321067ABSTRACTS VIEWS

5805VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Publishers Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Vật liệu Polyme và Compozit

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • revnu600000572.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Nguyễn, Hữu Niếu, GS.TS. (2015)

  • Trong đề tài nghiêncứu này, chúng tôi đã thực hiện được những nội dung chính như sau: Nghiên cứu tổng hợp P3HT bằng phương pháp hóa học thông qua phản ứng 3 giai đoạn gồm: phản ứng tổng hợp 2-bromo-3-hexylthiophene từ 3-hexylthiophene, phản ứng tổng hợp 2- bromo-3-hexyl-5-iodothiophene. Tổng hợp kiểm soát cấu trúc của P3HT để thu được polymer đồng nhất về cấu trúc đầu nối đuôi. Khảo sát các tính chất cơ bản của P3HT thông qua một số phương pháp phân tích đánh giá Ở giai đoạn 1: Tổng hợp 2-bromo-3-hexylthiophene từ 3-hexylthiophene, các thí nghiệm được thực hiện để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới phản ứng như thời gian nhập liệu (3- hexylthiophene) và thời gian phản ứng, hàm lượng...