Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Working Paper


  • Authors: Lê, Đình Tuân, TS.;  Co-Author: 2012 (Tàu đệm khí là loại tàu không chỉ có thể hoạt động được trên mặt nước mà còn cả trên mặt đất nhờ chuyển động trên lớp đệm khí dưới tàu và trong váy của nó. Tàu được nâng lên bởi một đệm khí dưới thân phẳng của nó. Để tạo lớp đệm khí này, quạt nâng được sử dụng để tạo một buồng khí có áp suất. Buồng khí được duy trì nhờ có váy dạng túi bao quanh được bơm căng cũng nhờ quạt nâng trên. Nghiên cứu này đề cập các yêu cầu thiết kế, các nội dung về thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ thuật của tàu đệm khí 3 chỗ sử dụng vật liệu composit sợi thủy tinh-xốp-ván ép. Các thiết kế này đã được áp dụng cho việc chế tạo trong nước một nguyên mẫu tàu đệm khí 3 chỗ sử dụng thiết kế thi công và thiết kế chi tiết tại chỗ trong năm 2011. Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ của đề tài cấp Đại học Quốc gia trọng điểm B2010-20-10TĐ. Tàu đệm khí đầu tiên này có tên gọi là Bakvee đã được thử nghiêng cũng như chạy thử trên mặt đất và trên nước để kiểm tra các tính năng của nó.)