270561  ABSTRACTS VIEWS

  5024  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject 004.07

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • EB_KHTN_910001972.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hoàng, Văn Kiếm; Đỗ, Phúc; Đỗ, Văn Nhơn (2012)

  • Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng theo yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.