270497  ABSTRACTS VIEWS

  5021  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject 660.6

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 2] / 2
  • thvnu400000447.pdf.jpg
  • Luận văn, Luận án (Theses)


  • Authors: Lê, Thị An Nhiên;  Advisor: Nguyễn, Đức Lượng; Lê, Thị Thủy Tiên (2019)

  • Đề tài “Nghiên cứu tạo dung dịch keo bạc nano để phòng trừ bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su do nấm Corynespora cassiicola” được thực hiện từ tháng 09/2011 đến tháng 01/2018 tại Bộ môn Công nghệ sinh học – Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai và Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su do nấm Corynespora cassiicola gây ra và tìm phương pháp tạo chế phẩm phòng trừ bệnh rụng lá Corynespora có hiệu quả trong phòng thí nghiệm và trên cây cao su trong vườn ươm. Nội dung của đề tài bao gồm: Phân lập và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng lên sự sinh tr...