Xã hội học (Sociology) (25)

BROWSE BY
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 20 [/25]

 • 2011-6a rose is a rose.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đức Luân [Người dịch]; Meadow, Tey (2010-12)

 • Giới có lẽ là cách thức rộng khắp, cơ bản và được chấp nhận phổ biến nhất để chia tách và phân loại xã hội loài người. Nhưng trong những năm gần đây, tòa án Mỹ và các cơ quan hành chính tiểu bang đã phải đối mặt với một thách thức ngày một gia tăng tứ các cá nhân muốn giới tính của họ được tái phân loại. Những người chuyển giới gây ra một sự khủng hoảng phân loại sâu sắc đối với các thiết chế xã hội được xây dựng trên ý tưởng cho rằng giới tính sinh học vừa không thể biến đối được vừa có tính phân đôi. Suốt bốn thập kỉ qua, vấn đề trung tâm được chuyển từ làm thế nào để đưa các cá nhân đặc biệt vào các loại sang vấn đề tính thẩm thấu của chính các phân loại giới tính. Phân tích này về...

 • 2011-5religion, social networks, and life satisfaction.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dũng Hà [Người dịch]; Chaeyoon, Lim; Putnam, Robert D. (2010-12)

 • Mặc dù người ta đã chứng minh bằng số liệu về sự liên kết chặt chẽ giữa tín ngưỡng và trạng thái hạnh phúc (well-being) với cuộc sống, nhưng vẫn còn nhiều tranh luận mang tính lý thuyết và kinh nghiệm xoay quanh câu hỏi tín ngưỡng thực sự quyết định sự hài lòng với cuộc sống (HLS) như thế nào. Sử dụng bộ số liệu (dataset) lịch đại (panel) mới, nghiên cứu này đưa ra những bằng chứng thuyết phục về những cơ chế xã hội và tham gia hình thành nên tác động của tôn giáo đối với HLS. Các phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng, những người có tôn giáo HLS của họ hơn, bởi vì họ thường xuyên tham gia các hoạt động tôn giáo và xây dựng các mạng lưới xã hội trong giáo đoàn của mình. Tuy nhiên, ảnh h...

 • 2011-4redefining ....pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Huy Bích [Người dịch]; Sang-Jin, Han; Young-Hee, Shim (2010)

 • Mục đích của bài viết này là đánh giá một cách phê phán việc khái niệm hiên đại thứ hai và hiện đại hóa phản ánh, do Beck và Grande đề xuất, phù hợp ở mức độ nào cho Đông Á. Các khái niệm như động lực, các chiều cạnh cấu trúc chủ quan đối diện với các chiều cạnh quyết định-văn hóa, các khía cạnh cấp tiến và thiếu hụt của hiện đại, các nhân tố hút và đẩy, được sử dụng để làm rõ những điều kiện cơ bản của sự chuyển thể lịch sử này. Sử dụng các khái niệm này, bài viết đưa ra các khẳng định sau đây: 1) Hiện đại thứ hai và hiện đại hóa phản ánh, như một xu hướng toàn cầu, tác động tới Đông Á cũng sâu sắc như đối với phương Tây, đặc biệt, khi chúng ta nhận thấy điều này trong sự chuyển thể ...

 • 2011-1history, case studies, statistics, and causal inference.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Abell, Peter; Kỳ Lân [Người dịch] (2009)

 • Tôi sẽ giả sử là mục đích cuối cùng của khoa học xã hội là đưa ra các giải thích nhân quả cho các lớp sự kiện có thể quan sát được, mà chúng ít nhất được tạo ra một phần bởi các tác động/ hành động cá nhân hoặc tập thể. Những sự kiện này, cho dù là có thể quan sát, song chúng lại thường được mô tả một cách lý thuyết. Thực tế thì thường do tìm kiếm những mô tả thích hợp mà các quan hệ nhân quả rốt cuộc có thể được xác định. Tôi thì cho rằng, sự viện dẫn thuyết nhân quả không nhằm vào tất cả mọi người; một số thì cho rằng, toàn bội từ vựng của thuyết nhân quả gợi nhớ sự quyết định, mà chúng không ăn nhập lắm với các quan điểm về tác động của con người, về tự quyết định và về “khát vọng...

