272587  ABSTRACTS VIEWS

  5057  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject 005.136

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • EB_KHTN_910002547.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Tuấn Đăng; Nguyễn, Trọng Chỉnh (2017)

  • Giáo trình này được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy lý thuyết cho môn chuyên ngành tư chọn Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên của chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học máy tính của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Giáo trình này được biên soạn cho đối tượng là những sinh viên đã có kiến thức căn bản về ngữ pháp hình thức và phân tích cú pháp. Mặc dù những đề mục trong giáo trình này nhấn mạnh vào các vấn đề về biểu diễn và tính toán ngữ nghĩa hình thức nhưng tất cả các vấn đề được nêu ra trong giáo trình này đều được tiếp cận dựa trên cơ sở của các xử lý ngữ pháp. Giáo trình được biên soạn thà...