118422  ABSTRACTS VIEWS

  1733  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1563 - 1582] / 1659
  • 2011-4redefining ....pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Mai, Huy Bích [Người dịch]; Sang-Jin, Han; Young-Hee, Shim (2010)

  • Mục đích của bài viết này là đánh giá một cách phê phán việc khái niệm hiên đại thứ hai và hiện đại hóa phản ánh, do Beck và Grande đề xuất, phù hợp ở mức độ nào cho Đông Á. Các khái niệm như động lực, các chiều cạnh cấu trúc chủ quan đối diện với các chiều cạnh quyết định-văn hóa, các khía cạnh cấp tiến và thiếu hụt của hiện đại, các nhân tố hút và đẩy, được sử dụng để làm rõ những điều kiện cơ bản của sự chuyển thể lịch sử này. Sử dụng các khái niệm này, bài viết đưa ra các khẳng định sau đây: 1) Hiện đại thứ hai và hiện đại hóa phản ánh, như một xu hướng toàn cầu, tác động tới Đông Á cũng sâu sắc như đối với phương Tây, đặc biệt, khi chúng ta nhận thấy điều này trong sự chuyển thể ...

  • HNHT_620000121_12.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Nguyễn, Thành Trung (2012)

  • Khai thác tập phổ biến là một vấn đề cơ bản trong khai thác dữ liệu và khám phá tri thức. Các tập phổ biến được khám phá có thể được sử dụng như đầu vào cho việc phân tích luật kết hợp, khai thác mẫu tuần tự, nhận diện cụm, phân lớp, … Tuy nhiên, quá trình khai thác tập phổ biến trong các tập dữ liệu có kích cỡ lớn là một tác vụ cực kỳ tốn thời gian, đặc biệt là trên các cơ sở dữ liệu có nhiều biến động (các thao tác thêm, xóa, sửa diễn ra thường xuyên). Vượt qua trở ngại này là mục đích nghiên cứu chính của luận văn tiến sĩ mà nghiên cứu sinh phải hoàn thành. Báo cáo này nhằm trình bày chi tiết mục tiêu nghiên cứu, tổng quan tình hình nghiên cứu trên Thế giới, kế hoạch thực hiện, cũn...

  • HNHT_100087513_26.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Tạ, Tuấn Anh (2019)

  • Thông tin, dữ liệu đã luôn có vai trò ảnh hưởng quan trọng đối với nền kinh tế công nghiệp. Tuy nhiên khi đến thời đại CMCN 4.0 thì nó chiếm giữ ở vị trí số 1 và trở thành động lực chính tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Trước đây dữ liệu chỉ được sinh ra bởi con người với các phương tiện thô sơ thủ công, thì nay dữ liệu có thể được thu thập một cách tự động từ các thiết bị cảm biến

  • thvnu400000130.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Chu, Mạnh Trinh. (2011)

  • Luận án được thực hiện nhằm mục đích là đưa ra giải pháp tối ưu để vận động cộng đồng địa phương tham gia chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường (TN,MT) tại Khu bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao Chàm theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng hưởng lợi. Luận án tập trung vào bốn nội dung chính sau: (a) Tổng hơp, phân tích các mô hình đồng quản lý (ĐQL) trong quản lý TN,MT vùng bờ; (b) Làm sáng tỏ các khía cạnh lý luận và thực tiễn, cơ chế và tiêu chí ĐQL; (c) Thiết kế và triển khai ứng dụng thử nghiệm mô hình ĐQL tại KBTB Cù Lao Chàm; (d) Phân tích cơ chế và giải pháp hỗ trợ tính bền vững của mô hình. Luận án đã sử dụng cách tiếp c...

  • HNHT_620000121_07.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Nguyễn, Trần Minh Khuê (2012)

  • Mục đích của bài báo là đề xuất mô hình đa tác tử thông minh để giải toán dựa trên các cơ sở tri thức phân tán. Bài báo cũng trình bày việc phát triển một ngôn ngữ dựa trên FIPA-ACL (Foundation for Intelligent Physical Agents– Agent Communication Language) để hỗ trợ xử lý tri thức. Chúng tôi minh họa một ứng dụng của mô hình trong các lĩnh vực: đại số, hình học phẳng, và hình học giải tích.

