Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Working Paper


  • Authors: Lê, Trung Quân,TS.;  Co-Author: 2014 (Đề tài này tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và hiện thực giao thức mạng, và ứng dụng nhà thông minh, chạy trên nền tảng các hệ điều hành mã nguồn mở, ví dụ như Linux, TinyOS, ContikiOS. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra được các thiết bị đầu cuối, ví dụ như các thiết bị cảm biến hoạt động ở chế độ nguồn tiêu thụ thấp, hoặc thiết bị định tuyến không dây ad-hoc, qua đó làm chủ công nghệ để có thể triển khai các ứng dụng nhà thông minh tại Việt Nam với giá thành hợp lý. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi tập trung vào nghiên cứu phát triển ứng dụng nhà thông minh dựa vào việc: i) Sử dụng các cảm biến (sensors) để thu thập dữ liệu, ii) Sử dụng công nghệ wifi 802.11 hoạt động ở chế độ nguồn tiêu thụ thấp (low-power) trong truyền nhận dữ liệu, thay vì công nghệ 802.15.4 truyền thống, và iii) Xây dựng mô hình quản lý ngữ cảnh thông minh (intelligent context management) phục vụ việc tái cấu hình (re-configuration) để tối ưu việc sử dụng tài nguyên. Một cách cụ thể hơn, chúng tôi tập trung vào các nội dung sau: i) tái cấu hình (Reconfiguration) trong Wireless Embedded Internet (WEI), ii) quản lý ngữ cảnh thông minh (Intelligent Context Management) trong WEI, iii) công nghệ wifi 802.11 low-power: phân tích, thiết kế, và iv) hiện thực – đánh giá (implementation & testing). Kết quả của đề tài này cũng sẽ được dự định sử dụng trong các dự án hợp tác nghiên cứu tiếp theo của chúng tôi với nhóm LIM-Lab tại Trường Khoa học Thông tin (School of Information Science), Viện Khoa học và Công Nghệ Tiên Tiến Nhật Bản (JAIST/Japan).)

  • Working Paper


  • Authors: Lê, Trung Quân,TS.; Hà, Sơn Hải.; Nguyễn, Minh Sơn, TS.;  Co-Author: 2013 (Đề tài này tập trung vào việc xây dựng thiết bị định tuyến không dây thực sử dụng công nghệ di động ad-hoc, được cấu thành từ các máy tính để bàn PC hay máy tính xách tay, có gắn card mạng không dây, và chạy trên nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở Linux. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra được thiết bị định tuyến không dây ad-hoc, làm chủ công nghệ để có thể triển khai các ứng dụng ad-hoc tại Việt Nam với giá thành hợp lý. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi tập trung vào 03 (ba) thành phần cơ bản nhất của thiết bị định tuyến: i) các giao thức tìm đường trong mạng ad-hoc và các phiên bản hiện thực trong Linux, ii) cơ chế cập nhật bảng tìm đường và chuyển tiếp gói tin trong nhân (kernel) của hệ điều hành Linux, và iii) trình điều khiển thiết bị cho card mạng không dây. Một cách cụ thể hơn, chúng tôi tập trung phân tích mã nguồn mở trên nền Linux của các phiên bản hiện thực các giao thức tìm đường aodv-uu (trình nền aodvd), olsr-unik (trình nền olsrd), và trình điều khiển thiết bị ath5k cho card mạng không dây wlan sử dụng atheros chipset, để trình bày cụ thể vấn đề tích hợp các giao thức tìm đường, tích hợp trình điều khiển thiết bị vào nhân hệ điều hành Linux, cũng như phân tích các dòng gởi (transmission path), dòng nhận (reception path), và chuyển tiếp (forwarding) gói tin qua thiết bị định tuyến. Các cấu hình mạng thực sử dụng thiết bị định tuyến phát triển bởi chúng tôi đã được sử dụng để kiểm tra kết nối multihop trong mạng ad-hoc, cũng như xác thực tính đúng đắn trong việc phân tích mã nguồn của chúng tôi. Kết quả của đề tài này cũng sẽ được sử dụng trong dự án tiếp theo của chúng tôi: “Nghiên cứu khả năng tích hợp mạng di động ad-hoc vào Internet“. Đây là đề tài đã được Hội đồng xét duyệt của ĐHQG-HCM thông qua, và dự kiến được thực hiện trong thời gian 24 tháng (bắt đầu trong năm 2014). Về kết quả, đề tài này đã đạt được hơn 100% các kết quả đã đăng ký. Cụ thể, về công bố khoa học đã có 03 (ba) bài báo trong Hội nghị quốc tế được xuất bản trong đề tài này (đăng ký 02 bài), về đào tạo mặc dù không đăng ký nhưng chúng tôi đã hướng dẫn 03 sinh viên Đại học bảo vệ thành công Luận Văn Tốt Nghiệp trong năm 2013, và 01 sinh viên Cao học chuẩn bị bảo vệ Luận Văn Tốt Nghiệp với nội dung liên quan đến đề tài.)