272587  ABSTRACTS VIEWS

  5057  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1545 - 1564] / 1731
  • HNHT_100087513_07.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Đậu, Mạnh Hoàn (2019)

  • Tài nguyên giáo dục mở ra đời và phát triển trên cơ sở mục đích chính là sản xuất ra tài nguyên để phục vụ giáo dục, qua đó người học tăng cường học tập, đặc biệt là hình thức tự học, tự nghiên cứu để phát triển khả năng cá nhân cũng như các sản phẩm xã hội. Thành phần chính của tài nguyên giáo dục mở là nội dung giáo dục, hoạt động cần thiết là người hướng dẫn cung cấp nội dung đó và đồng ý làm cho nó được tự do và công khai trong quá trình sử dụng. Giáo viên chính là công cụ tốt nhất sử dụng và phát triển có hiệu quả các công nghệ mới nổi như OER để giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Trong tương lai OER sẽ là phương tiện để giúp mọi người trên toàn cầu đạt được những ki...

  • thvnu400000310.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn.;  Advisor: Nguyễn, Văn Lịch (2016)

  • Luận án được thực hiện theo hướng tiếp cận địa văn hóa, sử văn hóa và vận dụng phương pháp điền dã dân tộc học, phỏng vấn sâu, khảo sát tư liệu, nghiên cứu sử học, so sánh văn hóa, phương pháp đa ngành. Dựa trên thông tin khảo sát thực tế tại khu vực Yogyakarta và Surakarta cùng với nguồn tư liệu thu thập được, chúng tôi khái quát quá trình Islam giáo du nhập và phát triển ở Java, lịch sử nghệ thuật Java, phân tích các ảnh hưởng của Islam giáo đến các loại hình nghệ thuật Java nhằm xác định vai trò của Islam giáo trong văn hóa nghệ thuật của người Java, Indonesia. Trong Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án xác lập khung lý thuyết nghiên cứu và xác định hệ tọa độ (bao gồm k...

  • 2011-4the role of science in the global governance of desertification.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Bauer, Steffen; C. Stringer, Lindsay (2009)

  • Sa mạc hóa là vấn đè được quan tâm trong cả khoa học môi trường và sự phát triển. Trong bài báo này, chúng tôi chủ yếu đề cập đến mối quan hệ giữa vấn đề khoa học và chính sách trong các công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD), và cơ quan trợ giúp - Ủy ban khoa học và công nghệ. Chúng tôi cho rằng những tác động còn hạn chế của UNCCD trong việc chống lại quá trình sa mạc hóa có thể do nhiều tác nhân khác nhau, trong đó một phần quan trọng là không có sự tương tích giữa vấn đề chính trị và các khoa học. Trên thực tế, một bộ phận lớn các ý kiến khoa học quốc tế có thể giúp thúc đẩy việc thực thi những quy định của công ước trên thục tiễn; nhưng những hạn chế về thể chế và cơ ...

  • thvnu400000197.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phùng, Văn Nam.;  Advisor: Đinh, Ngọc Thạch (2013)

  • Luận án phân tích những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, sự vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, tại một địa phương cụ thể là vùng Đông Nam bộ. Luận án nghiên cứu những điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội và an ninh trật tự, sự tác động của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa đến quá trình quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở vùng Đông Nam Bộ. Luận án phân tích thực trạng vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vùng Đông Nam bộ, chỉ ra những thành quả,...

  • thvnu400000372.pdf.jpg
  • Luận văn, Luận án (Theses)


  • Authors: Vũ, Hoàng Toàn;  Advisor: Trương, Văn Chung.; Nguyễn, Quốc Vinh. (2018)

  • Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, quần chúng nhân dân giữ vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay ở Việt Nam nói chung và địa bàn Tây Nguyên nói riêng. Quá trình phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự thời gian qua ở Tây Nguyên cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực, công tác này vẫn còn tồn tại một số tồn tại, hạn chế, đòi hỏi phải có một hệ thống phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp...