 • 2010-2the values of singapore’s youth and their parents.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Việt Phương [Người dịch]; Johannes, Han-Yin Chang (2010)

 • Inglehart nổi tiếng với vai trò chủ đạo trong các cuộc Điều tra Giá trị thế giới (GTTG), cũng như với cách giải thích của ông về dữ liệu của các cuộc điều tra này. Việc ông xây dựng khái niệm về những bước chuyển của các giá trị ưu tiên hàng đầu được công nhận rộng rãi. Bài viết này lấy Singapore như là một trường hợp thực nghiệm để kiểm định tính hợp lí của khái niệm của ông. Kết quả phần nào tỏ ra không đáp ứng với mong đợi của ông. Làm rõ vấn đề này có thể giúp cải thiện việc thiết kế và giải thích cho các cuộc Điều tra Giá trị thế giới trong tương lai; nó cũng rất hữu ích cho việc xây dựng sự kĩ càng hơn trong nghiên cứu văn hóa nói chung.

 • 2009-7families, communities and social capital.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Goulbourne, Harry (2006-08)

 • Bài viết này đặt ra câu hỏi về những thế hệ nghiên cứu xã hội ở Anh trước đây (các nhà xã hội học, nhân học, khoa học chính trị …) đã làm thế nào để nghiên cứu các đặc tính văn hoá của các nhóm thiểu số sau chiến tranh khi mà họ đánh giá cao nhóm này nhưng lại coi nhẹ nhóm khác, và họ đã dùng cách đánh giá đó để đo lường tỉ lệ thành công hoặc thất bại của các nhóm thiểu số trong việc hoà nhập vào xã hội Anh lúc bấy giờ. Bằng phương pháp tổng quan và bình luận các nghiên cứu xã hội ở Anh về các yếu tố tác động trong hơn 4 thập kỷ, bài viết này nhận định rằng các nhà phân tích hiện nay cũng như trước kia phải đối mặt với những rủi ro trong công việc nghiên cứu, và họ cũng có thể nhầm lẫ...

 • 2009-5preferences, constraints or schemas of devotion.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Huy Bích [Người dịch]; Halryjno, Sigtona; Therese Lyng, Selam (2009)

 • Dựa trên cơ sở phỏng vấn sâu những phụ nữ là nhà chuyên môn đã rời bỏ con đường công danh vốn đòi hỏi sự tận tụy cao để chăm sóc con nhỏ ở Na Uy, một đất nước có chế độ phúc lợi dồi dào, bài viết đặt câu hỏi nghi ngờ và bác bỏ những cách lý giải hiện hành về tình trạng này. Các lý thuyết hiện hữu như Thuyết sở thích đã cho rằng sở dĩ phụ nữ làm như vậy vì sau khi sinh con, họ đã tìm ra sở thích thật sự của mình – đó là con cái, và bởi thế họ rời bỏ nghề nghiệp để chăm sóc con cái. Bài viết cho rằng để hiểu đúng sự chuyển đổi này cần tìm hiểu điều được coi là tính hợp lý về mặt văn hóa liên quan đến công việc và gia đình, cũng như tác động và kể cả phản tác dụng của chế độ phú...

 • 2009-4can power from below change the world.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thế Cường [Nguời dịch]; Fox Piven, Frances (2008-02)

 • Các quan điểm phổ biến hiện nay về quyền lực không thể giải thích được vì sao các phong trào phản kháng chính trị từ bên dưới đôi khi ại dẫn đến những cải cách thể hiện yêu cầu bất bình của người biểu tình. Tôi đề xuất một lý thuyết mới về “quyền lực phụ thuộc” để cung ấp một cách giải thích cho điều nói trên. Tôi lập luận rằng khác với ách nhìn thông thường, toàn cầu hóa trong thực tế làm tăng tiềm năng của kiểu quyền lực nhân dân này.

