326572ABSTRACTS VIEWS

13088VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1741 - 1760] / 2632
 • thvnu400000499.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Đoàn, Ngọc Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Văn Lịch; Trần, Nam Tiến (2020)

 • Luận án trình bày sơ bộ quá trình phát triển mối quan hệ chính trị Hoa Kỳ và Việt Nam từ sau chiến tranh Việt Nam (1975) đến năm 1995 khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao, song song đó luận án cũng đã trình bày một cách có hệ thống thực trạng mối quan hệ chính trị giữa hai nước từ khi hai nước bình thường hóa (1995) cho đến nay (2017). Luận án cũng đã nêu lên được sự tác động của quan hệ chính trị với tư cách là cơ sở, nền tảng pháp lý đối với sự phát triển các lĩnh vực khác trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Luận án nêu ra một số nhận xét và những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ chính trị Hoa Kỳ - Việt Nam từ 1995 đến nay

 • thvnu400000119.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Nhựt Quang.;  Advisor: Nguyễn, Thị Cành; Trần, Viết Hoàng (2010)

 • Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) không những giúp chuyên nghiệp hóa và nâng cao các kỹ năng quản lý và tiếp thị cho các nhà quản lý địa phương, nâng cao kỹ năng tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực trong sản xuất và kinh doanh trong nước, kỹ năng ngoại ngữ, mà còn có tác động rất tích cực đến một số các chỉ số của nền kinh tế của các quốc gia nhận đầu tư như, đóng góp vào sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, sự phát triển nguồn vốn, cải tiến công nghệ, tạo thêm công ăn việc làm và đóng góp vào mức tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Dù có nhiều đề tài nghiên cứu về ĐTTTNN tại Việt nam, nhưng mỗi đề tài đứng trên các khía cạnh khác nhau để xem xét vấn đề. Đề tài của tác giả muốn tìm...

 • thvnu400000309.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huỳnh, Phương Anh.;  Advisor: Nguyễn, Tiến Lực (2016)

 • Sau khi chiến tranh Lạnh kết thúc, trước những biến đổi của tình hình quốc tế và khu vực, Nhật Bản đã chú ý nhiều hơn đến Tiểu vùng sông Mekong và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với từng nước. Trước năm 2009, Nhật Bản chủ yếu chú trọng cơ chế hợp tác song phương với các nước Tiểu vùng sông Mekong. Việc thiết lập cơ chế hợp đa phương “Nhật Bản - Mekong” từ năm 2009 đã mở ra một diện mạo mới cho mối quan hệ này và sự phát triển cả về “lượng” lẫn về “chất” trên mọi lĩnh vực, từ đối tác hợp tác chiến lược về kinh tế đến đối trọng chính trị - an ninh và hữu nghị trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục. Trong lịch sử quan hệ giữa Nhật Bản và các nước Tiểu vùng sông Mekong, Việt Nam luôn chiếm một ...

 • thvnu400000358.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thư.;  Advisor: Trịnh, Doãn Chính. (2018)

 • Kinh tế và văn hóa là hai yếu tố đóng vai trò quan trọng, xuyên suốt và quyết định nhất đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Phát triển kinh tế là để thỏa mãn nhu cầu đời sống vật chất của con người; còn phát triển văn hóa là để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ đời sống tinh thần, tạo nền tảng tinh thần cho xã hội. Hai yếu tố này tuy có vị trí, vai trò riêng nhưng chúng lại liên hệ, tác động với nhau làm cho xã hội luôn vận động và phát triển không ngừng. Quá trình đổi mới ở Thành phố Hồ Chí Minh chính là quá trình khơi gợi, phát huy vai trò của từng yếu tố kinh tế và văn hóa, cũng đồng thời là quá trình gắn kết giữa hai yếu tố này, tạo điều kiện cho chúng tác động...

 • thvnu400000322.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quang Huy.;  Advisor: Đặng, Hữu Toàn; Lê, Quang Quý (2017)

 • Với Việt Nam chúng ta, văn hoá được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (được bổ sung và phát triển năm 2011), Đảng ta đã khẳng định chủ trương xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhiệm vụ hàng đầu của việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chính là kế thừa và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của tất cả các dân tộc cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải phát huy tính năng động, sáng tạo trong việc tiếp thu có chọn lọc những thành t...

 • thvnu400000378.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Đỗ, Thanh Hà.;  Advisor: Trần, Nam Tiến. (2018)

 • Luận án Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ (2001-2012) là công trình khoa học nghiên cứu về mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ năm 2001 đến năm 2012 trên các lĩnh vực cụ thể: chính trị - ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ. Đây là mối quan hệ tốt đẹp có từ lâu đời, chịu tác động rõ nét của các nhân tố quốc tế, khu vực cùng những chuyển biến trong nội tình hai nước. Bước sang thế kỷ XXI, với những biến đổi to lớn của bối cảnh thế giới cũng như những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của cả hai nước, mối quan hệ này ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, từ mối quan hệ bạn bè truyền thống đến quan hệ hợp tác toàn diện (2003) và nâng tầm lên q...