  • thvnu400000283.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Ánh Nguyệt.;  Advisor: Trần, Thị Mai; Trần, Thuận (2016)

  • Luận án làm sáng tỏ các chính sách của các chúa Nguyễn và triều Nguyễn (từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX) đối với các thành phần dân cư trong quá trình khẩn hoang. Những điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội vùng ĐBSCL đã đưa tới sự hình thành tầng lớp địa chủ ở đây từ nhiều bộ phận và gồm nhiều bộ phận. Vai trò và vị trí của tầng lớp này trong tương quan với các thành phần dân cư khác trong quá trình khẩn hoang, phát triển kinh tế cũng như quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc ở khu vực ĐBSCL. Cụ thể là: - Quá trình hình thành các bộ phận địa chủ qua các thời kỳ. - Vai trò tổ chức lao động khẩn hoang qua các thời kỳ. - Vai trò tổ chức lao động sản xuất nông ngh...

  • B2011-18-37.pdf.jpg
  • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


  • Authors: Võ, Lương Hồng Phước PGS. TS (2015)

  • Với diện tích tổng cộng khoảng 75740 ha, rừng ngập mặn Cần Giờ đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh, vì thế nó được xem như là “lá phổi” của thành phố. Ngoài ra, rừng ngập mặn cũng góp phần quan trọng trong việc chống lại sự xói lở do các tác động từ biển và tạo nên sự ổn định về sinh thái cho khu vực. Các yếu tố động lực như triều, sóng, mưa và các dòng chảy trong sông và kênh rạch tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình bồi – xói trong vùng cửa sông và vùng rừng ngập mặn. Trong nghiên cứu này chú trọng đến ba nội dung chính sau: - Sự biến đổi RNM và đường bờ tại Cần Giờ - Tp. Hồ Chí Minh thông qua phân tích ảnh viễn thám đa thời gi...

  • 22. The Value of social Dynami...ne Product Ratings Forums.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Moe, Wendy; Trusov, Michael (2011-06)

  • Research has shown that consumer online product ratings reflect both the customers' experience with the product and the influence of others' ratings. In this article, the authors measure the impact of social dynamics in the ratings environment on both subsequent rating behavior and product sales. First, they model the arrival of product ratings and separate the effects of social influences from the underlying (or baseline) ratings behavior. Second, the authors model product sales as a function of posted product ratings while decomposing ratings into a baseline rating, the contribution of social influence, and idiosyncratic error. This enables them to quantify the sales impact of obser...

  • HNHT_100087513_15.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Mai, Văn Tỉnh (2019)

  • Tuyên bố Giáo dục mở (2007) tại Cape Town, Nam Phi đã chỉ ra rằng chúng ta đang trên đỉnh của cuộc cách mạng toàn cầu về dạy và học, nơi mà các nhà giáo dục trên toàn thế giới đang phát triển nguồn tài nguyên giáo dục rộng lớn trên Internet, mở và miễn phí truy cập cho tất cả mọi người. Có thể nói Giáo dục mở được xây dựng trên sự hội tụ lồng ghép và phát triển của nguồn mở, truy cập mở và khoa học mở; và cũng là biểu tượng của tập hợp các thay đổi chính trị và kinh tế rộng lớn hơn báo hiệu về “sản xuất xã hội” như một khía cạnh của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu. Mục đích của bài viết này là bước đầu làm rõ một vài cơ sở lý luận cũng như thực tiễn triển khai Giáo dục mở bằng việc ...

  • thvnu400000247.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh.;  Advisor: Huỳnh, Như Phương (2015)

  • Luận án gồm 3 chương, khảo sát việc nghiên cứu vấn đề chủ nghĩa hiện thực (CNHT) trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam, đặc biệt là trong lý luận, lịch sử và phê bình văn học, từ 1975 đến nay. Chương 1: Trình bày những vấn đề lý luận chung về CNHT như khái niệm, lịch sử hình thành và đặc điểm của CNHT. Chương 2: Khảo sát việc tiếp thu lý luận văn nghệ Marxist và vận dụng nền tảng lý luận này trong nghiên cứu CNHT ở Việt Nam. Chương 3: Khảo sát việc đổi mới nhận thức và đánh giá CNHT trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1975 đến nay.

