326572ABSTRACTS VIEWS

13088VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [772 - 791] / 2632
 • 5.Hands-On Reciprocal Teaching  A Comprehension Technique.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Stricklin, Kelley (2011)

 • The article examines the reciprocal teaching technique utilized in improving reading comprehension and independent reading among students. The author explains the concept of reciprocal teaching and effective methods for introducing the concept to students. Examples of implementation of the concept, including the use of charts,props, and paper plate dials, is presented. The author stresses the concept of discussion in reciprocal teaching. Strategies for documenting reading assessments,including charts, clear summaries, and questions booklets, are also provided.According to the author, effective reciprocal teaching can raise reading levels by a grade or two in a few months in addition t...

 • thvnu400000279.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Xuân Thắm. (2016)

 • The Mekong Delta of Vietnam is not only home for more than 18 million Vietnamese people but also the "Rice bowl" of Vietnam as it supplies about 50% food production in Vietnam. Despite playing such an important role, the Mekong Delta of Vietnam is facing several challenges in sustain its prosperity. Firstly, the water demand in the future keeps increasing in the whole basin so that water scarcity may happen in the very downstream at the Delta of Mekong River. Further, there are burgeoning developments of hydropower dams in the Mekong basin which would significantly influence on water regime at the downstream. Moreover, the improper in planning has caused the constraint in sharing wate...

 • thvnu400000131.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Phương Lan.;  Advisor: Lương, Văn Hy; Nguyễn, Văn Tiệp (2011)

 • Trong những thập kỷ qua, việc chuyển dịch từ trồng lúa sang tôm đã diễn ra sôi động ở các vùng ven biển của đồng bằng sông Cửu Long. Do tính siêu lợi nhuận của tôm so với lúa nên hình thức chuyển đổi cơ cấu kinh tế này đã được xem như một lời giải cho bài toán giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế ở những vùng đất này. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc chuyển từ trồng lúa với chi phí đầu tư và hiệu quả kinh tế thấp sang nuôi tôm với vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế cao và phụ thuộc mạnh mẽ vào thị trường, nông dân cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro trong phương thức sinh kế mới này. Việc chấp nhận những rủi ro này có thể vừa là một con đường dẫn đến sự tăng trưởng về kinh tế cho người nông dân...

 • 2008-3cry wolf.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Skogen, Ketil; Mauz, Isabelle; Krange, Olve; Mai, Huy Bích [Người dịch] (2008)

 • Do sự bảo vệ nghiêm ngặt suốt trong mấy thập kỷ gần đây, chó sói đang trở lại nhiều vùng, nơi chúng đã vắng bóng một thời gian dài. Đây là một câu chuyện về bảo tồn thành công, nhưng chó sói cũng gây nên nhiều xung đột ở bất kỳ nơi nào chúng xuất hiện. Chúng tôi đã nghiên cứu tình hình miền Đông nam Na Uy và và vùng núi Alps thuộc Pháp, nơi có những xung đột giống nhau. Những cách hiểu khác nhau về tình hình đã được sự hậu thuẫn của các câu chuyện mà người ta thường kể, và có hai biến thể đang trở nên ngày càng quan trọng ở cả hai nước. Trong những người chống lại chó sói rất phổ biến những lời đồn đại rằng chó sói đang được bí mật đưa trở lại. Một câu chuyện khác vốn rất quan trọng ...

 • revnu600000701.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Hứa Phùng, TS. (2015)

 • Ngày nay, khoa học - kỹ thuật phát triển không ngừng và được áp dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo dục, người học, người dạy, và cả đơn vị đào tạo được hỗ trợ ngày một nhiều từ nội dung đến phương pháp và cả loại hình đào tạo ở các cấp bậc đào tạo khác nhau, … Ngoài ra, theo thời gian, lượng thông tin - dữ liệu về giáo dục ở các đơn vị đào tạo được thu thập và tích trữ nhiều. Nếu lượng thông tin - dữ liệu này được xử lý – phân tích phù hợp thì kết quả rút trích - khai phá được sẽ góp phần hỗ trợ vào các hoạt động học tập - giảng dạy trong tương lai tại các đơn vị này. Do đó, lĩnh vực khai phá dữ liệu về giáo dục đã và đang thu hút được nhiều sự quan t...

 • B2012-26-05.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đăng TS. (2014)

 • Trong đề tài nghiên cứu này, chúng tôi nhắm đến việc xây dựng một Reading Answering System Model (RASM) cho tiếng Việt. Mô hình RASM cho phép cài đặt một hệ thống hỏi đáp có thể đọc trực tiếp các tiêu đề tin tức tiếng Việt từ ICTNEWS (http://www.ictnews.vn) để dùng chúng làm dữ liệu cho việc trả lời các câu hỏi tiếng Việt có liên quan. Mô hình này có thể phân tích cú pháp và ngữ nghĩa của nhiều dạng cấu trúc tiêu đề tin tức và câu hỏi tiếng Việt. Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống dựa trên RASM và đánh giá hiệu quả của hệ thống này trong các thực nghiệm. Hệ thống thử nghiệm đạt độ chính xác là 66.63%.

 • HNHT_620000121_02.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Đặng, Kiên Cường (2012)

 • Trong Khoa học Máy tính và Trí tuệ Nhân tạo, Bản thể học được vận dụng trong việc chia sẻ và nỗ lực tái sử dụng Kiến thức, cho kỹ thuật hiệu quả (phân phối, hợp tác) của các hệ thống dựa trên tri thức. Bản thể học đã sớm bước vào lĩnh vực quản lý tri thức (Knowledge Management-KM): Chia sẻ và tái sử dụng tri thức của cá nhân, nhóm, và tri thức tổ chức là một trong các mục tiêu trung tâm trong nhiều dự án quản lý tri thức. Bài viết tập hợp các nghiên cứu trong hai lĩnh vực: mô hình người dùng trong các hệ thống quản lý tri thức và khai thác bản thể học cho các mục đích ngữ nghĩa tri thức đại diện. Chúng tôi đưa ra một cái nhìn tổng quan về mô hình người dùng để từ đó xây dựng mô hình h...