 • TX2015-24-07.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


 • Authors: Bùi, Thị Như Phượng Th.S (2015)

 • Chương trình Quan Trắc và Phân tích Môi trường vùng đất liền 3 - Miền Nam do Viện Môi Trường và Tài Nguyên (IER) - ĐHQG TP.HCM thực hiện định kỳ hằng năm quan trắc về chất lượng môi trường nước và không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM) và các tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ bao gồm: Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và thị trấn Mộc Hóa (Đồng Tháp Mười) được chọn làm điểm nền. Tất cả số liệu quan trắc của trạm được chuyển về Trung tâm Quan trắc thuộc Tổng Cục Môi Trường – Bộ Tài Nguyên và Môi Trường theo báo cáo từng đợt và báo cáo tổng hợp kết quả năm.

 • thvnu400000355.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Hồ, Văn Đức.;  Advisor: Nguyễn, Thanh. (2017)

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo là những chỉ dẫn mang tính khoa học và nhân văn mà ngày nay chúng ta cần phải tiếp tục đào sâu, nghiên cứu kỹ để vận dụng sáng tạo trong quá trình giải quyết vấn đề tôn giáo ở nước ta. Đây cũng là cơ sở lý luận quan trọng trực tiếp để Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra chính sách tôn giáo trên phương diện chung của quốc gia. Bình Phước là tỉnh có nhiều dân tộc cùng chung sống và nhiều loại hình tôn giáo cùng tồn tại. Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Bình Phước đã đạt được những kết quả quan trọng về nhiều mặt, bảo đảm sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân trong tỉnh, thúc đẩy sự phát triển...

 • thvnu400000152.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền.;  Advisor: Đinh, Ngọc Thạch; Nguyễn, Thanh (2012)

 • Phranxi Bêcơn (Francis Bacon, 1561 – 1626) là nhà triết học duy vật Anh, người sáng lập chủ nghĩa duy vật kinh nghiệm Anh, đồng thời là người tiên phong mở đường cho khoa học thực nghiệm tự nhiên hiện đại. Ông thực sự để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử triết học nói riêng và lịch sử tư tưởng nói chung thể hiện bước phát triển tất yếu của tư duy con người trước những biến đổi lớn lao của thực tiễn. Tuyên bố “Tri thức là sức mạnh” của ông đã trở thành tuyên ngôn của thời đại, suốt mấy thế kỷ qua được các trào lưu triết học phương Tây tiếp tục triển khai. Thuyết hội tụ, kỹ trị như hệ quả tất yếu của sự phát triển tư tưởng của nhân loại trong việc đề cao tri thức khoa học, trí tuệ con n...

 • thvnu400000346.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Ngô, Thị Huyền.;  Advisor: Nguyễn, Thế Nghĩa. (2017)

 • Nội dung của luận án được trình bày trong 3 chương: Thứ nhất, luận án phân tích và trình bày một cách có hệ thống các điều kiện, tiền đề, quá trình hình thành và phát triển quan điểm về con người trong triết học Mác. Thứ hai, luận án trình bày một cách hệ thống và phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cơ bản quan điểm của triết học Mác về con người và giải phóng con người, đó là: Quan điểm triết học Mác về bản chất con người, về vai trò và vị trí của con người và về sự tha hóa con người; quan điểm triết học Mác về sự tha hóa con người với tư cách là điểm xuất phát của lý luận giải phóng con người, là cơ sở để khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản; và quan điể...

 • 3245319.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Pang, Wyming Lee (2006)

 • Dynamic environments are commonplace in the natural world, from fluctuations in nutrient sources that control metabolic rates, to radiative cycling that drives circadian rhythms. to mechanical stresses that reform vasculature. So; intuitively one would assume that the regulatory systems that control cellular behavior are acutely adapted to respond to such variable conditions in a robust and appropriate fashion. Yet. despite their potential to provide increased quantitative detail and insight to the natural behavior of cells, highly dynamic perturbations are rarely utilized in the analysis of cellular gene expression and regulation. Part of this stems from the lack of technologies that...

 • 3206188.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Horling, Bryan (2006)

 • As the scale and scope of distributed and multi-agent systems grow, it becomes increasingly important to design and manage the participants’ interactions. The potential for bottlenecks, intractably large sets of coordination partners, and shared bounded resources can make individual and high-level goals difficult to achieve. To address these problems, many large systems employ an additional layer of structuring, known as an organizational design, that assigns agents particular and different roles, responsibilities and peers. These additional constraints can allow agents to operate effectively within a large-scale system, with little or no sacrifice in utility. Different design...