  • 2010-5gender mainstreaming in a development project.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đinh, Thị Thùy Hiên [Người dịch]; Baines, Donna (2010)

  • Bài viết này nhằm tìm hiểu một số phản ánh mang tính phê phán, vốn là một phần của những giai đoạn đầu tiên áp dụng cho một tài trợ dự án phát triển quốc tế. Mặc dù phần lớn tiền tài trợ đến từ phương Bắc [the North], điều tiềm ẩn khả năng tái tạo lại các quan hệ Bắc – Nam điển hình, cả hai bên liên quan đến dự án đã nhất trí khẳng định mối quan hệ dựa trên nguyên tắc bình đẳng trong một nỗ lực nhằm giải thực dân các quan hệ, hay điều có thể được xem như một dạng “hóa giải” những quan hệ thực dân truyền thống. Những căng thẳng bắt nguồn từ nội bộ nhóm và giữa các nhóm tại những cuộc họp đầu tiên đã làm nổi bật tính phức tạp của việc tháo gỡ các quan hệ thực dân, cũng như cách các q...

  • thvnu400000347.pdf.jpg
  • Luận văn, Luận án (Theses)


  • Authors: Đoàn, Thị Huệ.;  Advisor: Phùng, Quý Nhâm. (2017)

  • Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu về tiểu thuyết lịch sử được xuất bản ở Việt Nam giai đoạn từ sau 1986 đến nay, luận án tập trung làm rõ vấn đề hư cấu nghệ thuật trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại trên các phương diện: hư cấu trong nghệ thuật xây dựng hình tượng người kể chuyện và nhân vật, hư cấu trong nghệ thuật tổ chức kết cấu và lời văn trần thuật. Kết quả nghiên cứu của luận án là tiền đề cho những ai có nhu cầu tìm hiểu đặc trưng của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại, đặc biệt trên phương diện nghệ thuật biểu hiện và cảm hứng sáng tác.

  • HNHT_100087513_04.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Bùi, Thu Hằng; Lê, Vũ Ngọc Duyên (2019)

  • Trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội và công nghệ, chiến lược hợp tác trở thành một phần tất yếu trong những chính sách phát triển của các thư viện. Đặc biệt, các thư viện trường đại học cùng với đội ngũ cán bộ thư viện (CBTV) – những người phụ trách các công việc như lập kế hoạch mở rộng bộ sưu tập, quản lí và phân phối các tài liệu tham khảo cũng như các dịch vụ hỗ trợ hoạt động dạy học, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng trong và ngoài nhà trường cũng đang tham gia vào quá trình đổi mới tổ chức nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu cung cấp, chia sẻ thông tin và thiết lập những mạng lưới kết nối các cộng đồng học tập trong và ngoài nhà trường, hướng đến thúc...

  • thvnu400000345.pdf.jpg
  • Luận văn, Luận án (Theses)


  • Authors: Thái, Thị Hoài An.;  Advisor: Huỳnh, Văn Văn.; Nguyễn, Hữu Hiếu. (2017)

  • Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề tiếp nhận Franz Kafka ở Việt Nam qua các phương diện tiếp nhận là nghiên cứu - phê bình, sáng tác, dịch thuật và giảng dạy. Với mỗi phương diện, luận án lý giải các điều kiện tiếp nhận và những đặc trưng của sự tiếp nhận Franz Kafka qua các thời kỳ lịch sử.

  • thvnu400000236.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Phong Tuấn.;  Advisor: Huỳnh, Như Phương (2014)

  • 1. Là một hiện tượng độc đáo, thơ Nôm Hồ Xuân Hương luôn thách thức các giới hạn tiếp nhận. Từ chân trời chịu ảnh hưởng truyền thống nho giáo, phê bình đạo đức đã đưa ra câu trả lời phủ định nội dung thơ, nhưng lại khẳng định nghệ thuật thơ. 2. Trong một chân trời hiện đại hóa, phê bình phân tâm học đã khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật thơ. Nhưng trong nỗ lực chứng minh tính hợp lý của hiện tượng này, phê bình phân tâm học đã viện dẫn phương pháp trong khoa học tự nhiên cho trò chơi ngôn ngữ phê bình. 3. Trong một chân trời chịu sự chi phối của quan niệm chính trị, phê bình Mác-xít đã khẳng định giá trị nội dung và hình thức nghệ thuật có vai trò như vũ khí phê phán phong ...