270561  ABSTRACTS VIEWS

  5024  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject 025.5207

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • EB_KHXH_910002710.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Hồng Sinh. (2018)

  • Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ cho sinh viên ngành Thông tin – Thư viện về hoạt động cung cấp dịch vụ trong các cơ quan thông tin – thư viện. Trong khuôn khổ một giáo trình bậc đại học, tài liệu này trình bày ở mức cơ bản các khái niệm và các nội dung của hoạt động cung cấp dịch vụ tại các cơ quan thông tin – thư viện. Cấu trúc của giáo trình như sau. Chương 1. Tổng quan về dịch vụ thông tin - thư viện Chương 2. Dịch vụ cung cấp thông tin Chương 3. Dịch vụ trao đổi thông tin Chương 4. Dịch vụ huấn luyện Chương 5. Dịch vụ dành cho những nhóm người dùng đặc biệt