353290ABSTRACTS VIEWS

13451VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Trần, Thị Ngọc Lang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • EB_KHXH_910001971.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Đức Dân; Trần, Thị Ngọc Lang (2012)

  • Giáo trình này là một trong các giáo trình trong giai đoạn đại cương của bậc đào tạo đại học. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, của có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Trên cơ sở đó, tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn. Giáo trình được chia thành bảy chương: Chương I. Mở đầu: Vai trò của ngôn ngữ Chương II. Câu sai Chương III. Dấu câu Chương IV. Chính tả tiếng Việt Chương V. Câu mơ hồ và vấn đề diễn đạt chính xác rõ ràng Chương VI. Hiện tượng dư trong ngôn ngữ Ch...