 • 2009-1getting it on .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Huy Bích [Người dịch]; Barraket, Jo; Henry-Waring, Millsom S. (2009)

 • Bài viết này khảo sát vai trò của xã hội học trong việc tìm hiểu hiện tượng hẹn hò trên mạng. Dựa trên cơ sở nghiên cứu định tính của chúng tôi về 23 người hẹn hò trên mạng, kết hợp với những kết quả từ số lượng ít ỏi các nghiên cứu thực nghiệm hiện có khác, chúng tôi cho rằng cần có tiếp tục xem xét hiện tượng này về mặt xã hội học thêm nữa để làm sáng tỏ những điều kiện xã hội ảnh hưởng đến các hoạt động này; gia tăng tri thức về nó, và công nghệ trên mạng làm phương tiện trung gian cho những quan hệ thân tình như thế nào, và đưa ra một quan niệm rõ ràng hơn về bản chất của quan hệ thân tình trong thời đại toàn cầu.

 • 2008-4the rational and the ambivalent in the social sciences.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thế Cường [Người dịch]; Neil J., Smelser (1998-02)

 • Ý tưởng “cái hợp lý” (the rational) chiếm vị trí nổi bật trong lịch sử triết học. Trong truyền thống này, nó liên quan mật thiết với lý trí (reason), một năng lực tinh thần nhờ nó con người có khả năng suy nghĩ một cách logic, phản tư (reflect) trên cơ sở những lập luận đúng đắn để hành xử, và phát hiện ra một đời sống hợp lý – cái đời sống hợp lý này đến lượt nó lại kết nối với một đời sống đức hạnh. Ý tưởng về lý tính vừa là điểm ngoặt (turning point) vừa là đỉnh điểm của thời đại lý tính (Age of Reason) ở nước Pháp thế kỷ XVIII, khi nó nhấn mạnh vào khả năng loài người có thể chế ra được một xã hội hợp lý, trật tự, thoát khỏi hiện trạng câu thúc bởi tôn giáo, chế độ quý tộc và cổ t...

 • 2008-3cry wolf.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Skogen, Ketil; Mauz, Isabelle; Krange, Olve; Mai, Huy Bích [Người dịch] (2008)

 • Do sự bảo vệ nghiêm ngặt suốt trong mấy thập kỷ gần đây, chó sói đang trở lại nhiều vùng, nơi chúng đã vắng bóng một thời gian dài. Đây là một câu chuyện về bảo tồn thành công, nhưng chó sói cũng gây nên nhiều xung đột ở bất kỳ nơi nào chúng xuất hiện. Chúng tôi đã nghiên cứu tình hình miền Đông nam Na Uy và và vùng núi Alps thuộc Pháp, nơi có những xung đột giống nhau. Những cách hiểu khác nhau về tình hình đã được sự hậu thuẫn của các câu chuyện mà người ta thường kể, và có hai biến thể đang trở nên ngày càng quan trọng ở cả hai nước. Trong những người chống lại chó sói rất phổ biến những lời đồn đại rằng chó sói đang được bí mật đưa trở lại. Một câu chuyện khác vốn rất quan trọng ...

 • 2008-2forpublicsociology.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Burawoy, Michael (2005-03)

 • Đây là cách một người phác họa thần lịch sử. Khuôn mặt của thiên thần hướng về phía quá khứ. Nơi chúng ta nhận thức về một chuỗi những sự kiện, thiên thần chỉ nhìn thấy một thảm họa đang chất mảnh vụn này lên mảnh vụn khác, và chất đống dưới chân ngài. Thiên thần muốn ở lại, đánh thức người chết, và gắn liền những mảnh vỡ. Nhưng một cơn bão đang thổi tới từ Thiên Đường; nó đã nắm lấy cánh của anh ta với sự bạo tàn của mình và khiến thiên thần không còn khép lại đôi cánh của mình được nữa. Cơn bão này không thể đẩy thiên thần về tương lai nằm phía sau lưng anh ta, trong khi đống đổ nát trước mặt anh đã cao ngút trời. Cơn bão là cái mà chúng ta gọi là tiến bộ- Walter Benjamin.