Khoa học Xã hội và Nhân văn (Social Science & Humanities) (87)

BROWSE BY
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 20 [/87]

 • EB_KHXH_910002523.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thơ (2017)

 • Giáo trình Văn hóa Trung Hoa đã nỗ lực, không dừng lại ở việc miêu thuật, phác họa các bộ phận cấu thành của văn hóa Trung Hoa mà phần nào đó phân tích – tổng hợp thành các đặc trưng quan trọng thông qua thủ pháp so sánh với văn hóa Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Do vậy, có thể coi đây là một chuyên khảo theo khuynh hướng văn hóa học diễn giải.

 • EB_KHXH_910002595.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Như Phương (2017)

 • Giáo trình Tác phẩm và thể loại văn học này là phần tiếp theo cuốn Lý luận văn học (Nhập môn) của cùng tác giả do NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh ấn hành năm 2010, tái bản năm 2014. Theo cấu trúc chương trình hiện được áp dụng trong các trường đại học, đây là học phần thứ hai trong ba học phần có quan hệ với nhau: Nguyên lý lý luận văn học, Tác phẩm và thể loại văn học, Tiến trình văn học, gồm 135 tiết. So với những bộ giáo trình công phu được biên soạn trước đây, hai cuốn sách nói trên được trình bày một cách tinh giản và cô đọng hơn, nhưng có cập nhật một số thông tin khoa học và dẫn chứng tác phẩm mới. Tác giả chỉ hy vọng cung cấp thêm một tài liệu học tập cho sinh viên vốn đ...

 • EB_KHXH_910002690.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Văn Chung (2016)

 • Một là, những vấn đề lý thuyết, học thuật về tôn giáo mới như: khái niệm, lý thuyết nghiên cứu, tình hình, kết quả nghiên cứu tôn giáo mới của các học giả Âu – Mỹ và các học giả châu Á, mối quan hệ giữa tôn giáo mới với xã hội và các thể chế chính sách, luật pháp đối với tôn giáo mới ở một số các quốc gia. Hai là, một số các tôn giáo mới ở châu Âu, Mỹ, châu Phi, Nhật Bản và Trung Quốc. Ba là, các hình thức tôn giáo mới ở Việt Nam.

 • EB_KHXH_910002691.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trương, Quang Hải; Võ, Văn Sen (2016)

 • Nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, huyện Thoại Sơn nói riêng và tỉnh An Giang nói chung, vẫn đang thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học khác nhau, như: khảo cổ học, lịch sử, dân tộc học, xã hội học, kinh tế, môi trường sinh thái v.v. Tuy vậy, một nghiên cứu khu vực học mang tính tổng thể về một không gian xã hội văn hóa Óc Eo - Thoại Sơn vẫn chưa được quan tâm đầy đủ. Vận dụng cách tiếp cận đa ngành và liên ngành chúng tôi đã tiến hành đánh giá toàn diện và tổng hợp về các điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hoá, tiềm năng phát triển kinh tế, chính sách phục vụ phát triển bền vững cho một vùng đất cụ thể: huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang - “đất hìn...

 • EB_KHXH_910002707.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Cao Bội Ngọc (2016)

 • Cuốn sách: “Chính sách đa văn hóa Australia – vấn đề bảo tồn và phát triển văn hóa cư dân bản địa” là một chuyên khảo khoa học của TS. Trần Cao Bội Ngọc đề cập đến những cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận nghiên cứu nhân học văn hóa, giới thiệu tổng quan về nước Australia và cộng đồng cư dân bản địa; giới thiệu bức tranh toàn cảnh về hoạt động sinh kế, tập quán sinh sống, tín ngưỡng và lễ hội, ngôn ngữ và nghệ thuật, tổ chưc xã hội của cộng động cư dân bản địa Australia. Cuốn sách cũng giới thiệu bối cảnh ra đời và nội dung của chính sách đa văn hóa của chính phủ Australia và tác động của nó đến đời sống muôn mặt của văn hóa cư dân bản địa và đặt ra những vấn đề cấp thiết trong việc ...

 • EB_KHXH_910002296.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trung tâm Khảo thí tiếng Anh (2015)

 • Within the scope of Vietnam’s National Foreign Language 2020 Initiative regulated by the Ministry of Education and Training, Vietnam National University – Ho Chi Minh City (VNU-HCM) has been improving the teaching, learning and assessment of its English programs in the last few year. Regarding assessment, VNU-HCM has developed its English Proficiency Test (VNU-EPT), which aims to assess students’ languge skills in accordance with the Common European Framework of Reference (CEFR). The VNU-EPT test consists of four sections – Lestening, Reading, Writing, and Speaking – and lasts approximately three hours. To help test takers prepare for the VNU-EPT test, in December 2013, VNU-HCM issue...

