239327  ABSTRACTS VIEWS

  4518  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  Showing results 1023 to 1042 of 2410
  Subject
  Japanese language -- Machine translating -- Vietnamese language. 1
  Java (Computer program language) 1
  Java (Ngôn ngữ lập trình máy tính) 1
  Kế hoạch chiến lược. 1
  Kế toán--Vấn đề, bài tập, vv... 1
  Kết cấu hạ tầng (Kinh tế học) -- Việt Nam. 1
  Kết cấu kỹ thuật. 1
  Khai thác dữ liệu 1
  Khai thác dữ liệu. 2
  Khai thác mỏ, Kỹ thuật 1
  Khai thác sử dụng web. 1
  Khanh Hoa (Vietnam) -- Historical geography. 1
  Khanh Hoa (Vietnam) -- History -- Nguyen dynasty, 1802-1945. 1
  kháng ung thư 1
  Khánh Hòa (Việt Nam) -- Lịch sử -- Triều Nguyễn, 1802-1945. 1
  Khánh Hòa (Việt Nam) -- Địa lý sử. 1
  khả năng vượt khó 1
  Khả năng điều hành. 1
  Khí thải 1
  Khí tượng thủy văn -- Chia sẻ thông tin 1