Date issued
Has File(s)

Môi trường (Environment) (19)

BROWSE BY
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Item 1 - 19 [/19]

 • 2011-6varieties of carbon governance in newly industrializing countries.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fuhr, Harald; Lederer, Markus; Trần, Chí Trung; Lê, Đức Minh (2009)

 • Các hệ thống quản trị các bon mới thiết lập gần đây ở các quốc gia Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ rất khác nhau. Sự khác nhau chủ yếu do quản trị các bon thông qua cơ chế phát triển sạch (CDM). Tác động về chính sách và thể chế được trông đợi là giống nhau ở các nền kinh tế mới nổi áp dụng cơ chế CDM vì công cụ thị trường chủ yếu do các công ty phương Tây khởi xướng và do Ban điều hành quốc tế CDM quản lý. Tuy nhiên, qua phân tích các bên liên quan chính, sự tương tác giữa các bên, phản hồi về mặt thể chế và hiệu quả của CDM ở các thị trường CDM ở Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy có sự khác biệt lớn liên quan đến sở hữu của các cơ quan nhà nước. Sự khác biệt giữa các hệ thống quản tr...

 • 2011-5institutional and development issues in integrated water resource management of saigon river.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: E. Sajor, Edsel; Nguyễn, Minh Thu (2009)

 • Bản báo cáo tập trung vào những vấn đề về công tác tổ chức liên quan đến tài nguyên nước, thách thức và cơ hội để phát triển khả năng quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh luật pháp chính sách, mục tiêu phát triển hiện tại và quá trình cải cách đổi mới, lấy sông Sài Gòn làm ví dụ. Nghiên cứu trên 3 vấn đề hạn chế nghiêm trọng nhất để có thể quản lý tổng hợp nguồn nước (IWRM): (a) bộ máy quan liêu rời rạc, (b) hệ thống quản lý từ trên xuống gây ra những tác động tiêu cực đến sự tham gia của nhà đầu tư, và (c) quyền lực tập trung. Chúng tôi cũng nhấn mạnh đến mục tiêu phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng dẫn đến quản lý môi trường n...

 • 2011-4the role of science in the global governance of desertification.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bauer, Steffen; C. Stringer, Lindsay (2009)

 • Sa mạc hóa là vấn đè được quan tâm trong cả khoa học môi trường và sự phát triển. Trong bài báo này, chúng tôi chủ yếu đề cập đến mối quan hệ giữa vấn đề khoa học và chính sách trong các công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD), và cơ quan trợ giúp - Ủy ban khoa học và công nghệ. Chúng tôi cho rằng những tác động còn hạn chế của UNCCD trong việc chống lại quá trình sa mạc hóa có thể do nhiều tác nhân khác nhau, trong đó một phần quan trọng là không có sự tương tích giữa vấn đề chính trị và các khoa học. Trên thực tế, một bộ phận lớn các ý kiến khoa học quốc tế có thể giúp thúc đẩy việc thực thi những quy định của công ước trên thục tiễn; nhưng những hạn chế về thể chế và cơ ...

 • 2011-3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: F. Montefrio, Marvin Joseph; A. Sonnenfeld, David (2011)

 • Là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á xây dựng pháp chế về nhiên liệu sinh học, Cộng hòa Philipin được xem là hình mẫu về việc thực thi pháp chế này trong khu vực. Bài báo này sử dụng trường hợp Philipin để giải thích sự cạnh tranh giữa các liên minh trên phương diện chính sách diễn ra thế nào trong việc hình thành và thay đổi chính sách nhiên liệu sinh học. Phân tích về nội dung các bài báo và các tài liệu của Chính phủ được công bố từ 2002 đến 2009 cho thấy có bốn liên minh chính: Những người đề xướng nhiên liệu sinh học, Khả năng kỹ thuật, An ninh lương thực, và Bảo tồn rừng. Đồng thời những liên minh này tạo nên sự khác biệt về mặt chính trị trong các văn bản về nhiên liệu sinh học ở ...

