Đại học Quốc gia TP.HCM-VNUHCM (342)

BROWSE BY
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 20 [/342]

 • thvnu60.32.20_2.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Huỳnh, Thị Mỹ Phương;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sinh (2016)

 • Ý tưởng và giá trị của việc chia sẻ thông tin từ lâu đã được Bernard Shaw diễn đạt bằn hình tượng : “Nếu mỗi người có một quả táo mà trao đổi với nhau thì kết cục mỗi người vẫn chỉ có một quả táo. Nhưng nếu mỗi người có một ý tưởng và trao đổi với nhau thì kết quả mỗi người sẽ có hai ý tưởng ” [22]. Trên tinh thần nhận thức được tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin, Hệ thống Thư viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (HTTV ĐHQG-HCM) đã hẳng định một trong những chức năng và nhiệm vụ quan trọng, được quy định trong Quy chế về tổ chức và hoạt động của HTTV là: “Phát triển nguồn tài nguyên thông tin phù hợp với yêu cầu và nhu cầu học tập, nghiên cứu và quản lý của ĐHQG-HCM; Phố...

 • thvnu400000430.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Hữu Hào.;  Advisor: Vũ, Công Hòa.; Nguyễn, Ngọc Trung. (2019)

 • Mục đích của luận án này là nhằm cải tiến mô hình nứt dẻo dựa trên sự tăng trưởng lỗ hổng vi mô để dự đoán nứt dẻo cho kim loại dạng tấm bất đẳng hướng. Mô hình tăng trưởng lỗ hổng vi mô dựa trên giả thiết vật liệu kim loại có chứa các hạt pha thứ hai hoặc/và các tạp chất. Khi vật liệu kim loại chịu biến dạng dẻo sẽ hình thành các lỗ hổng vi mô do sự phân tách tại biên của vật liệu mạng và các hạt cứng hoặc các hạt mềm bị nứt. Nếu vật liệu tiếp tục bị biến dạng, các lỗ hổng vi mô tiếp tục tăng trưởng, những lỗ hổng gần kề nhau sẽ liên kết với nhau để hình thành các vết nứt vi mô. Các vết nứt vi mô sẽ tiếp tục tăng trưởng để hình thành các vết nứt vĩ mô và đó là nguyên nhân gây ra các ...

 • thvnu400000409.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Văn Thoàn.;  Advisor: Trần, Hồng Liên. (2019)

 • Người dân Việt dù sinh sống ở đâu cũng có nhu cầu gửi gắm tâm linh với các vị thần linh bản địa, tín ngưỡng của mình. Với đức tin tâm linh của mình, cộng đồng người Việt đã cùng nhau xây dựng nên những ngôi chùa Việt ở Lào, đánh dấu sự có mặt của Phật giáo Bắc tông Việt Nam ở Lào, nơi Phật giáo Nam tông là quốc giáo. Trong quá trình tồn tại ở Lào, Phật giáo của người Việt đã tạo nên đặc trưng riêng trên cơ sở kế thừa bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam và giao lưu văn hóa với Phật giáo Nam tông Lào. Có thể nói, từ buổi đầu du nhập, Phật giáo Bắc tông là chỗ dựa tinh thần cho người Việt trong cuộc sống mưu sinh ở Lào. Đến nay, Phật giáo Bắc tông đã có tác động, ảnh hưởng đáng kể đến mọi...

 • thvnu400000410.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Hoàng, Thị Bích Hằng.;  Advisor: Nguyễn, Văn Ngãi.; Phạm, Thăng. (2019)

 • Trong sản xuất nông nghiệp, ngành chăn nuôi chiếm vị trí quan trọng, vì vậy phát triển chăn nuôi là góp phần phát triển nền kinh tế nói chung. Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dẫn đầu cả nước về số lượng heo. Tuy nhiên, phát triển ngành hàng thịt heo còn nhiều hạn chế, thiếu bền vững. Thời gian qua Trung ương và tỉnh Đồng Nai có ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển ngành hàng thịt heo. Năm 1989, Monke và Pearson đã đề cập đến ma trận phân tích chính sách (policy analysis matrix - PAM) để đánh giá ảnh hưởng của chính sách giá đến chi phí và lợi nhuận thu được trong sản xuất nông nghiệp, phân tích tác động của chính sách của Chính phủ đến ngành hà...

