335613ABSTRACTS VIEWS

6035VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Publishers Đại học Quốc gia TP. HCM

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • B2011-18B-05.pdf.jpg
  • Đề tài nghiên cứu Khoa học (Research Papers)


  • Authors: Đinh, Ngoc Thạch PGS.TS (2013)

  • Triết học phương Tây hiện đại (hiểu theo nghĩa ngoài mácxít) là sự kế thừa có phê phán và sự phát triển tư tưởng phương Tây trong điều kiện mới, theo tinh thần mới, tinh thần “phi cổ điển”, rà soát lại những vấn đề truyền thống, bắt đầu từ Hy Lạp cổ đại. Quá trình này diễn ra cùng với xu thế phi cổ điển hoá trong văn hoá châu Âu, thông qua văn chương, nghệ thuật, âm nhạc và các hoạt động sáng tạo khác, phản ánh sự tái bố trí lực lượng chính trị – xã hội tại chấu Âu, được nhen nhóm ngay từ thời Phục hưng (thế kỷ XIV – XVI), được tiếp sức bởi các cuộc cách mạng tư sản và sự ra đời nhà nước ...