 • 2011-1a year of dramatic change brings opportunity to rethink the value of environmental taxes.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Clémençon, Raymond (2009)

 • Năm 2008 đã trở thành một năm với những thay đổi sâu sắc. Nó đi vào lịch sử như một năm mà hệ thống tài chính quốc tế lao dốc, và chỉ khi những gói cứu trợ lớn được bơm vào mới có thể ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế tổng thể. Một lý do mang tính lịch sử khác đó là cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ (Tổng thống Barak Obama). Không những đây là tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ mà đây còn là sự kiện tạo hy vọng cho người dân trên toàn thế giới, những người tin rằng những vấn đề rối ren toàn cầu hiện nay chỉ có thể giải quyết được bằng con đường đa phương và liên quan đến tất cả các chính đảng. Sau 8 năm thực hiện chính sách đơn phương đối ngoại, Hoa Kỳ đã lờ đi một cách có hệ thống...

 • 2011-2climate change and urbanizationpdf.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Satterthwaite, David (2011)

 • Bài viết này dựa trên chương trình hợp tác về Khả năng và rào cản trong công tác thích ứng với biến đổi khí hậu tại các đô thị ở những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình có liên quan đến nhiều cá nhân và tổ chức. Cụ thể, bài báo có sự đóng góp và hợp tác của các tác giả như Saleemul Huq and HaReid (nhóm BĐKH của IIED), Mark Pelling (Kings College, Đại học London), Aromar Revi (TARU) and Patricia Lankao Romero (Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia, Mỹ). Nội dung của bài báo cũng dựa trên một số nghiên cứu của Debra Roberts (trường hợp nghiên cứu Chiến lược thích nghi của Durban), Jorgelina Hardoy và Gustavo Pandiella (Argentina), Cynthia B. Awuor, Victor A. Orindi và Andrew Adw...

 • 2011-1a year of dramatic change brings opportunity to rethink the value of environmental taxes.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Clémençon, Raymond (2009)

 • Năm 2008 đã trở thành một năm với những thay đổi sâu sắc. Nó đi vào lịch sử như một năm mà hệ thống tài chính quốc tế lao dốc, và chỉ khi những gói cứu trợ lớn được bơm vào mới có thể ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế tổng thể. Một lý do mang tính lịch sử khác đó là cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ (Tổng thống Barak Obama). Không những đây là tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ mà đây còn là sự kiện tạo hy vọng cho người dân trên toàn thế giới, những người tin rằng những vấn đề rối ren toàn cầu hiện nay chỉ có thể giải quyết được bằng con đường đa phương và liên quan đến tất cả các chính đảng. Sau 8 năm thực hiện chính sách đơn phương đối ngoại, Hoa Kỳ đã lờ đi một cách có hệ thống...

 • 2010-6setting priorities for adapting to climate change.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Smith, Joel B (1997)

 • Abstract: Những nỗ lực kiểm soát phát thải khí nhà kính có lẽ sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ về biến đổi khí hậu. Do đó, các nhà hoạch định chính sách cần xác định được những giải pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Sự khó lường về thời gian, hướng biến đổi, mức độ của biến đổi khí hậu khu vực đang làm chậm lại việc đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời trước khi biến đổi khí hậu xảy ra. Vấn đề này có thể sẽ dẫn đến những kết quả không mong muốn một khi tác động của biến đổi khí hậu là không thể đảo ngược, hoặc các nguồn tài nguyên dài hạn bị ảnh hưởng, hoặc xu hướng biến đổi hiện tại làm cho sự thích trở nên kém hơn trong tương lai. Trong bối cảnh này, việc th...

 • 2010-5competitive cities in a changing climate.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Đức Cường [Người dịch] (2010)

 • Gia tăng dân số cùng với sự đa dạng của các hoạt động kinh tế tại các thành phố trên thế giới đang gây ra các ảnh hưởng ngày một nhiều hơn tới môi trường địa phương và môi trường toàn cầu. Tác động trở lại của biến đổi môi trường đã và đang ảnh hưởng tới toàn bộ các bộ phận của thành phố và những khu vực lân cận. Thêm vào đó, biến đổi khí hậu còn tác động tới kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng và môi trường. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tính cạnh tranh của các thành phố trong một vùng, một quốc gia và trên pham vi quốc tế có thể thay đổi vì những thông số môi trường đều ảnh hưởng đến hoạt động của thành phố và những tác động rộng hơn mang tính toàn cầu như quá trình sản xuất, tiêu thụ...

