Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Hữu Lộc;  Co-Author: 2016 (GIÁO TRÌNH CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY được biên soạn theo đề cương môn học Chi tiết máy cho sinh viên khoa Cơ khí và Kỹ thuật giao thông trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, phù hợp với nội dung môn Cơ sở thiết kế máy theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các ngành Cơ khí. Nội dung bao gồm 20 chương: quá trình và nội dung thiêt kế máy, các chỉ tiêu thiết kế, truyền động cơ khí trong máy, bộ truyền đai, bộ truyền xích, bộ truyền bánh răng, bộ truyền trục vít, bộ truyền vít me – đai ốc, bộ truyền bánh ma sát và bộ biến tốc, trục, ổ lăn, ổ trượt, bôi trơn và hệ thống bôi trơn làm mát, khớp nối, lò xo, ghép bằng then và then hoa, ghép bằng ren, ghép bằng độ dôi, ghép bằng đinh tán, ghép bằng hàn. Giáo trình Cơ sở thiết kế máy được sử dụng giáo trình giảng dạy môn học Chi tiết máy tại trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra có thể sử dụng cho các môn học liên Cơ học máy, Cơ ứng dụng, Thiết kế máy… và thực hiện Đồ án môn học thuộc các ngành của khoa Cơ khí, Kỹ thuật giao thông… Ngoài ra, giáo trình này còn là tài liệu giảng dạy cho các trường Đại học, Cao đẵng, sách tham khảo cho các kỹ sư khi thực hiện công việc thiết kế.)

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Hữu Lộc;  Co-Author: 2016 (Sách BÀI TẬP CHI TIẾT MÁY được biên soạn với mong muốn giúp sinh viên nắm rõ cơ sở lý thuyết, rèn luyện kỹ năng tính toán, ứng dụng các kiến thức cơ học để giải quyết bài toán về thiết kế máy và chi tiết máy. Nội dung sách bao gồm bài tập, bài giải và phụ lục liên quan đến tất cả các chi tiết máy điển hình và được bố trí làm 18 chương. Mỗi chương là các bài tập liên quan đến thông số hình học, động học, phân tích lực, tính toán thiết kế, kiểm nghiệm và xác định khả năng tải… các chi tiết máy. Sách này đã được in từ năm 2003, qua quá trình giảng dạy được bổ sung và hoàn thiện dần. Sách được sử dụng cho sinh viên học các môn Chi tiết máy, Cơ sơ Thiết kế máy, Thiết kế máy, Cơ ứng dụng,… hoặc các đồ án môn học liên quan thuộc các ngành của Khoa Cơ khí, Kỹ thuật giao thông,… Ngoài ra, sách cũng có thể là tài liệu giúp ích cho các kỹ sư và các nhà kỹ thuật muốn tham khảo kiến thức của lĩnh vực chuyên môn này.)