270551  ABSTRACTS VIEWS

  5023  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1666 - 1685] / 1731
  • 3213262.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors: Gouraige, Rony (2006)

  • Two elements in a finite-dimensional central simple algebra are said to be z-equivalent if the corresponding centralizers are conjugate. We determine in this thesis the invariants which characterize z-equivalence.

  • 3212647.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors: Desai, Angela (2006)

  • In this paper we discuss subsystem and coding results in Zd symbolic dynamics for d > 1. We prove that any Zd shift of finite type with positive topological entropy has a family of subsystems of finite type whose entropies are dense in the interval from zero to the entropy of the original shift. We show a similar result for Zd sofic shifts, and also show every Zd sofic shift can be covered by a Zd shift of finite type arbitrarily close in entropy. We also show that if a Z2 shift of finite type with entropy greater than log N satisfies a certain mixing condition, then it must factor onto the full N-shift.

  • thvnu400000380.pdf.jpg
  • Luận văn, Luận án (Theses)


  • Authors: Lưu, Hồng Sơn.;  Advisor: Nguyễn, Đình Phức.; Trần, Lê Hoa Tranh. (2018)

  • Luận án đặt ra và trả lời các câu hỏi nghiên cứu: (1) Từ thế kỷ XX đến nay, những vấn đề nào về Đào Uyên Minh thu hút sự quan tâm của các học giả Việt Nam và thế giới?, (2) Cơ sở lý luận chủ yếu mà luận án vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu mối quan hệ giữa văn nhân Việt Nam và Đào Uyên Minh là gì?, (3) Những người đầu tiên tiếp nhận Đào Uyên Minh ở Việt Nam xuất hiện từ khi nào và có những đặc điểm gì đáng chú ý?, (4) Qúa trình tiếp nhận, giao lưu giữa văn nhân Việt Nam và Đào Uyên Minh diễn ra như thế nào?.

  • B2011-18-21.pdf.jpg
  • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


  • Authors: Trương, Thanh Cảnh PGS. TS. (2015)

  • VAC (vườn, ao, chuồng) là hệ sinh thái nông nghiệp nhân tạo hình thành do sự kết hợp giữa 3 yếu tố cơ bản là vườn (V), ao (A) và chuồng (C). Đây là mô hình sản xuất theo kiểu nông nghiệp hữu cơ được thế giới công nhận là bền vững xét cả hai khía cạnh kinh tế và môi trường. Tuy nhiên từ trước đến nay, các nghiên cứu VAC ở Việt Nam mới chỉ chú trọng đến khía cạnh kinh tế, vấn đề môi trường chưa được thực sự quan tâm. Báo cáo này trình bày một nghiên cứu cụ thể của chúng tôi ở hai trang trại VAC và VACB (VAC kết hợp sản xuất khí sinh học) tại Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nhằm đánh giá hệ thống cả hai giác độ kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm và nâng ...

  • HNHT_620000092_12.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Nguyễn, Vĩnh Hà (2011)

  • Hoạt động phổ biến kiến thức thông tin tại Trung tâm Thông tin Học liệu – ĐHĐN mặc dù đã được triển khai thực hiện từ lâu, song đến nay vẫn còn những hạn chế nhất định và chưa đạt được kết quả tương xứng đối với vai trò của đơn vị trong định hướng phát triển chung của ĐHĐN. Bên cạnh việc phát triển nguồn lực thông tin, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, Trung tâm cần tăng cường đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phổ biến kiến thức thông tin với chiến lược quảng bá và triển khai hoạt động một cách thiết thực góp phần cùng Đại học Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực toàn diện được trang bị đầy đủ “kiến thức thông tin là khả năng nhận biết nhu cầu thông tin, tìm kiếm, tổ chức, thẩm định và sử dụng th...