 • 2010-4strategies to adapt to an uncertain climate change.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hallegatte, Stephane (2009-05)

 • Đã đến lúc các quyết định liên quan đến dự án đầu tư dài hạn cần phải tính đến biến đổi khí hậu. Nhưng điều đó là không dễ dàng bởi ít nhất hai nguyên nhân. Thứ nhất, do tốc độ biến đổi khí hậu nhanh nên cơ sở hạ tầng mới xây dựng sẽ phải có khả năng đương đầu với phổ rộng hơn các điệu kiện khí hậu, và điều này sẽ làm cho việc thiết kế khó khăn hơn và chi phí xây dựng cũng tốn kém hơn. Thứ hai, do sự bất thường của khí hậu trong tương lai cho nên không thể trực tiếp sử dụng đầu ra của một mô hình khí hậu đơn lẻ như là cơ sở cho việc thiết kế cơ sở hạ tầng, và cũng không thể trông đợi sẽ có ngay những thông tin khí hậu cần thiết. Thay vì tối ưu hóa dựa trên các điều kiện khí hậu dự báo...

 • 2010-3effects of climate change on coastal fresh groundwater resources.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ranjan, Priyantha; Kazama, So; Sawamoto, Masaki (2010)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước ngầm bị xâm nhập mặn các trong tầng chứa nước ngầm ven biển. Đánh giá của chúng tôi được dựa trên mô hình khí hậu Hadley Centre, HadCM3, với kịch bản phát thải cao và thấp (SRES A2 và B2) cho giai đoạn năm 2000- 2099. Trong cả hai kịch bản, các nguồn tài nguyên nước ngầm bị thiệt hại hàng năm cho thấy xu hướng ngày càng tăng sự thiếu hụt nước ở tất cả các vùng nghiên cứu, ngoại trừ khu vực phía bắc châu Phi/Sahara. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, đơn thuần lượng mưa và nhiệt độ không thể hiện mối tương quan cao với sự giảm sút nguồn nước ngầm. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chỉ số khô hạn và mất nước ngầm l...

 • 2010-2climate change and world food security.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Võ, Thị Thu[Nguời dịch]; Lê, Đức Minh[Người dịch]; Parry, Martin (2010)

 • Dựa trên nghiên cứu trước đây, những ước tính định lượng về tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) lên sản xuất lương thực toàn cầu được thực hiện dựa trên thử nghiệm kịch bản khí nhà kính trong trường hợp tổng thể HadCM2 và gần đây là HadCM3 của Trung tâm Hadley tại Anh Quốc (Hulme và cộng sự, 1999). Những hậu quả tác động lên giá lượng thực toàn cầu và và số lượng người có nguy cơ bị đói do tổ chức nông lương thế giới (FAO, 1988) đưa ra cũng được tính tới. BĐKH được dự đoán sẽ làm tăng sản lượng cây trồng ở các vùng vĩ độ cao và trung bình và giảm ở các vùng vĩ độ thấp hơn. Sự thay đổi này ngày càng trở nên rõ ràng. Hệ thống cung cấp lương thực có thể đáp ứng được những thay đổi theo ...

 • 2010-1economic development is ultimate determinant of food safety.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Yao-Yu, Lin; Hui, Zeng; Gui-Cai, Li; Hong-Gang, Ni (2010)

 • An toàn thực phẩm là một vấn đề ngày càng quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng và đã thực sự được coi là một trong những mối quan tâm nhất của thời đại chúng ta. Việc sử dụng vật liệu mới, sự bùng nổ thương mại toàn cầu và ô nhiễm môi trường đang gây ra mối đe dọa lớn về an toàn thực phẩm trên thế giới.Vì vậy, an toàn thực phẩm hiện nay không chỉ là vấn đề khu vực mà đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Trong những năm gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm của Trung Quốc được các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước chú ý nhiều là do có sự tái phát liên tục các sự cố an toàn thực phẩm (Ni và Zeng, 2009). Những bất ổn ngày càng tăng về an toàn thực phẩm tại Trung Quốc đạt đến đỉnh ...

 • 2009-6the humanity of global environmental ethics.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Wapner, Paul; Matthew, Richard A. (2009)

 • Trong những thập kỷ qua các học giả đã bắt đầu xây dựng ngành đạo đức học môi trường toàn cầu. Để đạt được mục tiêu đó, họ đã cân nhắc hai trở ngại. Trước hết, khán hiều nhà hoạt động môi trường quy kết, nghiêm trọng hóa vấn đề thành các lý do an ninh và an toàn, vì vậy vấn đề đạo đức lại bị lu mờ. Thêm vào đó, khi mà các học giả phát hiện được các vấn đề đạo đức thì họ giải thích theo kiểu con người nhìn nhận thế giới phi nhân loại với quan điểm lấy đạo đức sinh học và sinh thái là trung tâm(ecocentric). Điều này dẫn đến việc bỏ qua các khía cạnh về bất bình đẳng môi trường bao gồm việc con người ứng xử với nhau và thông qua thiên nhiên là trung gian. Bài báo này làm sáng tỏ các khía...

