353303ABSTRACTS VIEWS

13451VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [252 - 271] / 2768
 • 18. Capturing Curiosity Using... Trends to Measure Public.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: T. Ripberger, Joseph (2011-05)

 • While scholars have made great strides in formulating theories and measuring public attention, 'most important problem' and media-based indicators are less than ideal measures. In order to address this shortcoming, this article borrows from health-care epidemiology to measure public attention based on Internet search trends. In doing so, it reviews the innovative ways in which scientists have used search activity to track the spread of infectious disease, discusses the ease and flexibility with which search data can be gathered, and then subjects a Google-based search measure to a series of validity tests. In particular, the analysis subjects the proposed measure to a battery of visua...

 • 3241691.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huang, Jin (2006)

 • Acid-gas removal is of great importance in many environmental or energy-related processes. Compared to current commercial technologies, membrane-based CO2 and H2S capture has the advantages of low energy consumption, low weight and space requirement, simplicity of installation / operation, and high process flexibility. However, the large-scale application of the membrane separation technology is limited by the relatively low transport properties. In this study, CO2 (H2S)-selective polymeric membranes with high permeability and high selectivity have been studied based on the facilitated transport mechanism. The membrane showed facilitated effect for both CO2 and H2S. A CO2 permeabilit...

 • 3216683.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cheng, Xuekun (2006)

 • C60 is a new form of carbon with unique properties due to its small size. Since it has been predicted that C60 will be manufactured by tons, there is no doubt that it will ultimately find their way to the environment. Because of the insolubility of C60 in water, one might expect that it would not enter groundwater in great quantities. However, "nC60" (water-stable C60 aggregates) can be formed in water by exchange of solvents, or simply by stirring, indicating that C60 might be readily available in groundwater. Therefore it is necessary to investigate the transport of C60 particles and their interactions with other environmental contaminants. The adsorption and desorption of naphthal...

 • 19.THE CASE FOR BUSINESS IN DEVOLOPING ECONOMIES.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bernstein, Ann (2011-01)

 • Companies operating in more competitive markets are now responsible for most of what can be described as world prosperity. This is especially true in the wealthiest countries, but is also increasingly the case in those parts of the world where wealth remains rare and recent. The business contribution to economic progress arises from the „combination of opportunities and pressures‟ that a competitive market economy generates. Ensuring that markets are really competitive and that new and small companies can enter them easily are key components of maximizing the benefits of market economies

 • thvnu400000090.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Long.;  Advisor: Hinode, Hirofumi (2009)

 • Nano-size Au on TiO2 catalysts were prepared by metal sol method and evaluated the catalytic activity for the selective catalytic reduction of NOx by C3H6 in the excess oxygen condition (C3H6-SCR). The investigation was conducted on various Au loadings. Mechanical mixtures of the Au/TiO2 and MOx (M= Ce, Mn) with different ratios had been prepared and tested for the C3H6-SCR. The enhancement of the catalytic performance at low temperatures was observed. The reaction mechanism of C3H6-SCR over Au/TiO2 has been investigated using in-situ diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy (DRIFTS). The identification and reactivity of NOx adsorbed species and oxygenated hydrocarb...

 • 3242245.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tijani, Jimoh (2006)

 • Hydroformylation of olefins is a versatile method and well-established industrial process for the production of aldehydes using transition metal complexes as homogeneous catalysts. Currently, worldwide production of aldehydes exceeded seven million tons/year. Rhodium (I) complexes are the most active and selective catalysts for hydroformylation reaction. For any industrial application of homogeneously catalyzed reaction, a complete recycling of the generally expensive catalyst should be guaranteed. A thermomorphic system is characterized by solvent pairs that reversibly changes from biphasic to monophasic and vice versa as a function of temperature. We have applied the thermomorphic a...

 • 2010-4strategies to adapt to an uncertain climate change.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hallegatte, Stephane (2009-05)

 • Đã đến lúc các quyết định liên quan đến dự án đầu tư dài hạn cần phải tính đến biến đổi khí hậu. Nhưng điều đó là không dễ dàng bởi ít nhất hai nguyên nhân. Thứ nhất, do tốc độ biến đổi khí hậu nhanh nên cơ sở hạ tầng mới xây dựng sẽ phải có khả năng đương đầu với phổ rộng hơn các điệu kiện khí hậu, và điều này sẽ làm cho việc thiết kế khó khăn hơn và chi phí xây dựng cũng tốn kém hơn. Thứ hai, do sự bất thường của khí hậu trong tương lai cho nên không thể trực tiếp sử dụng đầu ra của một mô hình khí hậu đơn lẻ như là cơ sở cho việc thiết kế cơ sở hạ tầng, và cũng không thể trông đợi sẽ có ngay những thông tin khí hậu cần thiết. Thay vì tối ưu hóa dựa trên các điều kiện khí hậu dự báo...

