326586ABSTRACTS VIEWS

13088VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [2456 - 2475] / 2632
 • 2011-4redefining ....pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Huy Bích [Người dịch]; Sang-Jin, Han; Young-Hee, Shim (2010)

 • Mục đích của bài viết này là đánh giá một cách phê phán việc khái niệm hiên đại thứ hai và hiện đại hóa phản ánh, do Beck và Grande đề xuất, phù hợp ở mức độ nào cho Đông Á. Các khái niệm như động lực, các chiều cạnh cấu trúc chủ quan đối diện với các chiều cạnh quyết định-văn hóa, các khía cạnh cấp tiến và thiếu hụt của hiện đại, các nhân tố hút và đẩy, được sử dụng để làm rõ những điều kiện cơ bản của sự chuyển thể lịch sử này. Sử dụng các khái niệm này, bài viết đưa ra các khẳng định sau đây: 1) Hiện đại thứ hai và hiện đại hóa phản ánh, như một xu hướng toàn cầu, tác động tới Đông Á cũng sâu sắc như đối với phương Tây, đặc biệt, khi chúng ta nhận thấy điều này trong sự chuyển thể ...

 • C2013-48-01.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


 • Authors: Châu, Nguyễn Xuân Quang TS. (2015)

 • Nghiên cứu này sẽ phân tích đánh giá nguy cơ ngập lụt lưu vực Kênh Tân Hóa – Lò Gốm theo các kịch bản khác nhau. Dựa trên kết quả nghiên cứu sẽ đề xuất phối hợp các giải pháp kiểm soát ngập lụt bền vững cho lưu vực cũng như tiến độ đầu tư bổ sung các giải pháp giảm nhẹ ngập lụt trong tương lai nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư. Ngoài ra đề tài cũng đề xuất xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định nhằm giúp các nhà quản lý trong công tác ra quyết định.

 • HNHT_620000121_12.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung (2012)

 • Khai thác tập phổ biến là một vấn đề cơ bản trong khai thác dữ liệu và khám phá tri thức. Các tập phổ biến được khám phá có thể được sử dụng như đầu vào cho việc phân tích luật kết hợp, khai thác mẫu tuần tự, nhận diện cụm, phân lớp, … Tuy nhiên, quá trình khai thác tập phổ biến trong các tập dữ liệu có kích cỡ lớn là một tác vụ cực kỳ tốn thời gian, đặc biệt là trên các cơ sở dữ liệu có nhiều biến động (các thao tác thêm, xóa, sửa diễn ra thường xuyên). Vượt qua trở ngại này là mục đích nghiên cứu chính của luận văn tiến sĩ mà nghiên cứu sinh phải hoàn thành. Báo cáo này nhằm trình bày chi tiết mục tiêu nghiên cứu, tổng quan tình hình nghiên cứu trên Thế giới, kế hoạch thực hiện, cũn...

 • HNHT_100087513_26.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Tạ, Tuấn Anh (2019)

 • Thông tin, dữ liệu đã luôn có vai trò ảnh hưởng quan trọng đối với nền kinh tế công nghiệp. Tuy nhiên khi đến thời đại CMCN 4.0 thì nó chiếm giữ ở vị trí số 1 và trở thành động lực chính tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Trước đây dữ liệu chỉ được sinh ra bởi con người với các phương tiện thô sơ thủ công, thì nay dữ liệu có thể được thu thập một cách tự động từ các thiết bị cảm biến

 • revnu600000896.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đặng, Ngọc Minh, TS. (2013)

 • Báo cáo này trình bày các nội dung nghiên cứu về rủi ro thực thi lệnh và đưa ra lời giải của bài toán thực thi lệnh tối ưu. Chúng tôi giới thiệu hai loại rủi ro: rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản và tập trung vào việc định lượng hóa yếu tố rủi ro thứ hai. Mô hình dùng các đại lượng quan sát được trên thị trường như độ dao động giá, chênh lệch giá chào bán/chào mua, và cho phép liên hệ giữa độ thay đổi giá và khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian. Khi sử dụng dữ liệu trong ngày của thị trường Việt Nam từ 2010 – 2012, chúng tôi cũng nhận thấy các đại lượng thị trường này có dạng chữ U ngược: giao dịch nhiều ở giữa phiên và thưa hơn tại đầu và cuối phiên. Sau khi giới thi...

 • revnu600000522.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


 • Authors: Đỗ, Phúc, PGS.TS. (2015)

 • Đề tài tập trung vào việc phân tích, khai phá dữ liệu từ các nội dung thông tin trao đổi trên mạng xã hội qua đó phát hiện các chủ đề trao đổi thông tin trên mạng xã hội, phát hiện phần tử trội theo chủ đề, phát hiện cộng đồng theo chủ đề. Đề tài đã nghiên cứu giải quyết các nội dung sau: Nội dung 1: Phân lớp các chủ đề trao đổi trên trên mạng xã hội. Mỗi chủ đề được đặc trưng bằng một tập các từ khóa. Để giải quyết bài toán phát hiện chủ đề của các thông điệp trao đổi trên mạng xã hội, mô hình LDA, Author-Recipient-Topic (ART) và giải thuật gán nhãn tự động cho các chủ đề đã được sử dụng. Chúng tôi đã phát triển mô hình phân tích chủ đề theo thời gian Temporal Author-RecipientTopic ...

 • C2013-34-01.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


 • Authors: Hoàng, Công Gia Khánh TS. (2016)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá mức độ đáp ứng của Việt Nam đối với các tiêu chuẩn về bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng theo Hiệp ước khung về khuôn khổ pháp lý quốc tế cho các ngân hàng (International regulatory framework for banks còn được gọi vắn tắt là Basel III). Thông qua phân tích đối sách giữa các quy định của Việt Nam với quy định của Basel và nghiên cứu tình huống tại hai ngân hàng thương mai cổ phần ở Việt Nam gồm một ngân hàng đang niêm yết và một ngân hàng chưa niêm yết, nghiên cứu chỉ ra các khác biệt và đưa ra các gợi ý cả về khuôn khổ pháp lý và khía cạnh kỹ thuật cùng với lộ trình để Việt Nam sớm đáp ứng các tiêu chuẩn của Basel.