118391  ABSTRACTS VIEWS

  1733  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Title

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [93 - 112] / 1659
  • 3244154.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ma, Dehong (2006)

  • This is a study of tracking moving objects robustly and efficiently from a video stream. Video object tracking aids higher level image analysis by providing richer image information more efficiently. It can find many applications in smart video surveillance, video conferencing, human computer interface, traffic measurement, image stabilization, video compression, etc. However, it is still an open problem due to the difficulties from over/under segmentations, the different views of a moving object, the morphology of non-rigid objects, the occlusions of multiple moving objects, lighting changes, shadows, reflections, etc. These difficulties often result in frequent object loss, high fal...

  • EB_KHXH_910002043.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Thị Minh Hằng (2014)

  • Phong cách ngôn ngữ, hay phong cách chức năng ngôn ngữ, là những cách thức diễn đạt bằng ngôn ngữ với những đặc trưng ổn định, xét về mặt chức năng. Từ trước đến nay có nhiều cách phân loại phong cách chức năng, mỗi hệ thống có ưu điểm riêng. Tuy nhiên, về mặt thực hành tiếng, sự phân biệt đầu tiên phải là sự phân biệt giữa phong cách nói (hay phong cách khẩu ngữ) với phong cách viết, dù rằng không hề có sự đối lập tuyệt đối giữa hai phong cách lớn này. Ở phong cách viết có thể phân chia ra nhiều loại phong cách chức năng khác nhau, trong đó quan trọng là phong cách khoa học, phong cách hành chính – công vụ, phong cách báo chí và phong cách văn chương. Và đó cũng chính là nội dun...

  • HNHT_100087513_31.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Hứa, Văn Thành; Trần, Thanh Phú (2019)

  • E-Learning là một xu hướng tất yếu trong thời đại số bởi những ưu điểm của nó: Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, mọi lúc mọi nơi, hấp dẫn, linh hoạt, cập nhật và hợp tác cao. Trung tâm Hỗ trợ học tập - thư viện điện tử Trường CĐSP Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai giải pháp, hy vọng rằng thời gian sắp đến Thư viện có thể chia sẻ nguồn tài nguyên số phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập trong cộng đồng thư viện đại học và cao đẳng góp phần vào việc phát triển nguồn tài nguyên giáo dục mở trong các trường ĐH, CĐ hiện nay

  • EB_KHKT_910001823.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Văn Uẩn (2012)

  • Việc học tập, nghiên cứu môn Cơ học lý thuyết đòi hỏi sự tự học của sinh viên rất nhiều, vì số tiết trên giảng đường rất hạn chế nên thời gian giải bài tập rất ít. Vì vậy, tập BÀI TẬP CƠ HỌC LÝ THUYẾT nhằm giúp sinh viên tự giải các bài tập trong chương trình của môn học. Với ý đồ mong muốn sinh viên nắm được kỹ năng cần thiết và phương pháp giải bài toán cơ học.

  • HNHT_100087513_38.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Đỗ, Văn Hùng; Nghiêm, Xuân Huy; Trần, Đức Hòa; Phạm, Tiến Toàn; Nguyễn, Kim Dung; Nguyễn, Kim Lân; Bùi, Thanh Thủy (2019)

  • Tài nguyên giáo dục mở (TNGDM) - Open Educational Resources (OER) được xem là một nguồn tài nguyên phục vụ hữu hiệu cho việc tăng cường chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường đại học. Các trường đại học Việt Nam đang trong quá trình đổi mới về chương trình, nội dung đào tạo và phương pháp giảng dạy, trong đó lấy người học làm trung tâm, chú trọng đào tạo về năng lực và kỹ năng để tự khai phá tri thức cũng như trang bị khả năng học tập suốt đời. Để đổi mới phương pháp giảng dạy với người học tự chủ trong khai phá tri thức thì cần một nguồn học liệu đủ lớn và có chất lượng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các trường đại học Việt Nam hiện đang thiếu hụt nguồn học ...