 • HNHT_100087513_32.pdf.jpg
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Đỗ, Văn Châu (2019)

 • Thư viện RMIT VN đã đi tiên phong trong việc chọn lọc, giới thiệu và thúc đẩy việc sử dụng nguồn TNGDM trong chương trình giảng dạy tại RMIT VN và nhờ đó đã lan tỏa sáng kiến này đến nhiều trường đại học ở Việt Nam. Thư viện đã lựa chọn nguồn TNGDM được xuất bản bởi các trường đại học và tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới và tổ chức lại theo dạng cổng thông tin trực tuyến để giảng viên và sinh viên có thể truy cập nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện đến nguồn tài liệu này. Thông qua hoạt động quảng bá, huấn luyện và tư vấn theo nhiều kênh khác nhau, cán bộ thư viện đã giúp giảng viên, sinh viên tại RMIT nhận thức được sự hữu ích và biết cách sử dụng nguồn TNGDM trong hoạt động dạy v...

 • B2011-18B-05.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


 • Authors: Đinh, Ngoc Thạch PGS.TS (2013)

 • Triết học phương Tây hiện đại (hiểu theo nghĩa ngoài mácxít) là sự kế thừa có phê phán và sự phát triển tư tưởng phương Tây trong điều kiện mới, theo tinh thần mới, tinh thần “phi cổ điển”, rà soát lại những vấn đề truyền thống, bắt đầu từ Hy Lạp cổ đại. Quá trình này diễn ra cùng với xu thế phi cổ điển hoá trong văn hoá châu Âu, thông qua văn chương, nghệ thuật, âm nhạc và các hoạt động sáng tạo khác, phản ánh sự tái bố trí lực lượng chính trị – xã hội tại chấu Âu, được nhen nhóm ngay từ thời Phục hưng (thế kỷ XIV – XVI), được tiếp sức bởi các cuộc cách mạng tư sản và sự ra đời nhà nước ...

 • 2007-1anthropologists only need apply.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: TS. Nguyễn, Xuân Thơm [ Người dịch]; Sillitoe, Paul (2007)

 • Việc ứng dụng nhân học đang ngày càng thu hút sự chú ý khi một thời việc này được coi là một việc đáng ngờ. Sự nổi lên của nhân học ứng dụng phản ánh sự lan toả rộng rãi của ngành học này khi người ta tìm kiếm sự ứng dụng trong một loạt các ứng dụng. Trong bài báo này tôi đưa ra ý kiến vềmột số vấn đề đang được tranh cãi mà tôi đã gặp phải trong khi cố gắng đối đầu với thách thức của ứng dụng nhân học trong bối cảnh “kiến thức của người trong nghề” về các vấn đề phát triển, các vấn đề đòi hỏi phải quan tâm chú ý để đẩy công việc lên phía trước. Một tổng luận ngắn gọn về lịch sử cho thấy việc không đề cập các vấn đề này đã ngăn cản các nỗ lực nhằm thiết lập ngành nhân học ứng dụng tr...

 • thvnu400000442.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Thanh Liêm;  Advisor: Nguyễn, Thị Cành; Dương, Như Hùng (2019)

 • Luận án đã xem xét tác động của các yếu tố với CTKHN, không những ở mức trung bình mà còn ở các CTKHN ngắn hạn và dài hạn, do đó cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về các yếu tố tác động đến CTKHN. Luận án chỉ ra tầm quan trọng của việc cân nhắc CTKHN hiện tại khi quyết định tiếp tục vay thêm nợ ngắn hạn hay dài hạn để tránh rủi ro thanh khoản và chi phí người đại diện. Điều này sẽ giúp hiệu quả của DN tốt hơn, và tận dụng được lợi ích của CTKHN phù hợp.Tiếp theo, việc luận án chỉ rõ các yếu tố nào đóng vai trò quan trọng để kéo giảm chênh lệch về CTKHN giữa 2 nhóm DN ít và nhiều HCTC có giá trị thực tiễn cao. Luận án còn chỉ ra CTKHN có tác động phi tuyến lên hiệu quả DN, mang ý nghĩa p...