270561  ABSTRACTS VIEWS

  5024  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject 499.22107

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • EB_KHXH_910002709.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn (2018)

  • Tiếng Indonesia là môn học bắt buộc đối với sinh viên ngành Indonesia học thuộc Khoa Đông phương học, Trường Đạihọc Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng Indonesia thuộc ngữ hệ Nam Đảo, một ngữhệ có số lượng người nói đông nhất khu vực Đông Nam Á. Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, tiếng Indonesia đã được đưa vào giảng dạy ở trình độ đại học. Tuy nhiên, giáo trình chính thức dùng để giảng dạy cho môn học này hầu như không có. Năm 2010, tác giả đã tập hợp, biên tập những bài giảng của mình và in thành Giáo trình Ngữ pháp tiếng Indonesia - Trình độ sơ cấp. Để tiếp tục bổ sung nguồn giáo trình học tiếng Indonesia cho sinh viên ngành Indonesia học, tác giả t...