353290ABSTRACTS VIEWS

13451VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [2072 - 2091] / 2768
 • 3.TACTICS FOR TEACHING (ALMOST) PAPERLESS WRITING.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ferguson, A.J (2011-05-13)

 • The author, an instructor of English at Florida Atlantic University, offers suggestions to college teachers regarding ways in which they can reduce, and even eliminate, papar as a medium of communication within their classes. The reasons why paper copies of writing assignments are necessary for peer-review writing workshops are also discussed.

 • 15.TAKING THE SOCIAL WEB TO THE NEXT LEVEL.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Breeding, Marshall (2010-09)

 • The author, a director for Innovative Technologies and Research for the Vanderbilt University Libraries, discusses ways by which libraries can increase the use of their services and resources using online social networks.

 • 3240630.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lei, Xiaoguang (2006)

 • The first enantioselective total synthesis of the ubiquitin-activating enzyme inhibitor (+)-panepophenanthrin has been achieved employing tartrate-mediated asymmetric nucleophilic epoxidation and stereoselective Diels-Alder dimerization of an epoxyquinol dienol monomer. Modification of the epoxyquinol monomer leading to panepophenanthrin by substitution of a tertiary hydroxyl for a methyl group led to mechanistic insight for the critical [4+2] dimerization. A complex, stereochemically well-defined chemical library with distinct skeletal frameworks has been achieved via elaboration of angular epoxyquinol scaffolds. The key strategy involved highly stereocontrolled [4+2] Diels-Alder cy...

 • 3227482.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Levitt, Benjamin (2006)

 • For a fixed rational prime p and primitive p-th root of unity (, we consider the Jacobian, J, of the complete non-singular curve give by equation yP = xa(1 - x)b. These curves are quotients of the p-th Fermat curve, given by equation xP+yP = 1, by a cyclic group of automorphisms. Let k = Q(() and ks be the maximal extension of k unramified away from p inside a fixed algebraic closure of k. We produce a formula for the image of certain coboundary maps in group cohomology given in terms of Massey products, applicable in a general setting. Under specific circumstance, stated precisely below, we can use this formula and a pairing in the Galois cohomology of ks over k studied by W. McCallu...

 • EB_KHXH_910002105.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2014)

 • Hiện nay, các Trung tâm lưu trữ Quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trũ Nhà nước đang bảo quản trên 30 km giá tài liệu lưu trữ - di sản quý giá của dân tộc, trong đó có khối tài liệu hình thành trong hoạt động của Phủ Thống đốc Nam Kỳ. Khối tài liệu Phổng Phủ Thống đốc Nam Kỳ đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phản ành tương đối toàn diện vè công cuộc khai phá, lịch sử kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng đất Nam Bộ, quá trình xác lập chủ quyền quốc gia và mối quan hệ quốc tế của Việt Nam thời cận đại nói chung. Giá trị của khối tài liệu Phổng Phủ Thống đốc Nam Kỳ thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau như nội dung, hình thức, tính toàn vẹn, hiếm có nhưng ảnh hưởng trong...

 • HNHT_100087513_40.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Kiều, Thúy Nga; Lê, Đức Thắng (2019)

 • Tính cộng đồng, phục vụ cộng đồng của OER khá tương đồng với mục tiêu của các thư viện công cộng (TVCC), mặc dù đối tượng người sử dụng có sự khác biệt, tuy nhiên TVCC và OER hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bài viết trình bày một số suy nghĩ về cơ hội và thách thức của OER đối với hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam trong việc tạo lập nguồn thông tin dạng số, cung cấp thêm điều kiện cho việc học tập suốt đời của cộng đồng.

 • HNHT_100087513_35.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Lê, Mạnh Hà; Trần, Thị Hồng Nhiên (2019)

 • Tài nguyên giáo dục mở đang tạo ra cơ hội lớn cho giáo dục đại học Việt Nam, mà cụ thể là các trường đại học trong việc tiếp cận đến nguồn học liệu có chất lượng với chi phí thấp nhất để nâng cao chất lượng nghiên cứu. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, chưa được tiếp cận một cách đầy đủ, hơn nữa chưa có một cơ chế pháp lý cụ thể dẫn đến tài nguyên giáo dục mở chưa phát triển được. Xây dựng tài nguyên giáo dục mở phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến vấn đề pháp lý, chính sách, tài chính, công nghệ, phát triển nội dung và sự hợp tác giữa các bên. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, các trường đại học và các doanh nghiệp là điều cần thiết để tạo ra một hệ sinh thái cho ...

