270561  ABSTRACTS VIEWS

  5024  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1625 - 1644] / 1731
  • 2011-4redefining ....pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Mai, Huy Bích [Người dịch]; Sang-Jin, Han; Young-Hee, Shim (2010)

  • Mục đích của bài viết này là đánh giá một cách phê phán việc khái niệm hiên đại thứ hai và hiện đại hóa phản ánh, do Beck và Grande đề xuất, phù hợp ở mức độ nào cho Đông Á. Các khái niệm như động lực, các chiều cạnh cấu trúc chủ quan đối diện với các chiều cạnh quyết định-văn hóa, các khía cạnh cấp tiến và thiếu hụt của hiện đại, các nhân tố hút và đẩy, được sử dụng để làm rõ những điều kiện cơ bản của sự chuyển thể lịch sử này. Sử dụng các khái niệm này, bài viết đưa ra các khẳng định sau đây: 1) Hiện đại thứ hai và hiện đại hóa phản ánh, như một xu hướng toàn cầu, tác động tới Đông Á cũng sâu sắc như đối với phương Tây, đặc biệt, khi chúng ta nhận thấy điều này trong sự chuyển thể ...

  • C2013-48-01.pdf.jpg
  • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


  • Authors: Châu, Nguyễn Xuân Quang TS. (2015)

  • Nghiên cứu này sẽ phân tích đánh giá nguy cơ ngập lụt lưu vực Kênh Tân Hóa – Lò Gốm theo các kịch bản khác nhau. Dựa trên kết quả nghiên cứu sẽ đề xuất phối hợp các giải pháp kiểm soát ngập lụt bền vững cho lưu vực cũng như tiến độ đầu tư bổ sung các giải pháp giảm nhẹ ngập lụt trong tương lai nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư. Ngoài ra đề tài cũng đề xuất xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định nhằm giúp các nhà quản lý trong công tác ra quyết định.

  • HNHT_620000121_12.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Nguyễn, Thành Trung (2012)

  • Khai thác tập phổ biến là một vấn đề cơ bản trong khai thác dữ liệu và khám phá tri thức. Các tập phổ biến được khám phá có thể được sử dụng như đầu vào cho việc phân tích luật kết hợp, khai thác mẫu tuần tự, nhận diện cụm, phân lớp, … Tuy nhiên, quá trình khai thác tập phổ biến trong các tập dữ liệu có kích cỡ lớn là một tác vụ cực kỳ tốn thời gian, đặc biệt là trên các cơ sở dữ liệu có nhiều biến động (các thao tác thêm, xóa, sửa diễn ra thường xuyên). Vượt qua trở ngại này là mục đích nghiên cứu chính của luận văn tiến sĩ mà nghiên cứu sinh phải hoàn thành. Báo cáo này nhằm trình bày chi tiết mục tiêu nghiên cứu, tổng quan tình hình nghiên cứu trên Thế giới, kế hoạch thực hiện, cũn...

  • HNHT_100087513_26.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Tạ, Tuấn Anh (2019)

  • Thông tin, dữ liệu đã luôn có vai trò ảnh hưởng quan trọng đối với nền kinh tế công nghiệp. Tuy nhiên khi đến thời đại CMCN 4.0 thì nó chiếm giữ ở vị trí số 1 và trở thành động lực chính tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Trước đây dữ liệu chỉ được sinh ra bởi con người với các phương tiện thô sơ thủ công, thì nay dữ liệu có thể được thu thập một cách tự động từ các thiết bị cảm biến

  • revnu600000896.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Đặng, Ngọc Minh, TS. (2013)

  • Báo cáo này trình bày các nội dung nghiên cứu về rủi ro thực thi lệnh và đưa ra lời giải của bài toán thực thi lệnh tối ưu. Chúng tôi giới thiệu hai loại rủi ro: rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản và tập trung vào việc định lượng hóa yếu tố rủi ro thứ hai. Mô hình dùng các đại lượng quan sát được trên thị trường như độ dao động giá, chênh lệch giá chào bán/chào mua, và cho phép liên hệ giữa độ thay đổi giá và khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian. Khi sử dụng dữ liệu trong ngày của thị trường Việt Nam từ 2010 – 2012, chúng tôi cũng nhận thấy các đại lượng thị trường này có dạng chữ U ngược: giao dịch nhiều ở giữa phiên và thưa hơn tại đầu và cuối phiên. Sau khi giới thi...

  • revnu600000522.pdf.jpg
  • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


  • Authors: Đỗ, Phúc, PGS.TS. (2015)

  • Đề tài tập trung vào việc phân tích, khai phá dữ liệu từ các nội dung thông tin trao đổi trên mạng xã hội qua đó phát hiện các chủ đề trao đổi thông tin trên mạng xã hội, phát hiện phần tử trội theo chủ đề, phát hiện cộng đồng theo chủ đề. Đề tài đã nghiên cứu giải quyết các nội dung sau: Nội dung 1: Phân lớp các chủ đề trao đổi trên trên mạng xã hội. Mỗi chủ đề được đặc trưng bằng một tập các từ khóa. Để giải quyết bài toán phát hiện chủ đề của các thông điệp trao đổi trên mạng xã hội, mô hình LDA, Author-Recipient-Topic (ART) và giải thuật gán nhãn tự động cho các chủ đề đã được sử dụng. Chúng tôi đã phát triển mô hình phân tích chủ đề theo thời gian Temporal Author-RecipientTopic ...

