272559  ABSTRACTS VIEWS

  5054  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject 624.151

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • thvnu400000448.pdf.jpg
  • Luận văn, Luận án (Theses)


  • Authors: Đặng, Xuân Trường;  Advisor: Đậu, Văn Ngọ; Nguyễn, Hữu Bảng (2019)

  • Công trình biển trọng lực là một trong hai dạng chủ yếu được áp dụng khi xây dựng công trình biển cố định, bao gồm cả ngoài khơi và ven bờ. Tải trọng tác động lên công trình và vấn đề nền móng vẫn đang còn nhiều thách thức đối với các nhà thiết kế. Hơn nữa, chi phí xây dựng dạng công trình này thường là rất lớn. Chính vì vậy, việc xác định cơ sở dữ liệu đầu vào và phương pháp tính toán nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài mà tiết kiệm chi phí đầu tư là những vấn đề thực sự phải quan tâm. Luận án này được thực hiện với mong muốn giải quyết được vài vấn đề trong số nhiều vấn đề cần phải quan tâm như đã nêu trên. Các nội dung nghiên cứu cụ thể như sau: Phần thứ nhất của luận án xác đị...