  • HNHT_100087513_47.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Đỗ, Thu Thơm (2019)

  • Thư viện đang ngày càng thay đổi và phát triển theo hướng công nghệ dịch vụ và mục tiêu thiết yếu là thỏa mãn nhu cầu tin của người dùng tin và hỗ trợ đào tạo nếu nhu cầu tin của người dùng tin không được đáp ứng thì mục đích của hoạt động thư viện sẽ thất bại. Trong hoàn cảnh hiện tại và khi các thư viện có các vấn đề như là: sự thay đổi, sự không rõ ràng, sự gia tăng các nhu cầu, ảnh hưởng của công nghệ thông tin, sự tái thiết lại và phát triển, thì quá trình này phải được sắp xếp trên cơ sở nguyên tắc và hợp lý. Việc xây dựng nguồn học liệu mở dẫn đến một cách tiếp cận chính thống vừa mang tính hệ thống để giải quyết những vấn đề trên và vừa có kết quả trong một quá trình mà sự cải...

  • revnu600000551.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Đặng, Lê Khoa, ThS. (2016)

  • Kỹ thuật đa anten phát đa antenthu (MIMO) đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, nổi bật nhất là mạng cục bộkhông dây. Đây là kỹ thuật có thể gia tăng dung lượng mà không cần tăng băng thông và công suất phát. Để làm được điều này, MIMO thực hiện chia các luồng dữ liệu theo chiều thời gian hoặc không gian và sử dụng nhiều anten ở cả phía phát và phía thu. Nhiều vấn đề về MIMO đã được nghiên cứu, tuy nhiên những vấn đề về giảm PAPR cho hệ thống MIMO-OFDM, MIMO cho hệ thống quang vô tuyến, MIMO-OFDM sử dụng biến đổi Wavelet, và thực hiện hệ thống MIMO trên cơ sở phần cứng cần được nghiên cứu sâu hơn. Nội dung của đề tài gồm năm phần. Thứ nhất, đề t...

  • HNHT_100087513_46.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Lê, Đức Thọ (2019)

  • Tài nguyên giáo dục mở và truy cập mở đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói chung và tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng nói riêng. Tài nguyên giáo dục mở ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong trường cao đẳng giáo dục nghề nghiệp cũng như có mối quan hệ chặt chẽ với giảng viên, sinh viên. Đã có rất nhiều trường đại học, cao đẳng ở khắp nơi trên thế giới thành công với mô hình truy cập mở đến các tài nguyên giáo dục mở. Nắm bắt được xu thế chủ đạo đó, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam nói chung và Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng nói riêng cần có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để hoà vào dòng chảy tri thức của nhân loạ...

  • HNHT_100087513_11.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Lê, Trung Nghĩa (2019)

  • Hệ thống giáo dục mở Việt Nam đang hướng tới trong bối cảnh tự chủ và hội nhập quốc tế, như được nêu trong nghị quyết trung ương số 29 và Luật Giáo dục số 43 được nêu ở trên có nhiều khía cạnh khác nhau như: mở cho mọi đối tượng học; mở về không gian học; mở về phương pháp giảng dạy - đào tạo; mở về quan hệ đào tạo xuyên quốc gia; mở với các công nghệ đào tạo như với sự tham gia của các công nghệ thông tin và truyền thông; mở về các loại hình học tập; mở về thời gian học, và một khía cạnh không thể thiếu, là Tài nguyên giáo dục mở.

  • HNHT_100087513_01.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Chung, Ngọc Quế Chi (2019)

  • Trong chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Liên hợp quốc đã đưa ra 17 mục tiêu chung phát triển bền vững, một trong những mục tiêu quan trọng đó là đảm bảo giáo dục công bằng và chất lượng toàn diện, thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. UNESCO tin tưởng rằng tiếp cận phổ cập giáo dục chất lượng cao là chìa khóa để xây dựng hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội bền vững vàđối thoại liên văn hóa. Tổ chức này cho rằng tài nguyên giáo dục mở - Open Educational Resources (OER) cung cấp cơ hội mang tính chiến lược cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện để đối thoại chính sách, chia sẻ tri thức và xây dựng năng lực cho mỗi cá nhân (UNESCO, 20...