270579  ABSTRACTS VIEWS

  5024  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject 070.407

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • EB_KHXH_910001865.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Văn Hà (2012)

  • Cơ sở lý luận báo chí và truyền thông là một học phần quan yếu trong chương trình đạo tạo cử nhân báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM và các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành báo chí và truyền thông ở Việt Nam. Một số ngành học khác cũng giảng dạy môn học này với tư cách là môn học tự chọn. Hơn nữa, cơ sở lý luận báo chí và truyền thông, ở khía cạnh nào đó, chính là “ý thức triết học” của hoạt động báo chí và truyền thông trong xã hội. Nếu được tiếp cận những kiến thức căn cơ, người làm báo và người làm truyền thông sẽ chủ động, tự tin, dễ gặt hái thành công hơn trên con đường nghề nghiệp của mình. Có thể nói, nhu cầu về một cuốn sá...