353315ABSTRACTS VIEWS

13451VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Đức Dân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 7] / 7
 • thvnu400000143.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Kim Hà.;  Advisor: Nguyễn, Đức Dân (2011)

 • Kết hợp hai lý thuyết quan trọng trong Ngôn ngữ học Tri nhận là ẩn dụ ý niệm và nguyên mẫu, nội dung luận án bao gồm hai phần chính: hiệu quả nguyên mẫu trong cấu trúc nội tai của ẩn dụ và hiệu quả nguyên mẫu phát sinh từ những mối quan hệ bên ngoài cấu trúc ý niệm ẩn dụ. Trong cấu trúc nội tại của ẩn dụ, hiệu quả nguyên mẫu thể hiện ở tính bất đối xứng và một hướng của phép chiếu từ miền nguồn sang miền đích. Miền nguồn và các yếu tố trong miền nguồn có vai trò cơ sở, quyết định các yếu tố tương hợp trong một miền đích hay nhiều miền đích. Ví dụ minh họa là những ẩn dụ hình thành từ những ý niệm khác nhau trong miền nguồn NHÀ. Quan hệ giữa các ẩn dụ cùng miền nguồn DÒNG CHẢY và gi...

 • EB_KHXH_910001971.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đức Dân; Trần, Thị Ngọc Lang (2012)

 • Giáo trình này là một trong các giáo trình trong giai đoạn đại cương của bậc đào tạo đại học. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, của có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Trên cơ sở đó, tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn. Giáo trình được chia thành bảy chương: Chương I. Mở đầu: Vai trò của ngôn ngữ Chương II. Câu sai Chương III. Dấu câu Chương IV. Chính tả tiếng Việt Chương V. Câu mơ hồ và vấn đề diễn đạt chính xác rõ ràng Chương VI. Hiện tượng dư trong ngôn ngữ Ch...

 • thvnu400000282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Trọng Nghĩa.;  Advisor: Nguyễn, Đức Dân; Trần, Văn Tiếng (2015)

 •  Chương 1: Cơ sở lí luận Chương này trình bày các cơ sở lí thuyết về lập luận, xây dựng các khung khái niệm về trào phúng bao gồm: hài hước, mỉa mai, châm biếm để làm cơ sở cho việc phân tích lập luận trong tiểu phẩm trào phúng (TPTP). Điểm khác biệt so với lập luận thông thường là lập luận trào phúng phải gây cười, rồi sử dụng hài hước làm công cụ để phê phán. Chương 1 đã khái quát và sơ đồ hóa ba bước gây cười trong một lập luận trào phúng (LLTP).  Chương 2: Lí lẽ và vai trò của ngôn ngữ trong lập luận trào phúng. Nội dung chương 2 trình bày hai phần gồm: các lí lẽ và vai trò của ngôn ngữ trong LLTP. Thứ nhất là lí lẽ, dựa vào các thuộc tính của lí lẽ, luận án phân hệ thống ...

 • thvnu400000213.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Trung.;  Advisor: Nguyễn, Đức Dân (2014)

 • Nhờ công cụ lô-gích hình thức (đại số mệnh đề) và lô-gích phi hình thức (tức là sự lập luận) mà ngữ dụng học, lý thuyết hội thoại có những phát triển vượt bậc. Chúng tôi chọn đề tài Lô-gích, ngữ nghĩa và lập luận với mục đích thông qua những công cụ của lô-gích hình thức và lô-gích phi hình thức - tức là lý thuyết lập luận - góp phần làm sáng tỏ một số phương diện của ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt nói riêng. Đối tượng chính của luận án là lập luận. Những vấn đề lô-gích, ngữ nghĩa được đề cập trong luận án phục vụ cho việc tiếp cận đối tượng nghiên cứu.

 • EB_KHXH_910002692.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đức Dân (2018)

 • So với bản in lần đầu (1996) và những lần tái bản trước, lần tái bản này (2016) có những thay đổi cơ bản, rút gọn, mở rộng hoặc thêm mới một số chương. Sách gồm hai phần. Phần thứ nhất gồm 7 chương đầu viết về logic. Phần thứ hai là các chương 8 – 11 viết về những vận dụng logic vào nghiên cứu tiếng Việt. Các chương II (khái niệm), III (phán đoán), IX (những quy luật cơ bản của tư duy), một phần của chương X (suy luậnlogic…) được tập hợp lại trong chương 2 viết về logic cổ điển. Hai chương VI (logic tình thái) và VII (logic đa trị và logic mờ) được tập hợp lại thành chương 5. Chương XII (logic và sắc thái ngôn ngữ) được bổ sung và chuyển thành một mục trong chương 3 viết về logic mệ...

 • EB_KHXH_910001957.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đức Dân (2012)

 • Năm 1976 trong dịp vào giảng chuyên đề lý thuyết ngôn ngữ học của Noam Chomsky cho lớp “Bổ túc kiến thức ngữ văn” tại Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả có điều kiện in tập bài giảng đó với nhan đề “Những mô hình ngôn ngữ”. Sau 36 năm, tác giả in lại tập bài giảng với đôi chỗ chỉnh sửa liên quan kỹ thuật bản thảo, nhằm mục đích giảng dạy chuyên đề tiến sĩ Trường phái miêu tả Mỹ và lý thuyết ngữ pháp tạo sinh ngành Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. Tác giả bổ sung một số bài viết nhằm giải thích đầy đủ hơn những điều đã viết về Z. Harris, về ngữ pháp tại sinh giai đoạn, đồng thời cung cấp những kiến thức tương đối ...

 • thvnu400000304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Phương.;  Advisor: Nguyễn, Đức Dân (2016)

 • Ngoài phần dẫn nhập và kết luận, nội dung của luận án được trình bày thành ba chương:  Chương 1: Cơ sở lí luận Trong chương này chúng tôi khảo sát các quan điểm và nguyên lí cơ bản của ngôn ngữ học tri nhận trong việc nghiên cứu ngôn ngữ. Từ đó xác định các khái niệm và các lí luận cơ sở để xây dựng nội dung của luận án và làm rõ các đặc điểm tri nhận của động từ tri giác, so sánh đối chiếu chúng giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Bộ máy các khái niệm và lí luận cơ sở đó gồm có: tri giác, tri nhận, mối liên hệ giữa tri giác và tri nhận, động từ tri giác, và đặc điểm tri nhận. Trong các đặc điểm tri nhận chúng tôi sẽ làm rõ các vấn đề: không gian tri nhận, cơ chế tri nhận, mô hình ...