất, đặc điểm văn hoá, tín ngưỡng tôn giáo của tộc người Khmer, Hoa, Việt ở Tây Nam Bộ kết hợp với sự mô tả tình hình, hoạt động của đạo Tin Lành, Nhất Quán Đạo, Thiên Khai Huỳnh Đạo để so sánh tình hình trước, sau của văn hoá và làm nổi bật những biến đổi về văn hoá trong quá trình chuyển đổi tôn giáo của ba nhóm người Khmer, Hoa, Việt. Bằng các lý thuyết, phương pháp nghiên cứu của văn hoá học, luận án mô ...

 • thvnu400000493.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Phượng;  Advisor: Trần, Ngọc Thêm (2020)

 • Luận án nghiên cứu Tính cách văn hóa Đức tập trung tìm hiểu quá trình hình thanh tính cách Đức qua các thành tố văn hóa Đức, dựa vào kết quả so sánh tính cách Đức từ các góc nhìn va tham chiếu kết quả nay với các lý thuyết đa lựa chọn để rút ra hệ tính cách văn hóa Đức đặc trưng. Về mặt loại hình, văn hóa Đức nằm ngay trung tâm của văn hóa Phương Tây trọng động. Dù không thuộc dân du muc nhưng đặc trưng lối sống du muc khá rõ nét vì thói quen hay di chuyển nơi ở và quá trình di dân kéo dài cũng không thể giúp họ định cư lâu.