 • thvnu400000411.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Lê, Thúy Hằng.;  Advisor: Nguyễn, Thanh. (2018)

 • Hiện nay, để phát triển kinh tế - xã hội, xu thế chung của tất cả các nước trên thế giới là phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá một cách toàn diện và sâu sắc. Việt Nam là một quốc gia phát triển trung bình, do đó, công nghiệp hoá, hiện đại hoá để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là một quá trình tất yếu, phù hợp với quy luật khách quan. Thực hiện quá trình này trong điều kiện tiền đề khoa học kỹ thuật lần thứ tư hiện tại, thì trí thức chính là lực lượng cơ bản và then chốt để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trà Vinh là tỉnh điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn ở đồng bằng sông Cửu Long, trong...

 • thvnu400000412.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Phạm, Hồng Hải.;  Advisor: Lê, Kính Thắng.; Nguyễn, Công Đức. (2019)

 • Tính từ tiếng Việt, như các từ loại khác, có vai trò rất quan trọng, và, hầu hết các tài liệu về ngữ pháp tiếng Việt đều ít nhiều đề cập đến từ loại này. Quan điểm cũng như những nghiên cứu về nó cho thấy đây là đối tượng nghiên cứu phức tạp, còn nhiều bất đồng trong giới Việt ngữ học. Trong tiếng Việt, từ loại này được nhiều học giả cho là có nhiều nét tương đồng với từ loại động từ tuy nhiên cơ sở cho kết luận như vậy thường chủ yếu dựa trên những tương đồng về hoạt động cú pháp. Bằng cách khảo sát cấu trúc tham tố, luận án này góp phần tìm hiểu bản chất của tính từ tiếng Việt cũng như sự tương đồng của tính...

 • thvnu400000413.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Lưu, Tuấn Anh.;  Advisor: Nguyễn, Đình Phức.; Phan, Thị Bích Hà. (2019)

 • Tranh sơn thủy là một thể loại tranh điển hình và tiêu biểu trong hội họa Trung Hoa, là quốc bảo của văn hóa Trung Hoa. Tranh sơn thủy có đề tài là sông và núi, cùng với mối quan hệ giữa chúng với các vật tượng khác trong tự nhiên. Tranh sơn thủy chính thức ra đời từ thời Tấn, trải qua nhiều biến đổi theo dòng lịch sử và vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Tư tưởng triết học chủ đạo chi phối nội dung và hình thức sáng tác của tranh sơn thủy là tư tưởng Đạo học. Đặc điểm văn hóa Trung Hoa thể hiện rõ qua các khía cạnh nội dung và hình thức trong tranh sơn thủy. Trong đó, nổi bật là các đặc điểm văn hóa được biểu hiện qua cặp biểu tượng núi và nước, cấu đồ không gian và màu sắc trong tranh. D...

 • thvnu400000414.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Bảo Trâm.;  Advisor: Trần, Thị Phương Phương.; Nguyễn, Hữu Hiếu. (2019)

 • Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề sự vận động của phong trào Phục hưng trên cơ sở vận dụng lý thuyết loại hình lịch sử và việc xác định mối liên hệ giao thoa văn hóa phức tạp và lâu dài giữa phương Đông và phương Tây. Từ đó, xem Phục hưng là một phong trào có tính phổ quát trong văn học thế giới, không chỉ xuất hiện ở châu Âu mà còn có thể nảy sinh ở các khu vực văn hóa khác, hình thành những hiện tượng tương đồng trong lịch sử văn học thế giới. Các giá trị đặc thù của văn học Phục hưng ở các phương diện như phương thức tự sự, thi pháp học, tư tưởng nhân văn, v.v. được nhìn nhận và đánh giá cụ thể qua trường hợp so sánh hai tác phẩm Nghìn lẻ một đêm và Mười ngày.