  • C2014-18-18.pdf.jpg
  • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


  • Authors: Đào, Nguyên Khôi TS. (2016)

  • Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi sử dụng đất lên chu trình thủy văn ở lưu vực sông Sêrêpôk với dụng mô hình thủy văn sinh thái SWAT. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình đã chỉ ra rằng mô hình SWAT có thể mô phỏng tốt chu trình thủy văn cho khu vực nghiên cứu. Dựa vào mô hình đã được hiệu chỉnh này, các tác động riêng lẽ và tổng hợp của biến đổi khí hậu và thay đổi sử dụng đất được xem xét. Các kết quả cho thấy rằng, quá trình thay đổi sử dụng đất làm tăng dòng chảy trong sông (0.25%) và dòng chảy tràn (1.2%) và giảm lưu lượng dòng chảy ngầm (2.1%). Biến đổi khí hậu làm gia tăng dòng chảy trong sông (0.1 đến 2.7%), dòng chảy tràn (1....

  • thvnu400000364.pdf.jpg
  • Luận văn, Luận án (Theses)


  • Authors: Bùi, Thị Lan Hương.;  Advisor: Trần, Hợp.; Bùi, Cách Tuyến. (2017)

  • Luận án đánh giá tiềm năng, phân tích các cơ hội và thách thức trong phát triển du lịch nông thôn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nước Việt Nam trên quan điểm phát triển nông thôn bền vững. Kết quả luận án bao gồm việc đưa ra quan niệm du lịch nông thôn trong hoàn cảnh Việt Nam; nhận diện các nhân tố và tiềm năng phát triển du lịch nông thôn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nước Việt Nam; xây dựng và thử nghiệm một phương pháp để đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông thôn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nước Việt Nam; kết luận với một thứ hạng đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông thôn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Việt Nam chỉ ở mức trung bình.

  • 2011-5Land, labour and agrarian transition in Vietnam.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đoàn, Thị Tuyến [Người dịch]; Haroon, Akaram-Lodhi (2010)

  • Martin Ravallion và Dominique van de Walle lập luận rằng việc gia tăng tình trạng không có ruộng đất ở Việt nam là một hàm số con người (a function of people) lợi dụng sự quay trở lại cao hơn đối với giáo dục được chứng thực ở lao động hưởng lương khi so sánh với việc làm nông. Do đó,việc gia tăng tình trạng không có ruộng đất là một tín hiệu thành công về mặt kinh tế. Bài phê bình này cho rằng Ravallion và van de Walle đã hiểu sai tình trạng không có ruộng đất, giải thích chưa chính xác các số liệu liên quan và làm giảm tầm quan trọng của những thúc ép đang mặt đối mặt với người dân nông thôn Việt Nam. Bằng cách làm như vậy, họ không nắm bắt được những thực tế phức tạp của chuyển đổi...

  • 2009-6beyond nature versus culture.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Văn Sửu [Người dịch]; Nettle, Daniel (2009)

  • Có một sự phân chia giữa các giải thích tiến hóa luận và những lý giải mang tính văn hóa và xã hội đối với hành vi ứng xử. Trong bài viết này, tôi cố gắng bác bỏ sự phân chia này bằng cách chỉ ra rằng các thể sống cá thể sinh vật (organisms) còn là sự nghi vấn đối với ảnh hưởng văn hóa và xã hội, vì chúng có các cơ chế liên quan làm cho chúng như thế. Tôi xem xét hai lớp lý giải tiến hóa luận về biến thể văn hóa, văn hóa “gợi” và văn hóa “chuyển” ('evoked and 'transmitted culture) và lập luận rằng hai lớp cơ chế này tăng cường và củng cố các lý giải khoa học hiện có cũng như đưa ra các tiên đoán mới.Tôi đề nghị một cấp độ cao về tính phù hợp và cùng có lợi cho cả hai ngành khoa học xã...

  • thvnu400000170.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Lai.;  Advisor: Nguyễn, Thế Nghĩa (2013)

  • Luận án khái quát lịch sử hình thành đạo Tin Lành; phân tích nội dung và đặc điểm giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức Giáo hội của đạo Tin Lành; đi sâu phân tích vai trò của đạo Tin Lành trong đời sống xã hội. Phân tích những đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội và quá trình du nhập, phát triển đạo Tin Lành trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; chỉ ra những nguyên nhân đạo Tin Lành phát triển trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay. Luận án nêu những đặc điểm cơ bản hoạt động truyền giáo của đạo Tin Lành trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Tập trung phân tích sâu ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của đạo Tin Lành trong quá trình phát triển kinh tế - x...