  • HNHT_100087513_08.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Nguyễn, Mậu Hùng (2019)

  • Giáo dục hiện nay không chỉ là một công cụ hữu hiệu và không thể thiếu đối với mọi chính thể trong quá trình triển khai thực hiện và theo đuổi các mục tiêu chiến lược của mình, mà trong không ít trường hợp còn là một thách thức không hề nhỏ đối với các bên tham gia. Cho dù là một lợi thế hay bất lợi đối với bất cứ bên nào, nhưng bản chất của một nền giáo dục chân chính lúc nào cũng mở bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Xét một cách tổng quát, hệ thống giáo dục của tất cả các quốc gia trên thế giới ngày càng có xu hướng mở trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là một hiện tượng không còn mới lạ đối với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, cách hi...

  • thvnu400000230.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thanh Hà. (2014)

  • Bản sắc dân tộc trong âm nhạc truyền thống người Việt gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc. Âm nhạc truyền thống người Việt chịu sự chi phối của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và thay đổi theo lịch sử. Bản sắc dân tộc trong các tác phẩm piano của các tác giả Việt Nam như một hệ thống bao gồm các thành tố có quan hệ hữu cơ: (1) hình thái tác phẩm; (2) cấu trúc âm nhạc tác phẩm; và (2) kỹ thuật diễn tấu nhạc khí. Đặc điểm ngôn ngữ cũng ảnh hưởng đến cách thức xây dựng và cảm nhận âm nhạc của người Việt. Phương pháp nghiên cứu vận dụng trong luận án bao gồm phương pháp hệ thống - cấu trúc, phương pháp thống kê và phương pháp quan sát tham dự - phỏng vấn sâu. Lu...

  • thvnu400000246.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Mã, Thanh Cao.;  Advisor: Trang Phượng; Trịnh, Dũng (2015)

  • Là một thành tố văn hóa, hội họa miền Nam giai đoạn 1954-1975 chịu sự chi phối của môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Trong chiến tranh, dù hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng các họa sĩ kháng chiến sống ở vùng Giải phóng cũng như các họa sĩ ở vùng Tạm chiếm với trung tâm Sài Gòn đều say mê sáng tác và đã tạo nên một nền hội họa mang đậm bản sắc dân tộc. Bản sắc dân tộc trong hội họa miền Nam giai đoạn 1954-1975 được thể hiện qua nội dung và hình thức tác phẩm. Phương pháp nghiên cứu vận dụng trong luận án bao gồm phương pháp hệ thống - cấu trúc, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp nghiên cứu liên ngành, phương pháp thực nghiệm và phỏng vấn sâu. Luận án khảo sá...

  • 21. Before You Make that Big Decision.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Kahneman, Daniel; Lovallo, Dan; Sibony, Olivier (2011-06)

  • When an executive makes a big bet, he or she typically relies on the judgment of a team that has put together a proposal for a strategic course of action. After all, the team will have delved into the pros and cons much more deeply than the executive has time to do. The problem is, biases invariably creep into any team's reasoning-and often dangerously distort its thinking. A team that has fallen in love with its recommendation, for instance, may subconsciously dismiss evidence that contradicts its theories, give far too much weight to one piece of data, or make faulty comparisons to another business case. That's why, with important decisions, executives need to conduct a careful revi...

  • 3229189.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors: Greene, Gary Gordon, Jr. (2006)

  • Torsion can be a significant action in many structural members that are part of civil engineering infrastructure. Gravity loads can induce torsional stresses in curved bridges and spandrel beams. Seismic loads can induce cyclic torsion combined with other actions in the beams and columns of bridges with outriggers. Reliable models are needed to predict the effect of torsional stresses on a reinforced concrete (RC) member's hysteretic load-deformation response, and also on the monotonic behavior at service and ultimate load levels. Little previous research has focused on the hysteretic behavior of RC members under cyclic torsion and torsion combined with other actions. This research st...

  • 3204641.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hung, Eugene (2006)

  • ReAgents are remotely executing agents that customize Internet applications for thin/weak clients. A reAgent is essentially a "one-shot" mobile agent that acts as an extension of a client, dynamically launched by the client to run on its behalf at a remote, more advantageous, location. ReAgents simplify the use of mobile agent technology by transparently handling data migration and run-time network communications, and provide a general interface for programmers to more easily implement their application-specific customizing logic. This is made possible by the identification of useful remote behaviors, i.e., common patterns of actions that exploit the ability to process and communicate...