 • thvnu400000415.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Phan, Thị Kim Anh.;  Advisor: Bùi, Mạnh Nhị. (2019)

 • Nghiên cứu về văn hoá không thể không nghiên cứu văn hóa dân gian - “văn hóa mẹ” của mọi nền văn hóa. Văn học dân gian gắn liền với đời sống của quần chúng nhân dân Nam Bộ, có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là kết quả vừa góp phần kiến tạo nền văn hóa nơi đây. Vì vậy trong rất nhiều lối vào để tìm hiểu đặc trưng văn hoá của một tộc người hay một vùng văn hoá, ở đây là văn hóa Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ, chọn ngữ văn dân gian là một hướng đi khả dĩ. Đặt ca dao trong tương quan với văn hóa Nam Bộ nói chung, luận án muốn tìm hiểu nét tâm lý, tính cách của người phụ nữ Tây Nam Bộ - chủ thể sáng tạo và cũng đồng thời là nhân vật trữ tình của ca dao - như một sự kết nối vừa thể hiện ở tầng ...

 • thvnu400000417-1.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Tiến Thông.;  Advisor: Nguyễn, Thu Hiền.; Limpaphayom, Piman. (2019)

 • Ownership structure, which specifies who are the owners of the firm, is crucial to corporate governance as it explains sources of agency conflicts. Roles and impacts of different corporate owners on corporate performance and governance have been studied worldwide, but not as popular for the role of State-Owned Holding Company (SOH) as a model of state capital investment agency. This study examines the relationship of ownership of SOH in the listed companies with state capital in Vietnam and the performance of these firms. The result shows that companies with SOH ownership, or SOH-linked companies (SLCs), deliver superior returns and enjoy higher valuations than GLCs and non-GLCs as a...

 • thvnu400000418.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Võ, Minh Thiện.;  Advisor: Châu, Ngọc Ẩn.; Nguyễn, Minh Tâm. (2019)

 • Luận án trình bày phương pháp tiếp cận mới khi phân tích tải trọng giới hạn của nền đất theo định lý cận trên sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn trơn trên nút (NS-FEM) và kỹ thuật tối ưu hóa hình nón bậc hai (SOCP). Phương pháp này cho phép xác định tải trọng giới hạn của bài toán biến dạng phẳng trong Địa kỹ thuật khi nền đất đồng nhất, điều kiện biên và tải trọng tác dụng phức tạp. Đất nền được giả thiết là vật liệu cứng dẻo lý tưởng, tuân theo tiêu chuẩn chảy dẻo Mohr-Coulomb và luật chảy dẻo kết hợp. Để giải bài toán phân tích giới hạn theo định lý cận trên, tiêu chuẩn chảy dẻo Mohr-Coulomb cho bài toán biến dạng phẳng được thiết lập dưới dạng hình nón bậc hai. Từ đó, sử dụng phầ...

 • thvnu400000419.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Lưu, Tiến Dũng.;  Advisor: Đinh, Phi Hổ.; Đỗ, Phú Trần Tình. (2019)

 • Tăng trưởng và phát triển nông nghiệp ở Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới (1990-2016) đã đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực, dinh dưỡng và một phần cho xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 30 tỷ USD mỗi năm, tạo sinh kế cho hơn 42 triệu lao động, giúp gìn giữ giới hạn sinh thái, tạo ra nền tảng vững chắc cho những giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng ngành đang suy giảm và dễ bị tổn thương bởi các cú sốc từ sản xuất và thị trường; chất lượng tăng trưởng thấp khi năng suất các nguồn lực sản xuất tăng trưởng chậm, thiếu ổn định; cơ cấu ngành chậm được cải thiện; số lượng và chất lượng doanh nghiệp nông nghiệp yếu. Đời sống của người nông dân còn nhiều khó khăn, thu nhập và...

