353303ABSTRACTS VIEWS

13451VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Hoàng, Văn Kiếm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 3] / 3
  • EB_KHTN_910001972.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hoàng, Văn Kiếm; Đỗ, Phúc; Đỗ, Văn Nhơn (2012)

  • Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng theo yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

  • EB_KHTN_910001974.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Ngọc Tín; Nguyễn, Trác Thức; Tôn, Thất Hòa An; Hoàng, Văn Kiếm (2012)

  • Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Giáo trình được xây dựng dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, của có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Trên cơ sở đó, tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn. Giáo trình được chia thành sáu chương: Chương 1. Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình JAVA Chương 2. Hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biến thức và các cấu trúc điều khiển trong JAVA Chương 3. Hướng đối tượng trong JAVA Chương 4. Thiết kế giao d...