  • C2013-34-01.pdf.jpg
  • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


  • Authors: Hoàng, Công Gia Khánh TS. (2016)

  • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá mức độ đáp ứng của Việt Nam đối với các tiêu chuẩn về bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng theo Hiệp ước khung về khuôn khổ pháp lý quốc tế cho các ngân hàng (International regulatory framework for banks còn được gọi vắn tắt là Basel III). Thông qua phân tích đối sách giữa các quy định của Việt Nam với quy định của Basel và nghiên cứu tình huống tại hai ngân hàng thương mai cổ phần ở Việt Nam gồm một ngân hàng đang niêm yết và một ngân hàng chưa niêm yết, nghiên cứu chỉ ra các khác biệt và đưa ra các gợi ý cả về khuôn khổ pháp lý và khía cạnh kỹ thuật cùng với lộ trình để Việt Nam sớm đáp ứng các tiêu chuẩn của Basel.

  • thvnu400000130.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Chu, Mạnh Trinh.;  Advisor: Nguyễn, Chu Hồi (2011)

  • Luận án được thực hiện nhằm mục đích là đưa ra giải pháp tối ưu để vận động cộng đồng địa phương tham gia chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường (TN,MT) tại Khu bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao Chàm theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng hưởng lợi. Luận án tập trung vào bốn nội dung chính sau: (a) Tổng hơp, phân tích các mô hình đồng quản lý (ĐQL) trong quản lý TN,MT vùng bờ; (b) Làm sáng tỏ các khía cạnh lý luận và thực tiễn, cơ chế và tiêu chí ĐQL; (c) Thiết kế và triển khai ứng dụng thử nghiệm mô hình ĐQL tại KBTB Cù Lao Chàm; (d) Phân tích cơ chế và giải pháp hỗ trợ tính bền vững của mô hình. Luận án đã sử dụng cách t...

  • B2014-30-01.pdf.jpg
  • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


  • Authors: Trịnh, Ngọc Minh TS. (2013)

  • Kết quả chính của đề tài “Xây dựng môi trường thực hành các lỗi ứng dụng Web phục vụ công tác giảng dạy” là một hệ thống tài liệu học tập bao gồm hai thành phần là các bài giảng lý thuyết và các bài thực hành đi kèm. Nội dung của bài giảng đề cập đến các lỗi phổ biến nhất, nguy hại nhất của ứng dụng Web (theo đánh giá của OWASP) như Injection, Cross-Site Scripting, Authentication, Insecure Direct Object References, Cross-Site Request Forgery

  • C2014-30-1.pdf.jpg
  • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


  • Authors: Trịnh, Ngọc Minh TS. (2013)

  • Các môi trường thực hành thử nghiệm, các mô phỏng của các vấn đề trong thực tế đang là phần còn thiếu. Do đó nhóm đề tài đã xây dựng sản phẩm Attacking Technics LAB (ATLAB) với mục tiêu là hình thành một môi trường thực hành, thử nghiệm các phương thức tấn công Web. Đặc điểm chính của sản phẩm là các bài thực hành được xây dựng một cách trực quan, các bước thực hành được hướng dẫn một cách chi tiết tỉ mỉ, cấu trúc hệ thống dễ tích hợp và các sản phẩm hiện có như Webgoat và dễ dàng nâng cấp độc lập hoặc cùng các sản phẩm này nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu về ATTT cho ứng dụng Web.

  • B2013-18-01.pdf.jpg
  • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


  • Authors: Trần, Đan Thư PGS. TS. (2015)

  • Với sự thay đổi nhanh chóng của kỹ thuật và công nghệ, việc đào tạo những kỹ sư công nghệ một cách hiệu quả nhằm theo kịp với sự thay đổi này càng trở nên cấp bách không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới. Kỹ sư ra trường phải có kiến thức cơ bản, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế để có khả năng nắm bắt, áp dụng công nghệ, phương pháp làm việc và công cụ để giải quyết những vấn đề mới trong tương lai. Đặc biệt, kỹ năng và kinh nghiệm tương tác nhóm trong những dự án phân tán với các thành viên ở những nới khác nhau sẽ quyết định sự thành công của kỹ sư công nghệ phần mềm. Vì vậy, nội dung chương trình đào tạo cũng như các công cụ hỗ trợ phải không ngừng được cập nhật và xây dựng mới. Đ...

  • HNHT_620000121_07.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Nguyễn, Trần Minh Khuê (2012)

  • Mục đích của bài báo là đề xuất mô hình đa tác tử thông minh để giải toán dựa trên các cơ sở tri thức phân tán. Bài báo cũng trình bày việc phát triển một ngôn ngữ dựa trên FIPA-ACL (Foundation for Intelligent Physical Agents– Agent Communication Language) để hỗ trợ xử lý tri thức. Chúng tôi minh họa một ứng dụng của mô hình trong các lĩnh vực: đại số, hình học phẳng, và hình học giải tích.

  • HNHT_100087513_47.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Đỗ, Thu Thơm (2019)

  • Thư viện đang ngày càng thay đổi và phát triển theo hướng công nghệ dịch vụ và mục tiêu thiết yếu là thỏa mãn nhu cầu tin của người dùng tin và hỗ trợ đào tạo nếu nhu cầu tin của người dùng tin không được đáp ứng thì mục đích của hoạt động thư viện sẽ thất bại. Trong hoàn cảnh hiện tại và khi các thư viện có các vấn đề như là: sự thay đổi, sự không rõ ràng, sự gia tăng các nhu cầu, ảnh hưởng của công nghệ thông tin, sự tái thiết lại và phát triển, thì quá trình này phải được sắp xếp trên cơ sở nguyên tắc và hợp lý. Việc xây dựng nguồn học liệu mở dẫn đến một cách tiếp cận chính thống vừa mang tính hệ thống để giải quyết những vấn đề trên và vừa có kết quả trong một quá trình mà sự cải...