 • thvnu400000420.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Từ, Minh Thiện.;  Advisor: Hồ, Đức Hùng.; Trần, Văn Đức. (2018)

 • Luận án “Phát triển chuỗi liên kết nâng cao hiệu quả xuất khẩu rau quả tươi Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam” gồm 163 trang với cấu trúc 5 chương (chương 1 dài 09 tranggiới thiệu nghiên cứu, chương 2 dài 50 trang trình bày cở sở lý thuyết về chuỗi liên kết trong xuất khẩu nông sản, chương 3 dài 17 trang trình bày về phương pháp nghiên cứu, chương 4 dài 77 trang trình bày về kết quả nghiên cứu chuỗi liên kết xuất khẩu rau quả tươi Vùng KTTĐPN, chương 5 dài 10 trang trình bày về kết luận và hàm ý chính sách), 40 bảng biểu và 19 hình cùng 6 phụ lục. Luận ánsửdụngmộtsốphươngphápnghiêncứuđịnh tính và định lượng khácnhau. Cácphương pháp nghiên cứu định tính đượcsửdụngnhằmtìmhiểu bản chất c...

 • thvnu400000421.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Văn Tú.;  Advisor: Phan, Thanh Sơn Nam.; Trương, Vũ Thanh. (2018)

 • Các hợp chất chứa một hay nhiều nguyên tử flo trong phân tử có những tính chất đặc biệt được hình thành bởi kích thước nhỏ và độ âm điện cao của flo. Sự có mặt của flo trong phân tử hợp chất làm tăng độ âm điện, tính ưa mỡ, độ ổn định sinh học các hợp chất chứa nó và đặc biệt là tăng hoạt tính sinh học của chúng. Do vậy, các hợp chất chứa flo được sử dụng ngày càng nhiều trong hóa nông, hóa dược và trong nhiều loại vật liệu. Ngoài ra, các hợp chất chứa đồng vị flo 18 (18F) còn được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật Positron Emission Tomography (PET) ứng dụng trong y học. Chính vì vậy, nhiều công trình nghiên cứu đã được các nhà khoa học trên thế giới thực hiện để tìm ra các phương pháp ...

 • thvnu400000423.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Lê, Kinh Quốc.;  Advisor: Nguyễn, Văn Huệ. (2019)

 • Trên cơ sở lý thuyết ngôn ngữ trung gian, thông qua đối chiếu ba ngôn ngữ: tiếng Anh (Li) của 50 sinh viên miền Tây Nam Bộ, tiếng Anh (L2) của nhóm người Anh bản ngữ ở miền Nam Vương quốc Anh và tiếng Việt (L1) của sinh viên, luận án khảo sát năng lực tạo sản các đơn vị đoạn tính và siêu đoạn tính Li của những sinh viên này trên hai bình diện “đúng chuẩn” và “lệch chuẩn”, nêu ra nguyên nhân gây ra các kiểu lỗi phát âm và đề xuất một số biện pháp khắc phục lỗi. Nhằm hướng tới mục tiêu này, chúng tôi đã thực hiện 16 thực nghiệm ngữ âm học, phân tích và đánh giá 6 đơn vị Li: (1) nguyên âm đơn, (2) phụ âm đầu, (3) trọng âm, (4) nhịp điệu, (5) tầm âm vực và (6) ngữ điệu. Kết quả cho thấy n...