 • HNHT_100087513_17.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Đào, Thị Uyên (2019)

 • Có rất nhiều cách tiếp cận cũng như nhiều học giả trên thế giới nghiên cứu về tài nguyên giáo dục mở. Ở Việt Nam, các chuyên gia về lĩnh vực thông tin học và quản trị thông tin, các nhà quản lý giáo dục cũng đang từng bước tiếp cận, nghiên cứu và xây dựng tài nguyên giáo dục mở nhằm nâng cao vị thế giáo dục của Việt Nam trên trường quốc tế. Thuật ngữ tài nguyên giáo dục mở - Open Educational Resources (OERs). Theo UNESCO (2015): Tài nguyên Giáo dục Mở (OERs) là bất kỳ loại tài liệu giáo dục nào thuộc phạm vi công cộng hoặc được giới thiệu với giấy phép mở. Bản chất của những tài liệu mở này có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể sao chép, sử dụng, điều chỉnh và chia sẻ lại chúng một cách h...

 • HNHT_100087513_41.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phượng (2019)

 • Giáo dục đã và đang có một sự thay đổi sâu sắc. Tại diễn đàn về giáo dục toàn cầu do UNESCO tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc), Bà Michaëlle Jean, tổng thư ký cộng đồng Pháp ngữ đã từng nói: “Giáo dục là một thứ vũ khí xây dựng to lớn” [4]. Nâng cao chất lượng giáo dục đang trở thành ưu tiên hàng đầu và hệ thống giáo dục buộc phải tiên tiến và thích ứng với bối cảnh này. Thế giới kỹ thuật số đã tạo ra cơ hội để hình thành các thiết bị giáo dục mới cho giảng dạy và học tập có hiệu quả. Bản thân nó có thể là một chất xúc tác cho việc thay đổi các phương pháp sư phạm hiện đại. Trong bối cảnh này, điều quan trọng là giáo viên và người học cùng phải có các kỹ năng kỹ thuật số cần thiết để tận ...

 • HNHT_100087513_13.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Nguyễn, Minh Diễm Quỳnh (2019)

 • Mục đích của nghiên cứu khoa học là nhằm phát hiện ra những tri thức mới, sáng tạo những giá trị mới, đề xuất những giải pháp mới để vượt lên những tri thức cũ, bổ sung hoặc thay thế những giá trị không còn phù hợp, làm thay đổi nhận thức của con người theo hướng tiến bộ hơn, giúp con người ngày càng tiệm cận hơn với chân lý và đối tượng. Từ các kết quả của nghiên cứu khoa học để vận dụng vào việc cải tạo thực tiễn, đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao hơn của cuộc sống con người (Lê Thị Hồng Vân, Phạm Thị Ngọc Thủy, 2011). Cùng với đó, việc khai thác tài nguyên giáo dục mở sẽ mang đến cho người làm khoa học cơ hội tiếp cận thông tin được dễ dàng và mở rộng thêm tri thức với nguồn tài ...

 • EB_KHXH_910002595.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Như Phương (2017)

 • Giáo trình Tác phẩm và thể loại văn học này là phần tiếp theo cuốn Lý luận văn học (Nhập môn) của cùng tác giả do NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh ấn hành năm 2010, tái bản năm 2014. Theo cấu trúc chương trình hiện được áp dụng trong các trường đại học, đây là học phần thứ hai trong ba học phần có quan hệ với nhau: Nguyên lý lý luận văn học, Tác phẩm và thể loại văn học, Tiến trình văn học, gồm 135 tiết. So với những bộ giáo trình công phu được biên soạn trước đây, hai cuốn sách nói trên được trình bày một cách tinh giản và cô đọng hơn, nhưng có cập nhật một số thông tin khoa học và dẫn chứng tác phẩm mới. Tác giả chỉ hy vọng cung cấp thêm một tài liệu học tập cho sinh viên vốn đ...