118422



  ABSTRACTS VIEWS

  1733



  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Publishers

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  Showing results 75 to 94 of 288
  Publishers
  Ohio University 1
  Oklahoma State University 4
  Old Dominion University 1
  Oregon State University 9
  Osaka Prefecture University 1
  Osaka University 1
  PTN Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống (DCSLAB) 6
  Pace University 1
  Phòng Thí nghiệm Công nghệ Nano 6
  Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Vật liệu Polyme và Compozit 1
  Phòng thí nghiệm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống 1
  Princeton University 3
  Pukong National University 1
  Pukyong National University 3
  Purdue University 3
  Queen's University 1
  Quân đội Nhân dân 1
  Rensselaer Polytechnic Institute 1
  Rice University 3
  Rutgers The State University of New Jersey 1