270579  ABSTRACTS VIEWS

  5024  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject 495.9228407

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • EB_KHXH_910002708.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đào, Mục Đích; Nguyễn, Thanh Phong (2018)

  • Tiếng Việt học thuật - Đọc là giáo trình dành cho sinh viênnăm thứ hai ngành Việt Nam học và học viên có trình độ tiếngViệt thấp nhất là Bậc 6 (Theo khung Năng lực tiếng Việt 6 bậccủa Bộ Giáo dục và Đào tạo). Sách chia thành hai phần, mỗiphần có năm bài. Phần I: Các vấn đề về toàn cầu, cung cấp vàchia sẻ với người học những thông tin mang tính chất “nóngbỏng” mà cả thế giới đã và đang quan tâm. Phần II: Các vấn đềvề xã hội hiện đại, mang đến cho người học những thông tin vềvăn hoá, xã hội, về cuộc sống hiện đại mà con người đang trảinghiệm hay sẽ hướng đến trong tương lai.