 • EB_KHXH_910001864.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lưu, Trọng Tuấn (2012)

 • “Translation exists because men speak different languages” (George Steiner). Translation brings people of different languages together, increasing knowledge sharing in the knowledge world. Thus, the journey to find a more operational definition of translation, more effective translation methods, as well as a more effective translation quality assessment model is still ongoing. This book, “An introduction into translation theories”, is an expedition through translation theories. Chapter 1 of the book revisits diverse views on the nature of translation as well as how the translational act cognitively proceeds. Different translation theories which have cotributed to the growth of transl...

 • EB_KHXH_910002043.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Thị Minh Hằng (2014)

 • Phong cách ngôn ngữ, hay phong cách chức năng ngôn ngữ, là những cách thức diễn đạt bằng ngôn ngữ với những đặc trưng ổn định, xét về mặt chức năng. Từ trước đến nay có nhiều cách phân loại phong cách chức năng, mỗi hệ thống có ưu điểm riêng. Tuy nhiên, về mặt thực hành tiếng, sự phân biệt đầu tiên phải là sự phân biệt giữa phong cách nói (hay phong cách khẩu ngữ) với phong cách viết, dù rằng không hề có sự đối lập tuyệt đối giữa hai phong cách lớn này. Ở phong cách viết có thể phân chia ra nhiều loại phong cách chức năng khác nhau, trong đó quan trọng là phong cách khoa học, phong cách hành chính – công vụ, phong cách báo chí và phong cách văn chương. Và đó cũng chính là nội dun...

 • EB_KHXH_910002204.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Văn Thông; Phan, Văn Tú; Huỳnh, Minh Tuấn; Triệu, Thanh Lê; Ngô, Thị Thanh Loan (2015)

 • Nội dung giáo trình gồm các chương Chương 1: Tổng quan về báo trực tuyến. Chương 2: Tổng quan về báo trực tuyến. Chương 3: Tổ chức hoạt động và quy trình sản xuất. Chương 4: Tác nghiệp báo trực tuyến. Chương 5: Đồ họa thông tin và báo chí dữ liệu. Chương 6: Tảnh, audio và video cho báo trực tuyến. Chương 7: Báo trực tuyến cho thiết bị di động. Chương 8: Tối ưu hóa website trên các hệ thống công cụ tìm kiếm. Chương 9: Mối quan hệ giữa truyền thông xã hội và báo trực tuyến.

 • EB_KHXH_910001865.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Văn Hà (2012)

 • Cơ sở lý luận báo chí và truyền thông là một học phần quan yếu trong chương trình đạo tạo cử nhân báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM và các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành báo chí và truyền thông ở Việt Nam. Một số ngành học khác cũng giảng dạy môn học này với tư cách là môn học tự chọn. Hơn nữa, cơ sở lý luận báo chí và truyền thông, ở khía cạnh nào đó, chính là “ý thức triết học” của hoạt động báo chí và truyền thông trong xã hội. Nếu được tiếp cận những kiến thức căn cơ, người làm báo và người làm truyền thông sẽ chủ động, tự tin, dễ gặt hái thành công hơn trên con đường nghề nghiệp của mình. Có thể nói, nhu cầu về một cuốn sá...

 • EB_KHXH_910002710.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sinh. (2018)

 • Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ cho sinh viên ngành Thông tin – Thư viện về hoạt động cung cấp dịch vụ trong các cơ quan thông tin – thư viện. Trong khuôn khổ một giáo trình bậc đại học, tài liệu này trình bày ở mức cơ bản các khái niệm và các nội dung của hoạt động cung cấp dịch vụ tại các cơ quan thông tin – thư viện. Cấu trúc của giáo trình như sau. Chương 1. Tổng quan về dịch vụ thông tin - thư viện Chương 2. Dịch vụ cung cấp thông tin Chương 3. Dịch vụ trao đổi thông tin Chương 4. Dịch vụ huấn luyện Chương 5. Dịch vụ dành cho những nhóm người dùng đặc biệt

 • EB_KHXH_910002709.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn (2018)

 • Tiếng Indonesia là môn học bắt buộc đối với sinh viên ngành Indonesia học thuộc Khoa Đông phương học, Trường Đạihọc Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng Indonesia thuộc ngữ hệ Nam Đảo, một ngữhệ có số lượng người nói đông nhất khu vực Đông Nam Á. Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, tiếng Indonesia đã được đưa vào giảng dạy ở trình độ đại học. Tuy nhiên, giáo trình chính thức dùng để giảng dạy cho môn học này hầu như không có. Năm 2010, tác giả đã tập hợp, biên tập những bài giảng của mình và in thành Giáo trình Ngữ pháp tiếng Indonesia - Trình độ sơ cấp. Để tiếp tục bổ sung nguồn giáo trình học tiếng Indonesia cho sinh viên ngành Indonesia học, tác giả t...