 • 2009-4the united states and international water policy.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Conca, Ken (2009)

 • Bài viết này nghiên cứu về vai trò của Hoa Kỳ trong các cơ quan quốc tế và những hành động để bảo vệ nguồn nước. Nước là thách thức toàn cầu trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường và an ninh nhân loại. Nước cũng là đặc trưng của hàng loạt các vấn đề môi trường “xuyên quốc gia” mà nổi lên trong đó là các tổ chức quốc tế đang được hình thành để tập trung vào một vài mảng khác nhau như: sáng kiến hỗ trợ phát triển, những nỗ lực điều hòa các cuộc tranh luận đang tiếp diễn về tư hữu hóa nguồn nước và những đập nước lớn, chiến dịch nhằm công nhận “nhân quyền” về nước, và một công ước khung hợp tác quốc tế về chia sẻ các lưu vực sông. Sự hứa hẹn của Hoa Kỳ đối với những sáng kiến n...

 • 2009-3forest soil carbon cycle under elevated co2 – a case of increased throughput.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lukac, Martin (2009)

 • Đất rừng đóng vai trò như một bồn chứa cacbon khổng lồ trong hệ sinh thái lục địa. Ngày nay, nồng độ CO2 tăng lên trong không khí có vẻ như đang làm lượng C đi vào đất tăng thêm thông qua sự tăng lên của sinh khối rừng bên trên hay dưới mặt đất. Lượng bổ sung này tạo ra sự tăng thêm lượng C lưu trữ trong bồn chứa. Trong bài viết này chúng tôi so sánh những quan sát hiện tại từ bốn thực nghiệm ―làm giàu CO2 trong không khí quy mô lớn (FACE) ở các hệ sinh thái rừng (EuroFACE, Aspen-FACE, Duke FACE và ORNL-FACE) và xem xét khả năng dự báo dài hạn của các mô hình này đối với sự tích lũy C trong đất. Tại tất cả các mô hình,xử lý xông CO2 làm tăng sinh khối của hệ rễ,...

 • 2009-2sustainable development and global governance.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: George, Clive (2008-03)

 • Những khó khăn để đạt tới sự phát triển bền vững đã đượ c phản ánh trong một số căng thẳng ngay trong quá trình phát triển, thể hiện theo 3 hướng tiếp cận: Chấp nhận phát triển kinh tế tách rời các thách thức của phát triển xã hội, theo quan điể m này mục đích phát triển kinh tế có thể đáp ứng phát cho sự triển xã hội; giá trị kinh tế của môi trường sẽ loại trừ sự khác biệt giữa môi trường và các mục tiêu kinh tế ; không phân biệt sự khác nhau giữa phát triển của các nước đang phát triển và phát triển của các nước đã phát triển. Những sự căng thẳng này trên thực tế là khó tránh khỏi. Một nghiên cứu thực tiễn đã làm sống lại s ự nghi ngờ về tính đồng nhất giữa công tác bảo tồn c...

 • 2009-1from the bottom up.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Schreurs, Miranda A. (2008-12)

 • Bài viết này giới thiệ u một vấn đề đặc biệt liên quan đến các chính sách biến đổi khí hậu toàn cầu, vùng trong phạm vi quốc gia (trong trường hợp của Liên minh châu Âu là trong hoặc ngoài quốc gia). Trong khi nh ậ n biết những hạn chế mà các chính quyền địa phương phải đối mặt, bài viết cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc tập trung sự chú ý đến các chính sách và chương trình khí hậu của chính quyền cấp tỉnh, thủ đô và chính quyề n các địa phương nơi mà các chính sách và chương trình về biến đổi khí hậu được thực thi. Bốn trường h ợp được nghiên cứu điển hình, bao gồm: California trong phạm vi nước Mỹ, CHLB Đức trong phạm vi Liên minh châu Âu, tỉnh và thủ đô (Tokyo và Kyoto...