272564  ABSTRACTS VIEWS

  5054  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject 621.3813207

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • EB_KHKT_910002439.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hồ, Phạm Huy Ánh; Nguyễn, Hữu Phúc; Phạm, Đình Trực; Nguyễn, Quang Nam; Nguyễn, Ngọc Tú; Nguyễn, Xuân Cường (2016)

  • GIÁO TRÌNH BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG ĐIỆN CƠ đề cập đến các vấn đề và hiện tượng chính của kỹ năng biến đổi năng lượng điện cơ như khảo sát tóm tắt mạch điện một pha – ba pha; các phương pháp tính toán mạch từ; khảo sát khái niệm năng lượng – đồng năng lượng trong biến đổi năng lượng điện cơ; khảo sát ổn định của hệ thống biến đổi năng lượng điện cơ; nguyên lý hoạt động và đặc điểm vận hành của các thiết bị biến đổi cơ tiêu biểu bao gồm máy biến thế, máy điện đồng bộ, máy điện cảm ứng và máy điện DC; tính toán truyền nhiệt trong thiết bị điện cơ.