 • EB_KHXH_910002708.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Mục Đích; Nguyễn, Thanh Phong (2018)

 • Tiếng Việt học thuật - Đọc là giáo trình dành cho sinh viênnăm thứ hai ngành Việt Nam học và học viên có trình độ tiếngViệt thấp nhất là Bậc 6 (Theo khung Năng lực tiếng Việt 6 bậccủa Bộ Giáo dục và Đào tạo). Sách chia thành hai phần, mỗiphần có năm bài. Phần I: Các vấn đề về toàn cầu, cung cấp vàchia sẻ với người học những thông tin mang tính chất “nóngbỏng” mà cả thế giới đã và đang quan tâm. Phần II: Các vấn đềvề xã hội hiện đại, mang đến cho người học những thông tin vềvăn hoá, xã hội, về cuộc sống hiện đại mà con người đang trảinghiệm hay sẽ hướng đến trong tương lai.

 • EB_KHXH_910002699.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Bùi, Huỳnh Thủy Thương; Nguyễn, Anh Quân (2018)

 • A BRIEF NOTE TO THE INSTRUCTORS CHAPTER 2: OUR MENTAL LEXICON CHAPTER 3: THE PRINCIPLES AND PARAMETERS MODEL AND X’-SYNTAX CHAPTER 4: THE VERB PHRASE CHAPTER 5: THE STRUCTURE OF THE NOUN PHRASE CHAPTER 6: THE STRUCTURE OF AP, PP AND ADVP CHAPTER 7: MAKING SENTENCES: THE STRUCTURE OF IP CHAPTER 8: FROM NP TO DP CHAPTER 9: THE STRUCTURE OF CP CHAPTER 10: WH-MOVEMENT: WH-INTERROGATIVES CHAPTER 11: WH-MOVEMENT: RELATIVE CLAUSES CHAPTER 12: NON-TENSED CLAUSES CHAPTER 13: DP-MOVEMENTFINAL PRACTICE: DEFINITIONS

 • EB_KHXH_910002706.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Bùi, Huỳnh Thủy Thương (2018)

 • CHAPTER 1: LINGUISTICS AS A SCIENCE OF THE MIND CHAPTER 2: OUR MENTAL LEXICON CHAPTER 3: THE PRINCIPLES AND PARAMETERS MODEL CHAPTER 4: THE VERB PHRASE CHAPTER 5: THE STRUCTURE OF THE NOUN PHRASE CHAPTER 6: THE STRUCTURE OF AP, PP AND ADVP CHAPTER 7: MAKING SENTENCES : THE STRUCTURE OF IP CHAPTER 8: FROM NP TO DP CHAPTER 9: THE STRUCTURE OF CP CHAPTER 10: WH-MOVEMENT: WH-INTERROGATIVES CHAPTER 11: WH-MOVEMENT: RELATIVE CLAUSES CHAPTER 12: NON-TENSED CLAUSES CHAPTER 13: DP-MOVEMENT

 • EB_KHXH_910002692.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đức Dân (2018)

 • So với bản in lần đầu (1996) và những lần tái bản trước, lần tái bản này (2016) có những thay đổi cơ bản, rút gọn, mở rộng hoặc thêm mới một số chương. Sách gồm hai phần. Phần thứ nhất gồm 7 chương đầu viết về logic. Phần thứ hai là các chương 8 – 11 viết về những vận dụng logic vào nghiên cứu tiếng Việt. Các chương II (khái niệm), III (phán đoán), IX (những quy luật cơ bản của tư duy), một phần của chương X (suy luậnlogic…) được tập hợp lại trong chương 2 viết về logic cổ điển. Hai chương VI (logic tình thái) và VII (logic đa trị và logic mờ) được tập hợp lại thành chương 5. Chương XII (logic và sắc thái ngôn ngữ) được bổ sung và chuyển thành một mục trong chương 3 viết về logic mệ...