 • thvnu400000424.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Phạm, Bảo Toàn.;  Advisor: Ngô, Kiều Nhi.; Lê, Song Giang. (2019)

 • Giám sát tình trạng cơ hệ là một lĩnh vực quan trọng trong bài toán cơ kỹ thuật . Biện pháp giám sát tình trạng hiện tại chủ yếu là kiểm định thông qua phương pháp truyền thống sử dụng tải tiền định. Các biện pháp này có chung hạn chế là khi tiến hành sẽ gián đoạn quá trỉnh khai thác của cầu. Một hướng gần đây đang được rất nhiều nhà khoa học quan tâm là kiểm tra tải động bằng chính nguồn tải tự nhiên của cơ hệ. Đối với cầu, dầm cầu là một trong những thành phần chịu tải cơ bản và phương tiện lưu thông là nguồn tải chủ yếu. Mục tiêu của luận án là phân tích đặc điểm phổ dao động của dầm cầu bời tải lưu thông, làm cơ sở để xây dựng phương pháp giám sát tình trạng cầu một cách thường xu...

 • thvnu400000425-1.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Lê, Anh Dũng.;  Advisor: Võ, Ngọc Điều.; Đinh, Hoàng Bách. (2019)

 • Hiện nay thị trường điện đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng do có nhiều ưu điểm, Việt Nam cũng đang bắt đầu hình thành và vận hành thị trường điện trên cả nước. Một trong các yếu tố quan trọng khi vận hành hệ thống điện theo thị trường điện là phải tính được công suất phát của các NMPĐ và giá thành điện năng theo yêu cầu của phụ tải từng giờ trước khi tham gia phát điện. Hơn nữa, hệ thống điện vận hành cần đến các yếu tố quan trọng như: tối ưu kinh tế, tối ưu phân bố công suất, tối ưu công suất phản kháng để hệ thống phát điện với chi phí thấp nhất và vận hành ổn định nhất. Năng lượng gió ngày nay được sử dụng nhiều trên thế giới do đây là nguồn năng lượng tái tạo không ô nhiễ...

 • thvnu400000426.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Cao, Tấn Ngọc Thân.;  Advisor: Lương, Văn Hải.; Nguyễn, Trọng Phước. (2019)

 • Mục tiêu chung của luận án là phát triển phương pháp phần tử chuyển động (Moving Element Method-MEM) cho một số bài toán phân tích ứng xử của kết cấu dầm và tấm dưới tác dụng của tải trọng di chuyển. Những thuận lợi của phương pháp MEM so với phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method-FEM) như sau: một là, các phần tử chuyển động trong phương pháp MEM được thiết lập trong hệ tọa độ chuyển động cùng vận tốc với tải trọng, thay vì được thiết lập trong một hệ tọa độ cố định như trong phương pháp FEM. Do đó, vị trí của tải trọng sẽ cố định trong lưới chia của phần tử chuyển động và thuận lợi là tránh được việc phải cập nhật vị trí do sự di chuyển của tải trọng. Hai là, trong các b...

 • thvnu400000427.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Dương, Mỹ Thắm.;  Advisor: Nguyễn, Nam.; Lê, Giang. (2019)

 • Nghiên cứu “Truyện thơ Quốc ngữ Nam Kỳ xuất bản ở Sài Gòn từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945” là nghiên cứu một sản phẩm của thị trường in ấn, xuất bản mang nhiều yếu tố cận văn bản có ý nghĩa. Dựa vào lý thuyết cận văn bản người viết đã phân tích các yếu tố tác giả, chủ bổn, tựa, tranh minh họa, giá bán, quảng cáo, bìa sau của truyện thơ Quốc ngữ Nam Kỳ. Vận dụng lý thuyết cải biên, chúng tôi xem truyện thơ Quốc ngữ Nam Kỳ như là sản phẩm cải biên và phân loại chúng thành các nhóm cải biên từ tiểu thuyết, truyện tích Trung Quốc, từ truyện thơ Nôm, từ truyện thơ Quốc ngữ đã có trước và từ nhân vật có thật. Mỗi nhóm tác phẩm cải biên, chúng tôi chọn một đến hai tác phẩm để phân tích cụ t...