270541  ABSTRACTS VIEWS

  5023  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Hoàng, Thị Hồng Nhung

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • HNHT_620000092_10.pdf.jpg
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Hoàng, Thị Hồng Nhung (2011)

  • Kỹ năng thông tin (KNTT) là vấn đề được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Cách tiếp cận vấn đề của các tác giả/nhóm tác giả cũng có nhiều khác biệt, từ thuật ngữ (Kỹ năng thông tin, kiến thức thông tin, hiểu biết thông tin…) đến nội hàm của thuật ngữ. Trong phạm vi của tham luận này, trên cơ sở những tài liệu đã tham khảo và thực tiễn công tác, tác giả xem xét KNTT như một kỹ năng với các nội dung chính (1) khả năng nhận biết một cách chính xác nhu cầu tin của bản thân; (2) khả năng định hướng và tiếp cận được với những nguồn cần thiết để tìm thông tin thỏa mãn nhu cầu tin; (3) khả năng đánh giá, lựa chọn thông tin nhận được; (4) khả năng sử dụng thông ti...