326616ABSTRACTS VIEWS

13088VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1113 - 1132] / 2632
 • 3241702.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Yang, Jiun-Chan (2006)

 • ppm), high NOx selectivity relative to CO and oxygen, and linear dependence on NOx concentration. The non-electrochemical reactions around the triple-phase boundary were studied to understand the origin of the superior performance of WO3 on potentiometric NOx sensing. From TPD, DRIFTS, XRD, Raman, and catalytic activity measurements, the interfacial reactions between WO3 and YSZ were found to dramatically reduce the NOx catalytic activity of YSZ. WO3 reacted with surface Y2O3 on YSZ and formed less catalytically active yttrium tungsten oxides and monoclinic ZrO2, which suppressed the non-electrochemical reactions around the triple-phase boundary. These two products also decreased the...

 • 3190900.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Han, Bingnan (2006)

 • CHAPTER TWO Semiplenamides A (1) to G (7), a series of new anandamide-like fatty acid amides, were isolated from a 1999 Papua New Guinea collection of the marine cyanobacterium Lyngbya semiplena. The planar structures of these lipids were determined using standard ID and 2D NMR methods. The relative stereochemistry of the aliphatic portion of the new metabolites was deduced from 1 D NOE data and'H-decoupling experiments, while the absolute stereochemistry of the amino alcohol moieties was assigned by chemical derivatization and chiral GC-MS methods. All of these new metabolites displayed toxicity in the brine shrimp model system, three showed modest potency in displacing radiolabel...

 • revnu600000711.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn, ThS. (2016)

 • Hiện nay, nén ảnh và video trở nên rất phổ biến. Tuy nhiên, sự suy giảm chất lượng ảnh và video gốc do nén gây ralà điều không thể tránh khỏi.Đề tài này trình bày các dạng suy giảm chất lượng do nén ảnh gây ra bao gồm suy giảm dạng khối, dạng vòng, dạng mosquito và dạng flicker.Các phương pháp nâng cao chất lượng ảnh và video cũng được giới thiệu khái quát.Đề tàiđề xuất phương pháp mới để nâng cáo chất lượng ảnh và video dùng bản đồ đối tượng. Đối tượng được xem xét trong đề tài này là texture.Tổng quan về bản đồ texture được đề cập. Sau đó, khái niệm mới về đạo hàm cửa sổ được giới thiệu. Bản đồ texture được xây dựng bằng cách kết hợp phương pháp Beltrami và đạo hàm cửa sổ. C...

 • thvnu400000106-1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Phú Trần Tình.;  Advisor: Nguyễn, Chí Hải; Nguyễn, Văn Bảng (2010)

 • Chất lượng tăng trưởng kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế trong dài hạn theo chiều sâu, trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực tăng trưởng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội. Thước đo chất lượng tăng trưởng kinh tế được thể hiện thông qua các chỉ tiêu: hiệu quả sử dụng các nguồn lực tăng trưởng; chỉ tiêu liên quan đến phúc lợi xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; khả năng đảm bảo cơ sở hạ tầng, môi trường sinh thái trong quá trình tăng trưởng và năng lực cạnh tranh tăng trưởng. TP.HCM trong giai đoạn 1991 – 2008 đã đạt những thành tựu quan trọng về tăng trưởng kinh tế xét dưới góc độ số lượng. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của thành phố giai...