270526  ABSTRACTS VIEWS

  5023  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject 070.57973|

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • EB_KHXH_910002204.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Văn Thông; Phan, Văn Tú; Huỳnh, Minh Tuấn; Triệu, Thanh Lê; Ngô, Thị Thanh Loan (2015)

  • Nội dung giáo trình gồm các chương Chương 1: Tổng quan về báo trực tuyến. Chương 2: Tổng quan về báo trực tuyến. Chương 3: Tổ chức hoạt động và quy trình sản xuất. Chương 4: Tác nghiệp báo trực tuyến. Chương 5: Đồ họa thông tin và báo chí dữ liệu. Chương 6: Tảnh, audio và video cho báo trực tuyến. Chương 7: Báo trực tuyến cho thiết bị di động. Chương 8: Tối ưu hóa website trên các hệ thống công cụ tìm kiếm. Chương 9: Mối quan hệ giữa truyền thông xã hội và báo trực tuyến.